Trapsavecký deníček píše Jaroslava Kavče Šálková. Je to prostor pro vlastní povídky, kreslené vtipy a vzpomínky z dávno

 zašlé  minulosti.

Ve vzpomínkovém albu vytvořeném podle záznamů starých deníků je zachycen průběh šestnácti let trampské literární soutěže o Zlatého Trapsavce.


Úvodní strana


V březnu t.r. byla ukončena činnost Nakladatelství Rodocapsa.

 

Za šest let báječné

hry na trampské úředně evidované autorské vydavatelství se podařilo nabídnout čtenářům dvanáct titulů - především sborníčků povídek a poezie.

Všechna vydání  včetně dotisků jsou rozebraná.

 


 

 

 

Tři příběhy s Olivou Foglovou byly vydány pod jedním názvem

Bajonet po Němcích

v nakladatelství

Václav Vávra

 

Kniha je brožovaná, má 184 stran, a ilustroval ji Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

 

Recenze

 

Z knihkupectví pomalu vymizela, ale ještě je v internetových knižních obchodech, a v e-shopu

 

 www.trampsky-magazin.cz

 

nebo přímo v nakladatelství VV

na adrese

 

www.intercrosse.eu

 

Běžná cena je 179 Kč

 

 

 


Trapsavcem

 snadno a rychle

 

Jednotlivá vydání deníčku jsou protkána dobrými radami pro začínající povídkáře. Tyto rady jsou sesbírány z vlastních zkušeností za dlouhé roky psaveckého tvoření nebo porotování v trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce.

Případné názorné ukázky  jsou smyšlené.

 

 

Ve formátu pdf volně přístupná oblíbená

příručka pro začínající

povídkáře

 


 

 

 

Jak se píše

vodácká povídka

 

o o o

 

Pomůcka pro autory přispívající do vodácké literární soutěže "KENYHO VOLEJ"

 

 


 

 

Galerie

kreslených vtipů

v Trampském magazínu

 


 

 

 

Avalon kdysi zahájil vydávání sbírek trapsaveckých autorů,

 což byl velice záslužný počin. Současní organizátoři Trapsavce dovedli možnost publikování 

 k dokonalosti v tzv. Miniaturách. Více

v Knižních novinkách na www.trapsavec.cz

 

 

 


 

 

Pro milovníky pískovců

jedině časopis

 

Vitamín Kř!

 


 

 

Komiks Toma Zvědělíka podle trampských povídek vydal Avalon v roce 2012. Stále je možné ho získat.

 

Více v obchůdku Trampského magazínu

zde

 


 

 

 

V klasických komiksech  Marko Čermáka vydávaných v nové podobě se v č. 4 objevuje i příběh Rower Hogan II, a v č. 5 dva díly dívčího komiksu "Plamínek"

více na

 

www.intercrosse.eu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canc na uvítanou:

"Já krajiny snění

skryl jsem ve svém vaku.

Cesty mé se mění

spíš, než cesty ptáků..."

                  - Smolda (Praha) 1980

 

  Povídka: "Noc na Strážné hoře"

 

Nádražím táhne průvan, a na kolejích odjíždí vlak. Mezi hrstkou cestujících, kteří z vlaku vystoupili a ubírají se k východu, je dlouhovlasá trampka Lenka a obrovitý horolezec Max. Lenku znepokojilo, že na nádraží nečeká spojka, a tak odložili bágly na lavičku, a Lenka se podívala na zvadlo, jestli vystoupili ve správné stanici. Max se zatím doširoka rozhlédl po nástupišti a zaburácel hlasem, jakým mluví bohatýři nebo obři:

„Tak co, Lenko, kde máš ty své kamarády?“

Lenka shrnula dlouhé tmavé vlasy dozadu, zalitovala, že si do studeného větru nevzala čepici, a na Maxovu otázku vyslovila obavu, jestli nepřijeli příliš pozdě, a spojka s tlachovníky už neodešla.

