Trapsavecký deníček píše Jaroslava Kavče Šálková. Je to prostor pro vlastní povídky, kreslené vtipy a vzpomínky z dávno

 zašlé  minulosti.

Ve vzpomínkovém albu vytvořeném podle záznamů starých deníků je zachycen průběh šestnácti let trampské literární soutěže o Zlatého Trapsavce.


Úvodní strana


V březnu t.r. byla ukončena činnost Nakladatelství Rodocapsa.

 

Za šest let báječné

hry na trampské úředně evidované autorské vydavatelství se podařilo nabídnout čtenářům dvanáct titulů - především sborníčků povídek a poezie.

Všechna vydání  včetně dotisků jsou rozebraná.

 


 

 

 

Tři příběhy s Olivou Foglovou byly vydány pod jedním názvem

Bajonet po Němcích

v nakladatelství

Václav Vávra

 

Kniha je brožovaná, má 184 stran, a ilustroval ji Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

 

Recenze

 

Z knihkupectví pomalu vymizela, ale ještě je v internetových knižních obchodech, a v e-shopu

 

 www.trampsky-magazin.cz

 

nebo přímo v nakladatelství VV

na adrese

 

www.intercrosse.eu

 

Běžná cena je 179 Kč

 

 

 


Trapsavcem

 snadno a rychle

 

Jednotlivá vydání deníčku jsou protkána dobrými radami pro začínající povídkáře. Tyto rady jsou sesbírány z vlastních zkušeností za dlouhé roky psaveckého tvoření nebo porotování v trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce.

Případné názorné ukázky  jsou smyšlené.

 

 

Ve formátu pdf volně přístupná oblíbená

příručka pro začínající

povídkáře

 


 

 

 

Jak se píše

vodácká povídka

 

o o o

 

Pomůcka pro autory přispívající do vodácké literární soutěže "KENYHO VOLEJ"

 

 


 

 

Galerie

kreslených vtipů

v Trampském magazínu

 


 

 

 

Avalon kdysi zahájil vydávání sbírek trapsaveckých autorů,

 což byl velice záslužný počin. Současní organizátoři Trapsavce dovedli možnost publikování 

 k dokonalosti v tzv. Miniaturách. Více

v Knižních novinkách na www.trapsavec.cz

 

 

 


 

 

Pro milovníky pískovců

jedině časopis

 

Vitamín Kř!

 


 

 

Komiks Toma Zvědělíka podle trampských povídek vydal Avalon v roce 2012. Stále je možné ho získat.

 

Více v obchůdku Trampského magazínu

zde

 


 

 

 

V klasických komiksech  Marko Čermáka vydávaných v nové podobě se v č. 4 objevuje i příběh Rower Hogan II, a v č. 5 dva díly dívčího komiksu "Plamínek"

více na

 

www.intercrosse.eu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canc na uvítanou:

„Když déšť mi myje okna

a jaro je to tam

myšlenky potměšilé

do rumu zamíchám"

                                            Jaromír Juan Hlavatý, z básně "Večer v mém bytě"

 

  Historická črta: "Indiánské léto"

 

Odevzdán podzimním náladám jsem se ubíral žloutnoucím lesem, když jsem na složených kládách u cesty našel svého dobrého kamaráda Péťu. Spokojeně se tam ve vůni borové kůry vyhříval na sluníčku. Jakmile mne uviděl, hrozivě zkřížil ruce na prsou a hlubokým hlasem pronesl:

 „Ty jít vocaď, sic dostat moje pěst na tvoje tlama!“

  Překvapeně jsem se zastavil.

  „Co to vyvádíš, Péťo, já jdu k nám na camp!“

  „Copak, vole, nevidíš, že jsem, vole, Indián?“ opáčil kamarád a předvedl mi zplihlé sojčí pírko, vetknuté do roztřepaných vlasů. Potom slezl se po kládách na cestu, popadl kus klacku a vrazil mi ho do žeber:

„Ty jít, nebo já střílet! Já moc dobrý střelec!“

 Tak jsem vykročil.

