Trapsavecký deníček píše Jaroslava Kavče Šálková. Je to prostor pro vlastní povídky, kreslené vtipy a vzpomínky z dávno

 zašlé  minulosti.

Ve vzpomínkovém albu vytvořeném podle záznamů starých deníků je zachycen průběh šestnácti let trampské literární soutěže o Zlatého Trapsavce.


Úvodní strana


V březnu 2017 byla ukončena činnost Nakladatelství Rodocapsa.

 

Za šest let báječné

hry na trampské úředně evidované autorské vydavatelství se podařilo nabídnout čtenářům dvanáct titulů - především sborníčků povídek a poezie.

Všechna vydání  včetně dotisků jsou rozebraná.

 


 

 

 

Tři příběhy s Olivou Foglovou byly vydány pod jedním názvem

Bajonet po Němcích

v nakladatelství

Václav Vávra

 

Kniha je brožovaná, má 184 stran, a ilustroval ji Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

 

Recenze

 

Z knihkupectví pomalu vymizela, ale ještě je v internetových knižních obchodech, a v e-shopu

 

 www.trampsky-magazin.cz

 

nebo přímo v nakladatelství VV

na adrese

 

www.intercrosse.eu

 

Běžná cena je 179 Kč

 

 

 


Trapsavcem

 snadno a rychle

 

Jednotlivá vydání deníčku jsou protkána dobrými radami pro začínající povídkáře. Tyto rady jsou sesbírány z vlastních zkušeností za dlouhé roky psaveckého tvoření nebo porotování v trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce.

Případné názorné ukázky  jsou smyšlené.

 

 

Ve formátu pdf volně přístupná oblíbená

příručka pro začínající

povídkáře

 


 

 

 

Jak se píše

vodácká povídka

 

o o o

 

Pomůcka pro autory přispívající do vodácké literární soutěže "KENYHO VOLEJ"

 

 


 

 

Galerie

kreslených vtipů

v Trampském magazínu

 


 

 

 

Avalon kdysi zahájil vydávání sbírek trapsaveckých autorů,

 což byl velice záslužný počin. Současní organizátoři Trapsavce dovedli možnost publikování 

 k dokonalosti v tzv. Miniaturách. Více

v Knižních novinkách na www.trapsavec.cz

 

 

 


 

 

Pro milovníky pískovců

jedině časopis

 

Vitamín Kř!

 


 

 

Komiks Toma Zvědělíka podle trampských povídek vydal Avalon v roce 2012. Stále je možné ho získat.

 

Více v obchůdku Trampského magazínu

zde

 


 

 

 

V klasických komiksech  Marko Čermáka vydávaných v nové podobě se v č. 4 objevuje i příběh Rower Hogan II, a v č. 5 dva díly dívčího komiksu "Plamínek"

více na

 

www.intercrosse.eu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canc na uvítanou:

"Sobota - počasí viz obrazy Maxe Švabinského. Tisíce zarputilců

zrají k bodu slinutí na všech rekreačních nádražích, velkoryse

pomíjejíce skutečnost, že výsledek dvoudenního odpočinku hravě

zlikviduje zpáteční cesta. Ostatně zvyk... Už jsme ve vagoně."

                          - M.Navara, MS 1964

 

   Historická črta: "Povídka o Pacindě"

 

Text pochází z doby, kdy vládl drsně proletářský a dobrodružně naivní způsob trampingu. Prostě ze starých dobrých časů.

 

Pacinda nastupovala do vlaku v Neratovicích, a smůla byla v tom, že narazila na bujnou partu čundráků, kteří se povalovali v chodbičce u WC a snažili se být ve vlaku výtržníky číslo jedna. Jakmile ti dobří hoši spatřili nastupovat opálenou trampku v těsných džínách a khaki tílku, z něhož roztomile vykukovalo prádlové ramínko, spustili děsný řev. Nebylo uniknutí, dveře se zabouchly, vlak jel. Pacinda chtěla hrdě přejít do jiného vagónu, ale jaksi se nemohla protlačit.

"Copak ti vadíme, kočko, zůstaň tady," vřískal jí do ucha drzoun v dávno neprané vojenské košili. Aby Pacindu zadrželi v chodbičce, utrhlí jí kožený řemínek, který měla ta parádnice na krku. Pacinda se přece jen prodrala ke dveřím a utekla do předního vozu.

"Co je? Vrať se, máš tu náhrdelník!" hulákal za ní drzoun.

Ale Pacinda byla pryč, a ani ji nenapadlo se do chodbičky u WC vracet.