  „S tím nemohu souhlasit. Pořadatelé by měli vědět, že sem jedeme přes půl republiky, a já se těším na potlach. Zvláště, jak tady píšou: rozličné soutěže, výstup na Strážnou horu na čas, a potom to nejlepší v tomhle psím počasí ‑ nocleh zajištěn v horské chatě.“

   Lenku napadlo, že potlachová spojka může pobývat v nejbližší restauraci, a vydali se ji hledat. Sebrali bágly, Lenka úhledně sbalenou teletinu a Max zářivě červenou krosnu, přičemž poznamenal:

„Z jedné trampské písně jsem se dozvěděl, že kamarád by mě měl půlkou deky skrýt. Kdyby mě některý tvůj kamarád přikryl půlkou deky, nemusel jsem tahat spacák.“

 Lenka ho pokárala vyčítavým pohledem, a Max důstojně pravil:

„Nerad plácám nesmysly, ale když jsem skoncoval s horolezectvím a stávám se trampem, chtěl jsem se z té písně poučit, do čeho lezu.“

 Prošli nádražím na ulici, kde našli „POHOSTINSTVÍ U DRÁHY“. Zamířili tam bez váhání, a když se Max s červenou krosnou vnášel dovnitř, pomyslel si, že jeho vstup do trampingu začíná na sympatickém místě. Atmosféra, do které vkročili, Maxe okouzlila. Nejdříve je přivítal výčepní pult, pocákaný pivní pěnou, a za pultem pobíhající knírkatý mládenec v bílé košili. Mládenec v Maxovi vytušil vyjímečného hosta a poslal mu přes půllitry pozdravné gesto. Za výčepem bouří zvukem kytar dlouhá místnost s okny bez záclon, z ulice zastíněná budovou nádraží. Místnost je do poslední židle obsazena trampským národem a do posledního věšáku zavalena svršky v barvách podzimních lesů.

 Poblíž výčepu se řeší meziosadní spor. Tramp drží pod krkem jiného trampa a cloumá s ním, až šplíchá pěna. Tramp užívající spíše symbolického násilí má svalnaté ruce, vestu z odrbané kožešiny a na košili šerifskou hvězdu. Kolem vyhrnutého rukávu poletuje na dvou patentkách domovenka T.O. Kamarádi Dračích skal. Šerif vykřikuje:

„Je půl třetí, už měly probíhat soutěže. Jestli nepřiznáš, že jsi spojka, tak uvidíš! Rozdával jsi ve vlaku zvadla? Rozdával. Tak měj rozum a prozraď, kde je tlachoviště! Čekáme tu od rána.“

 Podezřívaná spojka se jmenuje Wiking, což má propisovačkou napsáno na teleti u nohou. Je to výrostek s obrovskou čupřinou, která mu padá na špičku nosu a zcela přikrývá obličej. Kdykoli se Wiking chce na něco podívat, odfoukne levou či pravou stranu kštice, a odhalí podle potřeby levé či pravé oko. Když se ve dveřích objevili Max s Lenkou, odfoukl Wiking čupřinu zprostředka, což jak později zjistili, bylo pro něj výrazem největšího překvapení. Kštice spadla zpátky na Wikingův nos, to jak s ním šerif Kamarádů Dračích skal zacloumal.

   Wiking na cloumání hrdě odpověděl, že nebude do nekonečna opakovat, že byl z pořádající osady vyloučen pro nedbalou ztrátu domovenky,  čímž byla prokázána jeho nespolehlivost, zvadla se rozdala, a pak teprve se určovalo, co, jak a kde bude, a to už nebyla jeho věc, a tudíž nic neví. Do potlachu mu nic není.

   „Když seš vyloučenej, co tu pohledáváš?“ měla Wikinga zmátnout záludná otázka.

   „Čekám na vlak, jedu na vandr,“ zní hrdá odpověď.

  Z lokálu se ozývají výkřiky „Nevěřte mu!“ a „Odhalení spojky je určitě tajná soutěž, zmáčkneme ho společně, a musejí dát placku všem!“

   „Poslužte si!“ nebojácně odpovídá Wiking. „Chodil jsem čtyři roky do juda!“

   Šerif Wikinga pustil a řekl, že si neví rady. Bude se čekat do páté hodiny, a když do té doby spojka nepřijde, tak to zabalí. Hospodou se vznáší nespokojené reptání a řeči, jako „To je vypečenej potlach!“ nebo „Jestli spojka dorazí, tak ji přerazím, ale až nás dovede na tlachoviště!“ a tak podobně.

   Vyzvídací akce u výčepu zdržela Lenku s Maxem ve dveřích, ale když skončila, vydali se noví příchozí dozadu, kde v rohu pod oknem je volněji. Sedí tu jen tři vandráci a lesní dělník, sklánějící zarostlou hlavu do půllitru.