 U potoka jsme našli šerifa. Zuřivě drhl v ešusu nánosy bývalých jídel a tvářil se nevrle. Jeho černá kožená vestička byla ověšena cingrlátky, až se v nich šerifská hvězda ztrácela.  Kolem hlavy měl čelenku z vojenského kapesníku. Péťa mě dostrkal k šerifovi a řekl:

  „Hele, náčelníku, přijít sem bledá tvář a padnout do pasti. Myslím, že on chtít mít řeči.“

  Šerif radostným pohledem objal moje žebradlo, odložil ešus, počal šacovat vestičku a volal:

„My nebýt nepřátelé! My teď spolu vykouřit dýmka míru. Hrome, kde mám sparty?“

 Indián Péťa přinesl celtu, usedli jsme na ni a náčelník obřadně zapálil cigaretu. Z campu se připlížil znuděný holčičí výrostek  a zakňučel:

  „Dej mi takýýý!“

   Náčelník se přísně obrátil na Péťu:

   „Řekni svý squaw, že tady jednají bojovníci!“

   „Ségro, vypadni!“ zavrčel Péťa. „A běda, jestli tě nachytám s cigárem!“

   Dívenka se tedy posadila o kousek dál a předstírala, že si nás nevšímá.

  Náčelník začal hovořit a svou řeč provázel příslušnými posunky:

 „Ty, bledá tváři, nám dát výkupný, sic my tě skalpovat! Dej sem žracák. Potřebujem se najíst. Nám už došel i chleba a šumáky.“

   Péťova sestra ožila a tleskajíc ručkama volala:

  „Jídlo! Jídlo! Kde jsou všichni? Na vandru je krásně!“

   Tak jsme v campu houfně a pospolu pojedli, a když mi šerif vracel vypleněné žebradlo, vyzval mne:

 „Ty být přítel kmene Oglalalů! Tady máš vinčestrovku, my jít na lov.“

   A vrazil mi do ruky nějakou suchou větev.

  Zlostně jsem se bránil:

  „Co vás to dneska všechny posedlo?“

   Péťa se zašklebil:

  „Copak nevíš, vole, že začalo indiánský léto?“

  Tak jsem vzal vinčestrovku, a šli jsme.

                                                                                                            1977


 

 

Povídka "Indiánské léto" dotvářela před čtyřiceti lety v Mladém světě podzimní atmosféru, a to pod názvem "Roční doba". MS si poradil i s výrazy "vole", jimiž se to v povídce poněkud hemží - nahradil je méně výchovně škodící zkráceninou "vo´e". Z pohledu dnešního zjemnělého trampingu je oněch "škodících" zmínek a nepochopitelných činů daleko víc, ale co se dá dělat - je to skutečná historie. Fotografie ve žlutém čtverci přispívala ke snivé náladě, autorem byl Vojta Písařík.

 

 

                                       

 Znamení  divočiny

 

To se tak poutník ubírá neznámým dolíkem podle skal a jen tak v záhybu spadlých balvanů objeví pěkný převis. Kde nic, tu nic, žádné stopy, žádné ohniště, jen pustá dávno zapomenutá divočina. Ubírající poutník se přiblíží k převisu, a hned je jasné, kam ho kroky přivedl - z předsunutého balvanu svolává své děti vyrytý symbol kruhu s rohy. Už ho mnoho nezbývá, vítr, déšť a zelený mech ho pomalu vymazaly. Vzpomínky přihrají poutníkovi obraz noci, temné a větrné, zamíhá se baterka, ze tmy vystoupí znamení správné cesty. Vzadu ve skalním úkrytu prosvěcuje oheň, znějí hlasy, podrnkává kytara. Romantická představa mizí v myšlenkách, poutník mizí v lese, symbol na balvanu zůstává. Za pár let zmizí docela, pokud nepřijde někdo, komu bude znamením správné cesty, a jeho obrys obnoví...