Scénu sledoval neznámý tramp, celou dobu se nepohnul, jen se na Pacindu upřeně díval. Teď se rozpohyboval, natáhl dlaň k drzounovi a řekl:

"Dej to sem, já jí to odnesu!"

Potom prošel vlak a tam, kde bylo volněji, našel Pacindu. Seděla u okna, nos nahoru, tvářila se uraženě. Tramp si sedl naproti a položil jí řemínek na koleno. Bylo to důvěrné gesto. Ještě několik vteřin Pacinda trucovala, pak po řemínku vztáhla ruku. Na jejím koleni se jejich prsty lehce dotkly. Pacinda si řemínek uvázala a začala se tvářit přívětivěji.

"Kam jedeš?" zeptal se tramp.

"Do Jizerek."

"Já vlastně taky," řekl tramp a nelogicky dodal: "Už máš proštípnutou jízdenku?"

Pacinda zmateně přikývla. Tramp chtěl ještě něco říct, ale jakoby se nemohl se odhodlat. Konečně ze sebe vysoukal:

"No, a nemohla bys mi ji půjčit?"

Ovšemže mu ji půjčila.

Do Jizerek dorazili spolu, bílý měsíc jim svítil na cestu do horských lesů.

Uplynul nějaký čas. Pacinda vozí po sídlišti v kočárku dvojčátka, a ten tramp, co jí ve vlaku přinesl utržený řemínek, chodívá v pátek večer z chemičky domů pod svítícími okny paneláků, toužebně zírá na úplněk putující nad lesem televizních antén a občas zavyje jako vlk v horách:

"To jsem si vysloužil za jedno vrahování!"

                                                                                               1977

                                       

 Jak těžce se píše humorná povídka II

 

V minulých dobrých radách po povídkáře začátečníky jsme probírali základní potřeby pro psaní humorných povídek, tedy smysl pro humor a nadsázku, nyní budeme pokračovat v seznamu pomocníků, kteří jsou obdařeni vlastností popohnat vyprávění určitého příběhu více do humorna. Jsou to následující:

 

KONTRAST - znamená něco odlišného, opačného, rozdílného a nepodobného. Humorné povídky se bez pomoci kontrastu neobejdou, pointy založené na kontrastu nezklamou. Těžko založíme humornou situace v osadě, kde mají všichni stejné vlastnosti. Ale pokud pošleme na velký vandr dva kamarády, z nichž jeden je velký nenasyta a druhému stačí sušenka a pivo na celý den, máme o humorné situace postaráno. Podobně je to s prostředím, popisem krajiny, oblečením (např. na nohou měla popelkovské kanady), počasím a podobně. Dbáme na to, aby kontrast přišel nečekaně, s co největší úderností.

Ta pěšina mě vábila už od nádraží. Dovedu tě do skal, k mechovitému potůčku, ke snivému oparu v něžném údolí - takhle na mě volala. Bránil jsem se jako lev. Protože jsem věděl, že se po ní stejně nedostanu dál, než do hlučné, uřvané, zakouřené hospody pod lesem.

 

PŘEKROČENÍ KRAJNOSTI DĚJE - v humorných povídkách musí být děj doveden o kus dál, než stanoví krajnost příběhu. Postup při určení humorné krajnosti:

Scéna z povídky nedotažená do krajnosti (příliš slabý děj, čtenář se nudí):

tramp přijde na camp a někdo neuklidil ohniště

Scéna z povídky dotažená do krajnosti (správně nastavený děj):

                             tramp přijde na camp a najde ho zničený

Scéna z povídky překračující krajnost (humorný děj):

           tramp přijde na camp, najde ho zničený, zatopený, zavalený, napadený muchomůrkou šiškovitou, a ještě ho obsadila skupina mejdanících veverek

 

ZADOSTIUČINĚNÍ - je zlatý nuget humorné povídky. Nosíme ho stále při sobě a víme, že pokud ho čtenáři poskytneme, povídka bude  úspěšná. Přitom se jedná o snadný trik - pokud se nějaká postava dostane kvůli humoru do nějaké nepříjemné situace, musí si ji svou povahou a chováním zasloužit. Tudíž nedospějeme u čtenáře k zadostiučinění a pochopení našeho humoru, když hodíme do bláta hodného trampa. Do bláta hodíme trampa vychloubačného, který se rozkřikuje: "Já umím chodit po každé cestě a nikdy neupadnu!" To máš za to vychloubání, jásá čtenář, a nuget v naší kapse zlatě září. Zkrátka - všechno špatné se musí stát jen takovým postavám, kterým to čtenář přeje, a jen v takové míře, v jaké si to zaslouží.