 

celá povídka

                                       

 Skály kolem Nebáku ještě nezapomněly

 

V údolí Nebáku, ve stínu starých stromů a za hradbou kopřiv, je stále ještě uchován  památník na zlaté trampské časy na přelomu 60. a 70. let. Jsou  to pískovcové stěnky v okolí jeskyně Margareta, zaznamenávající pomocí skalních rytin její bohatý vandrácký život. V kronice SOÚN (Spojených osad údolí Nebáku) se o jeskyni píše:

 

Poslední osadou, která se utvořila v roce 1931 byla Skalní osada, umístěná poblíž bývalého transformátoru mezi Podsemínem a Nebákem s názvem Margareta. Po tříletém pobyti byli však osadníci vypovězeni pro údajné neshody s lesní správou a zařízení zbouráno. Prázdná jeskyně slouží dnes jako příležitostný útulek čundrákům.

 

Poslední věta zápisu vystihuje osud Margarety za pár desetiletí jako vyhlášený trampský camp (zápis vznikl v r.1978). Desítky rytin názvů osad, kresbiček domovenek, tak jak šlo léto za létem a přívádělo do legendárního prostředí k rybníku Nebák a do hospody pod jeho hrází osadu za osadou z blízkých i vzdálených měst. Leckteré party tu byly prvně a třeba i ve svém vandráckém životě naposledy. Jiné party žijí dodnes, jako třeba SOVA MILETÍN, která u Margarety zanechala výraznou stopu označenou rokem 1962.

Kdo v těch letech zvečera kráčel údolím Nebáku na svůj flek, toho provázela světélka ohníčků ve skalách, jemný zvuk kytar a vzdálený hovor. Podobně tomu bylo i v ostatních podtroseckých údolích. Krásné zlaté staré časy, a skály si je pořád pamatují...

 

 

Stěnky u Margarety jsou jak jeden veliký zapomenutý cancák.

 

 

T.O. Sova Miletín, s nejlépe zachovalým znakem,  ještě existuje.

 

 

Hospoda na Nebáku, široký rybník a skalní údolí ... píše se rok 1957.

 

 Trapsavcem snadno a rychle

(pro začínající povídkáře)

 

Nenechte je přemýšlet!

 

Začátečníci mívají hodně slabin, ale od toho jsou začátečníci. Až budou pokročilí, slabiny si nebudou moci dovolit. Ovšem jedné takové začátečnické slabině, používané až příliš často, by se vzhledem k soucitu se čtenáři měli i začátečníci vyhýbat. Jedná se o rádoby přemýšlení hlavních hrdinů.

Přemýšlení hlavních hrdinů sice pro začínajícího autora vypadá atraktivně, dobře se tak s hrdinou ztotožní, odstavce krásně nabývají, a děj vypadá "umělecky" jako znalecká sonda do lidské psychiky, ale bez psaveckých zkušeností může takové rádoby přemýšlení hlavního hrdiny vypadat následovně:

Stáňa přišla domů celá rozpačitá. Dotklo se jí, že ji nazval rozmazlenou slečinkou. Řekl mi, ať s ním jede na tramp. Copak je to možné? Dobře, jako dítě jsem byla na táboře. Jednou. A ve firmě na výletě do hor. Ale tam jsem s kolegyněmi jela autem a hotel byl v podobě horské chaty, bylo tam světlo a topení - tohle nedokážu. Stáňa vytáhla z kabelky seznam, který spolu napsali v té hospůdce u nádraží. Na nádraží trefí, to věděla. Ale jak si má zabalit? To snad zvládnu, říkala si Stáňa nad seznamem. Spacák. To jsem měla i na táboře. Dobře, musím přemýšlet dál. Stáňa seděla na sedačce s papírkem, a jak jí klesla ruka, papírek spadl na koberec. Už ho nezvednu, pomyslela si Stáňa. Měla bych si raději pustit televizi. Ale když s ním nepojedu na tramp já, mohl by jet jiná! Stáňa zaťala zuby. To nesmím připustit! Nejsem rozmazlená slečinka! Papírek zvednu, a přečtu si celý seznam. Koupím si spacák. Jenom ještě nevím kde. A na nádraží trefím. Byla odhodlaná. Bude to, jako když jsem byla na táboře. Nebo ne? Nebudu se bát, až se setmí? Na táboře jsem se bála tmy. Ale tam jsem byla ve stanu, a ve vedlejším spala vedoucí. Stáňa přemýšlela dál, nevěděla co dělat, a za okny se začalo stmívat.