 

 

                                       

 Trapsavcem snadno a rychle

(pro začínající povídkáře)

 

Když postavy promluví... III

 

Postavy nám mluví, seznamují se, dialogy posouvají děj, ale zbývá ještě jedno úskalí, které je třeba  překonat, nebo i minout, jak se komu líbí.

Jedná se o slovní projev jednotlivých postav. Pročítáme-li povídku začátečníka, získáme dojem, že všechny postavy (vyjma průvodčího, hostinského, lesního strašidla a kamaráda, který hovoří po moravsku) pocházejí z jedné rodiny, z jedné společné školy, a svým hovorem se vzájemně informují o novinkách ve společné slovní zásobě. Tenhle podivný jev (jakkoli nebrání získat cenu v Trapsavci nebo dokonce samotného Zlatého) by měl zneklidnit psavce, který to se svým psavectvím myslí alespoň trochu vážně.

Pro každou postavu jsme si už dříve stanovili povahu, která činy a projev postavy ovlivní. Nyní jí určíme rodinný původ, dosažený věk, úroveň školního vzdělání a případně profesi, a samozřejmě vymyslíme prostředí, kde se nám postava v civilním životě nejvíce vyskytuje. Z tohoto prostředí ji vyzdvihneme, zasadíme jako vzácnou květinku do povídky a sledujeme, jak mluví. Způsob vyjadřování postavy by měl odpovídat tomu, co jsme o ní stanovili. Takže máme-li tři postavy v osadě, které mezi sebou rozmlouvají třeba v rámci dramatické zápletky, každá z těch postav sice bude mluvit k věci nasměrovaná svou povahou, ale vyjadřovat se bude rovněž podle vlastní běžně používané slovní zásoby, získané rodinným původem, věkem, vzděláním, atd. Nejspíše jen s jemnými rozdíly, které čtenář ani nepostřehne. Ale buďme si jisti, že o nich bude vědět, a postava se mu ve čtenářské představivosti předvede se vší parádou.

Máme-li takto pracně připravené postavy, je velice výhodné poslat je do více povídek a vytvořit tak seriály. Čtenář se rád setká se známými postavami, o kterých už leccos ví, a nám to ušetří spoustu namáhavého přemýšlení.

 

 

 

Trampská literární soutěž

o Zlatého Trapsavce

Soutěž na témata trampská, toulavá a přírodní, určená pro každého, kdo se chce podělit s kamarády o své pocity a zážitky z vandrů v literární podobě. Soutěž k sobě přitahuje stovky trampingu milovných autorů od roku 1971.

 

3. ročník - 1973

4. ročník - 1974

5. ročník - 1975

6. ročník - 1979

7. ročník - 1980

8. ročník - 1982

9. ročník - 1983

10. ročník - 1984

11. ročník - 1985

12. ročník - 1986

13. ročník - 1987

14. ročník - 1988

15. ročník - 1989

Informace o trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce najdete na

www.trapsavec.cz

Odkazy na stránky trapsavců

Eva Šklíba Obůrková

Míra Valina

d´Ady

Jan Akela Drnek

Ilka Pacovská

Miloš Hlávka

Jan Frána - Hafran

Mladé Tužky

Literární klub českého západu

 


 

 

Kapely, které hrávaly v 70. - 80. letech u trapsaveckých ohňů

Chrpa Chrudim

Cestáři Praha

Ozvěna Brno


 

 

Nejvíce navštěvované stránky  v měsíci srpnu:

 

1.

"Spacák pro dva"

(povídka)

Jizerské hory skrývají trampské tajemství

2.

"Co jsem našel v lese"

"Napiš mi něco do cancáku, kamaráde ..."

(vzpomínka na jistý nezbytný vandrácký doplněk)

3.

 "Dívka s kytarou"

(povídka)

4

"Jak jsem se stal trampem"

(povídka)

"Tramp a dítě" - písnička z rádia

5.