 

 ZLOMYSLNOST - té je třeba se vyhýbat. Např. zadostiučinění u vychloubačné postavy se musí rovnat míře chlubení. Čtenář nesmí postiženou postavu litovat! To je možná důvod, proč vymizel humor typu "kanada". Sice čtenář může být malinko zlomyslný, ale jen soukromě, pro sebe. Nechce o ní číst.

 

 SLOVNÍ ZÁSOBA - máme dva sklady používaných slov. Jeden pro povídky vážně míněné až po vandrácku drsné, druhý pro ty humorné. Propojovat je není moudré. Víme, že stačí jedno nešikovně použité slovo, a čtenář je schopen kvůli němu zavrhnout celou povídku. Proto jsme velmi opatrní, a než nějaké slovo opustí svůj regál a usadí se ve větě, dobře si promyslíme, jestli ho opravdu potřebujeme, a jestli jsme ho vzali ze správného skladiště slovní zásoby. A neváháme ho vrátit, když do humorné věty nesedne. Příkladně se nám stane tohle: Samotář Kid se vřítil na nádraží, když se motorák začínal rozjíždět. Jako v nějaké pohádce zvolal: Stůj, vlaku! A ten motorák na něj počkal. To se musí využít, řekl si Kid. Když potom v Praze na Smíchovském v davu po nástupišti kráčela k východu osamělá trampka, která se mu líbila, jen tak pro sebe zamumlal: Stůj, říkám ti, stůj! Bohužel, osamělá krásná trampka kráčela dál, ale po jeho ruce se zastavila starší paní a zařvala do hluku nádraží: "Co jste to říkal, mladíku? Že mi pomůžete kufr k tramvaji? Je vidět, že džentlmeni ještě nevymřeli!" Ano. Slovo zařvala musí zpátky do regálu, a nahradí ho zvolala.

Ovšem může se stát, že píšeme humorné povídky naopak se slovní zásobou co nejhrubější, kde slovo zařvala tady patří  mezi mírnější výrazy, a náš druhý sklad podle toho vypadá. Příklad:

utrhl si límeček od pečlivě nažehlené trampské košile

urval si zčernalý límec od toho čundráckýho hadru, co měl na sobě

V drsném případě si počínáme opačně a dbáme na to, aby se nám do hrubého zrna nezapletlo nějaké jemné slovní kvítko, které by narušilo drsné čtenářovo vnímání..

 

ODSTÍN - souvisí se slovní zásobou. Je to její zabarvení, které pomáhá čtenáři lépe chápat nadsázku. V humorné povídce musí být právě především kvůli nadsázce text přísně humorně zabarvený, a to už je vlastně starostí toho druhého skladiště. Příklady použití:

Humorný odstín:

Když je skoro symbolicky honíval sípavý hajný, vždycky věděli, kudy před ním prchat - lesem až do mlází u trati, a podle potůčku do tišiny, kde měli útulný camp.

Běžný odstín:

Když je pronásledoval vzteklý hajný, vždycky věděli, kudy utíkat - polomem až do kamení u trati, a podle hučícího potoka do strže, kde měl skrytý camp.

 

Poznámka: příklady jsou leckdy ne zcela jasné, nebo i toporné, ale snad alespoň zčásti prospějí větší názornosti a pochopení, co se tím či oním příkladem chtělo naznačit.

 

Pokračování příště

 


 

 

 

Trampská literární soutěž

o Zlatého Trapsavce

Soutěž na témata trampská, toulavá a přírodní, určená pro každého, kdo se chce podělit s kamarády o své pocity a zážitky z vandrů v literární podobě. Soutěž k sobě přitahuje stovky trampingu milovných autorů od roku 1971.

 

3. ročník - 1973

4. ročník - 1974

5. ročník - 1975

6. ročník - 1979

7. ročník - 1980

8. ročník - 1982

9. ročník - 1983

10. ročník - 1984

11. ročník - 1985

12. ročník - 1986

13. ročník - 1987

14. ročník - 1988

15. ročník - 1989

Informace o trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce najdete na

www.trapsavec.cz

Odkazy na stránky trapsavců

Eva Šklíba Obůrková

Míra Valina

d´Ady

Jan Akela Drnek

Ilka Pacovská

Miloš Hlávka

Jan Frána - Hafran

Mladé Tužky

Literární klub českého západu

 


 

 

Kapely, které hrávaly v 70. - 80. letech u trapsaveckých ohňů

Chrpa Chrudim

Cestáři Praha

Ozvěna Brno


 

 

Nejvíce navštěvované stránky  v měsíci prosinci:

 

1.