Samozřejmě občas musíme nechat hlavní hrdiny na pár vět se zamyslet, můžeme mít i celou "přemýšlecí" povídku, a může být skvělá. Ale nesmí to být přemýšlení rádoby! Pokud přemýšlení takového druhu přeženeme, a čtenář nám nad povídkou podřimuje, nebo dokonce pár odstavců přeskočí, protože příliš dlouho čekal, až si Stáňa půjde ten spacák koupit, měli bychom popřemýšlet, kde je chyba. Mohli bychom Stáňu rovnou na to nádraží poslat, bez přemýšlení, a o spacák ať se postará ten, kdo ji pozval na vandr. To by mohlo být pro čtenáře napínavé, a určitě nám žádný odstavec nepřeskočí, aby o něco nepřišel...

 

 

Trampská literární soutěž

o Zlatého Trapsavce

Soutěž na témata trampská, toulavá a přírodní, určená pro každého, kdo se chce podělit s kamarády o své pocity a zážitky z vandrů v literární podobě. Soutěž k sobě přitahuje stovky trampingu milovných autorů od roku 1971.

 

3. ročník - 1973

4. ročník - 1974

5. ročník - 1975

6. ročník - 1979

7. ročník - 1980

8. ročník - 1982

9. ročník - 1983

10. ročník - 1984

11. ročník - 1985

12. ročník - 1986

13. ročník - 1987

14. ročník - 1988

15. ročník - 1989

Informace o trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce najdete na

www.trapsavec.cz

Odkazy na stránky trapsavců

Eva Šklíba Obůrková

Míra Valina

d´Ady

Jan Akela Drnek

Ilka Pacovská

Miloš Hlávka

Jan Frána - Hafran

Mladé Tužky

Literární klub českého západu

 


 

 

Kapely, které hrávaly v 70. - 80. letech u trapsaveckých ohňů

Chrpa Chrudim

Cestáři Praha

Ozvěna Brno


 

 

Nejvíce navštěvované stránky  v měsíci říjnu:

 

1.

Vzpomínka na Houlu

k nedožitým šedesátinám

(málo známé fotografie a texty)

2.

Povídka: "Spacák pro dva"

Jizerské hory skrývají trampské tajemství ...

3.

"Co jsem našel v lese"

"Napiš mi něco do cancáku, kamaráde ..."

(vzpomínka na jistý nezbytný vandrácký doplněk)

4.

Nenápadný Houla v časopise "Mladý svět" - Houlovy fotografie ve žlutém čtverci

5.

Povídka: "Noc v pustinách"

 


 

 

Zvadlo na www claimy

Ještě nevíte, kam se z Trapsaveckého deníčku odklikat? Vyberte si:

 

Canc na rozloučenou: "Líbí se mi metoda, kdy celou knihu shrnete do jedné věty. Pak tu větu roztáhnete do odstavce. Ten do několika odstavců. A takhle to postupně rozšiřujete a rozšiřujete, až máte jednoho dne knihu. Jenže to bych musel vědět o čem chci psát. Jaký bude příběh. Což zatím nevím."

                                                        - z blogu mladého literáta

Na vandr s kloboukem (a nikdy jinak)

(co způsobila rada v jistém časopise pro ženy)

Praktické rady pro začínající kloboukářky

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví IV."

(co bylo dřív - přímá řeč, nebo skutek?)   

Historická črta: "Indiánské léto"

Znamení divočiny

(symbol z pusté rokle)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví III."

(každý mluví jak mu bylo dáno)   

Vzpomínka na Juana

(páté výročí od úmrtí nejlepšího trapsaveckého básníka Jaromíra Juana Hlavatého)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví II."

(hovořit, hovořit a hovořit - a mít o čem)   

V roli smutného trampa

(filmová povídka "Pavučina")

Trapsavcem snadno a rychle: "Když postavy promluví"

(co bylo dřív - přímá řeč, nebo skutek?)   

Povídka: "Noc pod balvanem"

Památka na "šestačtyřicátej"

(zajímavá rytina v Podkosti)

Trapsavcem snadno a rychle: "Dobrá rada nad zlato"

(prospěšný trik s knížkou z antikvariátu)   

Povídka: "Snídaně s ropušákem"

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky III"

(Co s nezbednou čárkou, a kouzlení s časem může za všechno)

Historická črta: "Můj vlak"

(povídka z roku 1974)

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky II"

(Je obrazné přirovnání báječný pomocník, nebo povídkám škodí jak může? Za klopýtavost mohou zbytečná slova)

"Od začátečníků na pult knihkupectví"

(jedna dlouhá trapsavecká cesta)

Ukázka z knihy: "Bajonet po Němcích"  

 

Báseň: "Rozhodnutí" - Kazatel            

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky"

(Každá věta vychází z konce věty předchozí! Rytmus dodá plynulost!)