Podzimní slezina na Rozkoši

(ze sleziny trapsaveckých pamětníků, povídání o poezii, próze a muzice, a hlavně o fríských koních)

 


 

 

Zvadlo na www claimy

Ještě nevíte, kam se z Trapsaveckého deníčku odklikat? Vyberte si:

 

Canc na rozloučenou:  

"Před dvěma lety, jsem se rozhodl, že na svoje spisovatelské ambice zapomenu a budu se věnovat především četbě. Musím poznamenat, že kolikrát mi přijde, jako by ze mě knihy spíše veškerou inspiraci odčerpávali. Asi to bude však důsledkem toho, že s přibývajícím počtem přečtených knih vzrostl i můj požadavek na kvalitní četbu. Tudíž se moje literární pokusy nedokáží dostat ani před ten pomyslný práh, co považuji za kvalitní psaní, a tak jsem raději přestal psát."                                                                                                              - z blogu mladého literáta

Vzpomínka na Juana

(páté výročí od úmrtí nejlepšího trapsaveckého básníka Jaromíra Juana Hlavatého)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví II"

(hovořit, hovořit a hovořit - a mít o čem)   

V roli smutného trampa

(filmová povídka "Pavučina")

Trapsavcem snadno a rychle: "Když postavy promluví"

(co bylo dřív - přímá řeč, nebo skutek?)   

Povídka: "Noc pod balvanem"

Památka na "šestačtyřicátej"

(zajímavá rytina v Podkosti)

Trapsavcem snadno a rychle: "Dobrá rada nad zlato"

(prospěšný trik s knížkou z antikvariátu)   

Povídka: "Snídaně s ropušákem"

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky III"

(Co s nezbednou čárkou, a kouzlení s časem může za všechno)

Historická črta: "Můj vlak"

(povídka z roku 1974)

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky II"

(Je obrazné přirovnání báječný pomocník, nebo povídkám škodí jak může? Za klopýtavost mohou zbytečná slova)

"Od začátečníků na pult knihkupectví"

(jedna dlouhá trapsavecká cesta)

Ukázka z knihy: "Bajonet po Němcích"  

 

Báseň: "Rozhodnutí" - Kazatel            

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky"

(Každá věta vychází z konce věty předchozí! Rytmus dodá plynulost!)

Báseň: "Čekání" - Houla

Povídka: "Vandr splněných přání"

Nesnímej svůj stetson

(neblahý dívčí zvyk)

Trapsavcem snadno a rychle: "Placaté křoví"

(Copak nám dělají postavy v pozadí? Nejspíš nic.)

Povídka: "Zpráva o stavu trampingu

              v T.O. Rudá tvář"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Chytrého nebrat! A když, tak ať nemluví!"

(Když má být hlavní hrdina chytřejší než autor...)

Povídka: "Kidova báseň"

Se špínou do tramvaje a do Večerní Prahy

(začouzený problém při cestování)

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Nerozptylovat kratičkou charakteristikou"

(o vedlejších postavách není nutné vědět všechno)

Povídka: "V poledním slunci"

Případ čaje z jehličí

(drobnůstka z Mladého světa šedesátých let)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Úprkem pryč od archetypů!"

(jak narušit předvídatelné povahy obvyklých postav)

Povídka: "Dívka s kytarou"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Jak vytvořit prostor (a nezabloudit)"

(rozmístění postav v popisované scéně)

Spacák nebo deka podle Jevgy

(vzpomínka na neštěstí na Ohři)

"Vozit nebo nevozit" - Jevga

(jak spacáky ovládly trampské noci)

Trapsavcem snadno a rychle: "Pozadí se ošidit nedá"

(kolem hlavního hrdiny kolotá běh okolního světa)

Lída, její sestřenice a všechny ostatní

(Vzpomínka na Houlu - dvacet pět let od jeho smrti)

 

Trapsavcem snadno a rychle:  

"Záludnost laciných vět"

Vzpomínka na Rozkoš

(připomínka Juanových podzimních slezin)

Báseň: "Najít cestu k múze" - Kytka

Povídky:  "Volání osady"

"K R U C I N Á L !   řekla vévodkyně" - Briggi

"Mé podnikání s Juanem" - Robin

"Ve vlasech Tapiných cest"