Tramping před pětačtyřiceti lety na rozcestí - o protitrampském článku ve Večerní Praze v roce 1963 a odezvě, jakou vyvolal

2.

Historická črta: "Můj vlak"

3.

Povídka: "Jak jsem se stal trampem"

"Tramp a dítě" - písnička z rádia

4.

"Cesty hrnečků"

 - vzpomínky na Juana

(v srpnu 2012 zemřel nejlepší trapsavecký básník Jaromír Juan Hlavatý)

5.

Povídka:

"Nejstrašnější trampský slovo"

 


 

 

Zvadlo na www claimy

Ještě nevíte, kam se z Trapsaveckého deníčku odklikat? Vyberte si:

 

Canc na rozloučenou:

"Vyslechla jsem si dost kritiky za to, že nedělám odstavce. Takže už je dělám, ale chvíli trvalo než jsem si zvykla na to, že mám svůj krásný ucelený obdelníček kouskovat a hyzdit ošklivými mezerami."

                                                        - z blogu mladičké literátky

Jak těžce se píše humorná povídka

(Trapsavcem snadno a rychle - tentokrát humoristou ztěžka a pomalu)

Případ (skoro detektivní) nesprávného použiti nadsázky v Táborovém ohni MS

(pravdivý příběh jedné nepovedené recese z r. 1980)

Povídka: "Noc na Strážné hoře"

(listopadové putování za potlachovou nocí )

Skály kolem Nebáku ještě nezapomněly

(stopy trampů u jeskyně Margareta)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Nenechte je přemýšlet!"

(jak postavám zatrhnout rádoby přemýšlení)   

Na vandr s kloboukem (a nikdy jinak)

(co způsobila rada v jistém časopise pro ženy)

Praktické rady pro začínající kloboukářky

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví IV."

(co bylo dřív - přímá řeč, nebo skutek?)   

Historická črta: "Indiánské léto"

Znamení divočiny

(symbol z pusté rokle)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví III."

(každý mluví jak mu bylo dáno)   

Vzpomínka na Juana

(páté výročí od úmrtí nejlepšího trapsaveckého básníka Jaromíra Juana Hlavatého)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví II."

(hovořit, hovořit a hovořit - a mít o čem)   

V roli smutného trampa

(filmová povídka "Pavučina")

Trapsavcem snadno a rychle: "Když postavy promluví"

(co bylo dřív - přímá řeč, nebo skutek?)   

Povídka: "Noc pod balvanem"

Památka na "šestačtyřicátej"

(zajímavá rytina v Podkosti)

Trapsavcem snadno a rychle: "Dobrá rada nad zlato"

(prospěšný trik s knížkou z antikvariátu)   

Povídka: "Snídaně s ropušákem"

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky III"

(Co s nezbednou čárkou, a kouzlení s časem může za všechno)

Historická črta: "Můj vlak"

(povídka z roku 1974)

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky II"

(Je obrazné přirovnání báječný pomocník, nebo povídkám škodí jak může? Za klopýtavost mohou zbytečná slova)

"Od začátečníků na pult knihkupectví"

(jedna dlouhá trapsavecká cesta)

Ukázka z knihy: "Bajonet po Němcích"  

 

Báseň: "Rozhodnutí" - Kazatel            

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky"

(Každá věta vychází z konce věty předchozí! Rytmus dodá plynulost!)

Báseň: "Čekání" - Houla

Povídka: "Vandr splněných přání"

Nesnímej svůj stetson

(neblahý dívčí zvyk)

Trapsavcem snadno a rychle: "Placaté křoví"

(Copak nám dělají postavy v pozadí? Nejspíš nic.)

Povídka: "Zpráva o stavu trampingu

              v T.O. Rudá tvář"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Chytrého nebrat! A když, tak ať nemluví!"

(Když má být hlavní hrdina chytřejší než autor...)

Povídka: "Kidova báseň"

Se špínou do tramvaje a do Večerní Prahy

(začouzený problém při cestování)

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Nerozptylovat kratičkou charakteristikou"

(o vedlejších postavách není nutné vědět všechno)

Povídka: "V poledním slunci"

Případ čaje z jehličí

(drobnůstka z Mladého světa šedesátých let)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Úprkem pryč od archetypů!"