Báseň: "Čekání" - Houla

Povídka: "Vandr splněných přání"

Nesnímej svůj stetson

(neblahý dívčí zvyk)

Trapsavcem snadno a rychle: "Placaté křoví"

(Copak nám dělají postavy v pozadí? Nejspíš nic.)

Povídka: "Zpráva o stavu trampingu

              v T.O. Rudá tvář"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Chytrého nebrat! A když, tak ať nemluví!"

(Když má být hlavní hrdina chytřejší než autor...)

Povídka: "Kidova báseň"

Se špínou do tramvaje a do Večerní Prahy

(začouzený problém při cestování)

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Nerozptylovat kratičkou charakteristikou"

(o vedlejších postavách není nutné vědět všechno)

Povídka: "V poledním slunci"

Případ čaje z jehličí

(drobnůstka z Mladého světa šedesátých let)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Úprkem pryč od archetypů!"

(jak narušit předvídatelné povahy obvyklých postav)

Povídka: "Dívka s kytarou"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Jak vytvořit prostor (a nezabloudit)"

(rozmístění postav v popisované scéně)

Spacák nebo deka podle Jevgy

(vzpomínka na neštěstí na Ohři)

"Vozit nebo nevozit" - Jevga

(jak spacáky ovládly trampské noci)

Trapsavcem snadno a rychle: "Pozadí se ošidit nedá"

(kolem hlavního hrdiny kolotá běh okolního světa)

Lída, její sestřenice a všechny ostatní

(Vzpomínka na Houlu - dvacet pět let od jeho smrti)

 

Trapsavcem snadno a rychle:  

"Záludnost laciných vět"

Vzpomínka na Rozkoš

(připomínka Juanových podzimních slezin)

Báseň: "Najít cestu k múze" - Kytka

Povídky:  "Volání osady"

"K R U C I N Á L !   řekla vévodkyně" - Briggi

"Mé podnikání s Juanem" - Robin

"Ve vlasech Tapiných cest"

(připomínka životního výročí známé autorky)

Kam na Tapiny povídky

Povídka: "Noc, ve které tančí víly"

Kouzelná píseň pro den, kdy neustává déšť

(magická vlastnost písničky "Kapkami si déšť")

Trapsavcem snadno a rychle:

"V zajetí děsivých grimas"

Dlouhé roky v přízni Zlatého pidižvíka

(vzpomínky na Velká Zlatá Stěhování)

Zlaté legendy v Trapsaveckých Miniaturách

Trapsavcem snadno a rychle:

"Předbíhat nebo nepředbíhat?"

Povídka: "Kytara"

Trapsavcem snadno a rychle: "K čemu je ten platan?"

Před padesáti lety

zaplanul "Táborový oheň"

Trapsavcem snadno a rychle: "Už je to zase tady"

Povídka: "Skála osadních slibů"

Trapsavcem snadno a rychle:

"K ohni raději nechoďme"

Povídka: "Studánka"

Trapsavcem snadno a rychle:

"I hrdina má své mouchy"

Povídka: "Korbílek pro Péťu"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Literární tramp žije na hranici možností"

"Cesty hrnečků" - vzpomínky na Juana

(v srpnu 2012 zemřel nejlepší trapsavecký básník Jaromír Juan Hlavatý)

Báseň: "Plechovka 17.srpna 2012" - Miky Marusjak

Povídkový miniseminář jednoho porotce

(porotovací dozvuky 38.ročníku soutěže)

Jak se čtou povídky (proč se povídkám nerozumí)

Houlův letní úvodník (z časopisu "Šmatlavá stopa", 1986)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Velmi vítaný precedens"

Trapsavecká slavnost v Horním Jelení

Báseň: "Ueska" - Hanka Hosnedlová

Trapsavcem snadno a rychle: "Sekeru do ruky!"