(připomínka životního výročí známé autorky)

Kam na Tapiny povídky

Povídka: "Noc, ve které tančí víly"

Kouzelná píseň pro den, kdy neustává déšť

(magická vlastnost písničky "Kapkami si déšť")

Trapsavcem snadno a rychle:

"V zajetí děsivých grimas"

Dlouhé roky v přízni Zlatého pidižvíka

(vzpomínky na Velká Zlatá Stěhování)

Zlaté legendy v Trapsaveckých Miniaturách

Trapsavcem snadno a rychle:

"Předbíhat nebo nepředbíhat?"

Povídka: "Kytara"

Trapsavcem snadno a rychle: "K čemu je ten platan?"

Před padesáti lety

zaplanul "Táborový oheň"

Trapsavcem snadno a rychle: "Už je to zase tady"

Povídka: "Skála osadních slibů"

Trapsavcem snadno a rychle:

"K ohni raději nechoďme"

Povídka: "Studánka"

Trapsavcem snadno a rychle:

"I hrdina má své mouchy"

Povídka: "Korbílek pro Péťu"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Literární tramp žije na hranici možností"

"Cesty hrnečků" - vzpomínky na Juana

(v srpnu 2012 zemřel nejlepší trapsavecký básník Jaromír Juan Hlavatý)

Báseň: "Plechovka 17.srpna 2012" - Miky Marusjak

Povídkový miniseminář jednoho porotce

(porotovací dozvuky 38.ročníku soutěže)

Jak se čtou povídky (proč se povídkám nerozumí)

Houlův letní úvodník (z časopisu "Šmatlavá stopa", 1986)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Velmi vítaný precedens"

Trapsavecká slavnost v Horním Jelení

Báseň: "Ueska" - Hanka Hosnedlová

Trapsavcem snadno a rychle: "Sekeru do ruky!"

Miroslav Miky Marusjak: "Když koleje duní, slyším underground"

Povídka: "Pepánek" - Miky Marusjak

"Lahůdka pro trapsavecké labužníky"

Vzpomínka na Houlu k nedožitým šedesátinám

(málo známé fotografie a texty)

Povídka : "Chudinka Hardy"

(z druhého vydání "Tajností skalkového lesa")

Trapsavcem snadno a rychle: "Povídkový dotazník"

Podzimní slezina na Rozkoši

(ze sleziny trapsaveckých pamětníků, povídání o poezii, próze a muzice, a hlavně o fríských koních)

Briggi: "Stáří je..." (povídka)

Krásné jubileum - vyšlo sté číslo Puchejře!

Povídka na léto (strašidelná): "Vítězka ankety"

Básničkový srpen - o vlaku čekajícím na volno

 (báseň "Vlak v kukuřičném poli" od J.Holoubka)

Na webkových cestách - KáPéZetky se množí

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídky prorostlé houbou zvanou začátek"

Trapsavecký oheň sedmatřicátý

Vyhlášení výsledků aktuálního ročníku soutěže. Křesty nových Aťčiných knížek, napínavý souboj povídkářů o hlavní cenu, a tak podobně...

Povídka: "Vtípky generála Trychtýře"

(povídka lákající čtenáře ke sbírce "Sever proti Jihu v restauraci Na Vyhlídce")

"Příběh jedné výstavky - dnes čepuje Tom"

Výběr kreslených vtipů z prehistorických dob Trapsavce (Kavče a Tom)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Podlehnout nebo nepodlehnout?"

Nenápadný Houla v časopise "Mladý svět" - Houlovy fotografie ve žlutém čtverci

"Zrcadlo" - Houla

Na webkových cestách - snění na košilích (patchwork)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídka od hlavy k patě"

Juan na rádiových vlnách

Povídka: "Hádanka pro šerifa Dršku"

(aneb co způsobil nesrozumitelný zápis v cancáku šerifa T.O. Padesát metrů od hospody)

Dávný příběh (skutečný) - tragické události na středním Slovensku před třiceti lety

Fišárková mezi akvarely (nová sbírka povídek Míry Valiny)

Na webkových cestách - zastávka u Bohouška

Trapsavcem snadno a rychle: "Prokletí mobilu"

Báseň: "Bílá neznámá" - Juan

Psavecká slezina u Juana

"Pátek"

(Juanova báseň ze sbírky "Lovec něžných strun")

Trapsavcem snadno a rychle: "Až do krajnosti..."