(jak narušit předvídatelné povahy obvyklých postav)

Povídka: "Dívka s kytarou"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Jak vytvořit prostor (a nezabloudit)"

(rozmístění postav v popisované scéně)

Spacák nebo deka podle Jevgy

(vzpomínka na neštěstí na Ohři)

"Vozit nebo nevozit" - Jevga

(jak spacáky ovládly trampské noci)

Trapsavcem snadno a rychle: "Pozadí se ošidit nedá"

(kolem hlavního hrdiny kolotá běh okolního světa)

Lída, její sestřenice a všechny ostatní

(Vzpomínka na Houlu - dvacet pět let od jeho smrti)

 

Trapsavcem snadno a rychle:  

"Záludnost laciných vět"

Vzpomínka na Rozkoš

(připomínka Juanových podzimních slezin)

Báseň: "Najít cestu k múze" - Kytka

Povídky:  "Volání osady"

"K R U C I N Á L !   řekla vévodkyně" - Briggi

"Mé podnikání s Juanem" - Robin

"Ve vlasech Tapiných cest"

(připomínka životního výročí známé autorky)

Kam na Tapiny povídky

Povídka: "Noc, ve které tančí víly"

Kouzelná píseň pro den, kdy neustává déšť

(magická vlastnost písničky "Kapkami si déšť")

Trapsavcem snadno a rychle:

"V zajetí děsivých grimas"

Dlouhé roky v přízni Zlatého pidižvíka

(vzpomínky na Velká Zlatá Stěhování)

Zlaté legendy v Trapsaveckých Miniaturách

Trapsavcem snadno a rychle:

"Předbíhat nebo nepředbíhat?"

Povídka: "Kytara"

Trapsavcem snadno a rychle: "K čemu je ten platan?"

Před padesáti lety

zaplanul "Táborový oheň"

Trapsavcem snadno a rychle: "Už je to zase tady"

Povídka: "Skála osadních slibů"

Trapsavcem snadno a rychle:

"K ohni raději nechoďme"

Povídka: "Studánka"

Trapsavcem snadno a rychle:

"I hrdina má své mouchy"

Povídka: "Korbílek pro Péťu"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Literární tramp žije na hranici možností"

"Cesty hrnečků" - vzpomínky na Juana

(v srpnu 2012 zemřel nejlepší trapsavecký básník Jaromír Juan Hlavatý)

Báseň: "Plechovka 17.srpna 2012" - Miky Marusjak

Povídkový miniseminář jednoho porotce

(porotovací dozvuky 38.ročníku soutěže)

Jak se čtou povídky (proč se povídkám nerozumí)

Houlův letní úvodník (z časopisu "Šmatlavá stopa", 1986)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Velmi vítaný precedens"

Trapsavecká slavnost v Horním Jelení

Báseň: "Ueska" - Hanka Hosnedlová

Trapsavcem snadno a rychle: "Sekeru do ruky!"

Miroslav Miky Marusjak: "Když koleje duní, slyším underground"

Povídka: "Pepánek" - Miky Marusjak

"Lahůdka pro trapsavecké labužníky"

Vzpomínka na Houlu k nedožitým šedesátinám

(málo známé fotografie a texty)

Povídka : "Chudinka Hardy"

(z druhého vydání "Tajností skalkového lesa")

Trapsavcem snadno a rychle: "Povídkový dotazník"

Podzimní slezina na Rozkoši

(ze sleziny trapsaveckých pamětníků, povídání o poezii, próze a muzice, a hlavně o fríských koních)

Briggi: "Stáří je..." (povídka)

Krásné jubileum - vyšlo sté číslo Puchejře!

Povídka na léto (strašidelná): "Vítězka ankety"

Básničkový srpen - o vlaku čekajícím na volno

 (báseň "Vlak v kukuřičném poli" od J.Holoubka)

Na webkových cestách - KáPéZetky se množí

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídky prorostlé houbou zvanou začátek"

Trapsavecký oheň sedmatřicátý

Vyhlášení výsledků aktuálního ročníku soutěže. Křesty nových Aťčiných knížek, napínavý souboj povídkářů o hlavní cenu, a tak podobně...

Povídka: "Vtípky generála Trychtýře"

(povídka lákající čtenáře ke sbírce "Sever proti Jihu v restauraci Na Vyhlídce")

"Příběh jedné výstavky - dnes čepuje Tom"

Výběr kreslených vtipů z prehistorických dob Trapsavce (Kavče a Tom)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Podlehnout nebo nepodlehnout?"

Nenápadný Houla v časopise "Mladý svět" - Houlovy fotografie ve žlutém čtverci

"Zrcadlo" - Houla

Na webkových cestách - snění na košilích (patchwork)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídka od hlavy k patě"

Juan na rádiových vlnách

Povídka: "Hádanka pro šerifa Dršku"

(aneb co způsobil nesrozumitelný zápis v cancáku šerifa T.O. Padesát metrů od hospody)

Dávný příběh (skutečný) - tragické události na středním Slovensku před třiceti lety

Fišárková mezi akvarely (nová sbírka povídek Míry Valiny)

Na webkových cestách - zastávka u Bohouška

Trapsavcem snadno a rychle: "Prokletí mobilu"

Báseň: "Bílá neznámá" - Juan

Psavecká slezina u Juana

"Pátek"

(Juanova báseň ze sbírky "Lovec něžných strun")

Trapsavcem snadno a rychle: "Až do krajnosti..."

Přiložené polínko (zajde tramping na úbytě?)

Trampové na území hrdinů (trampská expozice v Národním památníků na Vítkově)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Z tohohle místa Stožec vidět není"

Povídka: "Večer u rybníka blízko hospody"

"My Rifle, my Pony and me" a dívka s jablkem  (písnička z filmu "Potlach")

Trapsavcem snadno a rychle:

"Sasanka hajní nebo kytka u cesty?"

Putovní výstava "Stoly spisovatelů"

O Plzeňákových plackách

Příběh jednoho kresleného vtipu (Wabi Ryvola na svojšickém Slunovratu 1984)

Tichý dech romantiky (o recenzi na Paulíkovu "Arizonu", napsané před osmdesáti lety)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pohled nahoru, pohled dolů!"

Povídka: "Nejstrašnější trampský slovo"

Trapsavcem snadno a rychle: "Smrt příživnickým příslovcům!"

Tramping před pětačtyřiceti lety na rozcestí - o protitrampském článku ve Večerní Praze v roce 1963 a odezvě, jakou vyvolal

Trapsavcem snadno a rychle:

"Autocenzurou k výšinám"

Renesanční podzim u Juana - psavecká slezina a křest sbírky básní Jaromíra Juana Hlavatého

Pro sběratele - avalonské edice

Trapsavcem snadno a rychle: "Polštářová slůvka"

O expedici Přežití 1979 - příběh výpravy, která věřila, že nemít nic k jídlu je největší dobrodružství samo o sobě. Jak se ukázalo, byla to pravda.

Povídka: "Tajnosti skalkového lesa"

Trapsavcem snadno a rychle: "Stále stejná slova"

Povídka: "Slunce Jihu a Zář Severu"

Před čtyřiceti lety - knížka "Potlach"

Trapsavcem snadno a rychle: "Kouzlo setrvačnosti"

Povídka: "Vandr s Toulavým koněm"

Na vandru s kloboukem

Trapsavcem snadno a rychle: "O práci spisovatele"

Povídka: "Na jaře"

Každá sudá sobota ...

Trapsavcem snadno a rychle:

"Nebojte se svého hrdiny"

Povídka: "Šerifka"

Dívky na vandru

Trapsavcem snadno a rychle:

"Žhavé srdce, chladná mysl"

Povídka: "Takhle do vlaku nemůžeme"

Legenda o Irčanovi

Trapsavcem snadno a rychle:

"Dialog je jak posunovací lokomotiva ..."

Povídka: "Příliš zdařilý vandr"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Tajemství kruhového pohledu"

Novoroční předsevzetí

Povídka: "Novoroční"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Kdo je hlavním hrdinou? Já nebo on?"

Balada lesní štědrovečerní

Povídka: "Dáreček"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pozor na první čtyři věty!"

Povídka: "Noc v pustinách"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pošlete svého hrdinu na vandr! A mějte ho rádi!"

Povídka: "Slavnost pod mostem"

"Ať rozhodne první trampská ..."

Povídka: "Spacák pro dva"

Jizerské hory skrývají trampské tajemství ...

Povídka: "Čekání na vlak"

Domovenka, nůž a tele ...

Nejen tele a usárna

Povídka: "Jak jsem se stal trampem"

"Tramp a dítě" - písnička z rádia

Povídka: "Večer pro trampku"

Jak se šerif T.O.Černý bůvol naštval na Večerní Prahu

Povídka: "Co jsem našel v lese"

"Napiš mi něco do cancáku, kamaráde ..."

Cancákový fenomén