Přiložené polínko (zajde tramping na úbytě?)

Trampové na území hrdinů (trampská expozice v Národním památníků na Vítkově)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Z tohohle místa Stožec vidět není"

Povídka: "Večer u rybníka blízko hospody"

"My Rifle, my Pony and me" a dívka s jablkem  (písnička z filmu "Potlach")

Trapsavcem snadno a rychle:

"Sasanka hajní nebo kytka u cesty?"

Putovní výstava "Stoly spisovatelů"

O Plzeňákových plackách

Příběh jednoho kresleného vtipu (Wabi Ryvola na svojšickém Slunovratu 1984)

Tichý dech romantiky (o recenzi na Paulíkovu "Arizonu", napsané před osmdesáti lety)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pohled nahoru, pohled dolů!"

Povídka: "Nejstrašnější trampský slovo"

Trapsavcem snadno a rychle: "Smrt příživnickým příslovcům!"

Tramping před pětačtyřiceti lety na rozcestí - o protitrampském článku ve Večerní Praze v roce 1963 a odezvě, jakou vyvolal

Trapsavcem snadno a rychle:

"Autocenzurou k výšinám"

Renesanční podzim u Juana - psavecká slezina a křest sbírky básní Jaromíra Juana Hlavatého

Pro sběratele - avalonské edice

Trapsavcem snadno a rychle: "Polštářová slůvka"

O expedici Přežití 1979 - příběh výpravy, která věřila, že nemít nic k jídlu je největší dobrodružství samo o sobě. Jak se ukázalo, byla to pravda.

Povídka: "Tajnosti skalkového lesa"

Trapsavcem snadno a rychle: "Stále stejná slova"

Povídka: "Slunce Jihu a Zář Severu"

Před čtyřiceti lety - knížka "Potlach"

Trapsavcem snadno a rychle: "Kouzlo setrvačnosti"

Povídka: "Vandr s Toulavým koněm"

Na vandru s kloboukem

Trapsavcem snadno a rychle: "O práci spisovatele"

Povídka: "Na jaře"

Každá sudá sobota ...

Trapsavcem snadno a rychle:

"Nebojte se svého hrdiny"

Povídka: "Šerifka"

Dívky na vandru

Trapsavcem snadno a rychle:

"Žhavé srdce, chladná mysl"

Povídka: "Takhle do vlaku nemůžeme"

Legenda o Irčanovi

Trapsavcem snadno a rychle:

"Dialog je jak posunovací lokomotiva ..."

Povídka: "Příliš zdařilý vandr"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Tajemství kruhového pohledu"

Novoroční předsevzetí

Povídka: "Novoroční"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Kdo je hlavním hrdinou? Já nebo on?"

Balada lesní štědrovečerní

Povídka: "Dáreček"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pozor na první čtyři věty!"

Povídka: "Noc v pustinách"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pošlete svého hrdinu na vandr! A mějte ho rádi!"

Povídka: "Slavnost pod mostem"

"Ať rozhodne první trampská ..."

Povídka: "Spacák pro dva"

Jizerské hory skrývají trampské tajemství ...

Povídka: "Čekání na vlak"

Domovenka, nůž a tele ...

Nejen tele a usárna

Povídka: "Jak jsem se stal trampem"

"Tramp a dítě" - písnička z rádia

Povídka: "Večer pro trampku"

Jak se šerif T.O.Černý bůvol naštval na Večerní Prahu

Povídka: "Co jsem našel v lese"

"Napiš mi něco do cancáku, kamaráde ..."

Cancákový fenomén