Miroslav Miky Marusjak: "Když koleje duní, slyším underground"

Povídka: "Pepánek" - Miky Marusjak

"Lahůdka pro trapsavecké labužníky"

Vzpomínka na Houlu k nedožitým šedesátinám

(málo známé fotografie a texty)

Povídka : "Chudinka Hardy"

(z druhého vydání "Tajností skalkového lesa")

Trapsavcem snadno a rychle: "Povídkový dotazník"

Podzimní slezina na Rozkoši

(ze sleziny trapsaveckých pamětníků, povídání o poezii, próze a muzice, a hlavně o fríských koních)

Briggi: "Stáří je..." (povídka)

Krásné jubileum - vyšlo sté číslo Puchejře!

Povídka na léto (strašidelná): "Vítězka ankety"

Básničkový srpen - o vlaku čekajícím na volno

 (báseň "Vlak v kukuřičném poli" od J.Holoubka)

Na webkových cestách - KáPéZetky se množí

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídky prorostlé houbou zvanou začátek"

Trapsavecký oheň sedmatřicátý

Vyhlášení výsledků aktuálního ročníku soutěže. Křesty nových Aťčiných knížek, napínavý souboj povídkářů o hlavní cenu, a tak podobně...

Povídka: "Vtípky generála Trychtýře"

(povídka lákající čtenáře ke sbírce "Sever proti Jihu v restauraci Na Vyhlídce")

"Příběh jedné výstavky - dnes čepuje Tom"

Výběr kreslených vtipů z prehistorických dob Trapsavce (Kavče a Tom)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Podlehnout nebo nepodlehnout?"

Nenápadný Houla v časopise "Mladý svět" - Houlovy fotografie ve žlutém čtverci

"Zrcadlo" - Houla

Na webkových cestách - snění na košilích (patchwork)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídka od hlavy k patě"

Juan na rádiových vlnách

Povídka: "Hádanka pro šerifa Dršku"

(aneb co způsobil nesrozumitelný zápis v cancáku šerifa T.O. Padesát metrů od hospody)

Dávný příběh (skutečný) - tragické události na středním Slovensku před třiceti lety

Fišárková mezi akvarely (nová sbírka povídek Míry Valiny)

Na webkových cestách - zastávka u Bohouška

Trapsavcem snadno a rychle: "Prokletí mobilu"

Báseň: "Bílá neznámá" - Juan

Psavecká slezina u Juana

"Pátek"

(Juanova báseň ze sbírky "Lovec něžných strun")

Trapsavcem snadno a rychle: "Až do krajnosti..."

Přiložené polínko (zajde tramping na úbytě?)

Trampové na území hrdinů (trampská expozice v Národním památníků na Vítkově)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Z tohohle místa Stožec vidět není"

Povídka: "Večer u rybníka blízko hospody"

"My Rifle, my Pony and me" a dívka s jablkem  (písnička z filmu "Potlach")

Trapsavcem snadno a rychle:

"Sasanka hajní nebo kytka u cesty?"

Putovní výstava "Stoly spisovatelů"

O Plzeňákových plackách

Příběh jednoho kresleného vtipu (Wabi Ryvola na svojšickém Slunovratu 1984)

Tichý dech romantiky (o recenzi na Paulíkovu "Arizonu", napsané před osmdesáti lety)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pohled nahoru, pohled dolů!"

Povídka: "Nejstrašnější trampský slovo"

Trapsavcem snadno a rychle: "Smrt příživnickým příslovcům!"

Tramping před pětačtyřiceti lety na rozcestí - o protitrampském článku ve Večerní Praze v roce 1963 a odezvě, jakou vyvolal

Trapsavcem snadno a rychle:

"Autocenzurou k výšinám"

Renesanční podzim u Juana - psavecká slezina a křest sbírky básní Jaromíra Juana Hlavatého

Pro sběratele - avalonské edice

Trapsavcem snadno a rychle: "Polštářová slůvka"

O expedici Přežití 1979 - příběh výpravy, která věřila, že nemít nic k jídlu je největší dobrodružství samo o sobě. Jak se ukázalo, byla to pravda.

Povídka: "Tajnosti skalkového lesa"

Trapsavcem snadno a rychle: "Stále stejná slova"

Povídka: "Slunce Jihu a Zář Severu"

Před čtyřiceti lety - knížka "Potlach"

Trapsavcem snadno a rychle: "Kouzlo setrvačnosti"

Povídka: "Vandr s Toulavým koněm"

Na vandru s kloboukem

Trapsavcem snadno a rychle: "O práci spisovatele"

Povídka: "Na jaře"

Každá sudá sobota ...

Trapsavcem snadno a rychle:

"Nebojte se svého hrdiny"

Povídka: "Šerifka"

Dívky na vandru

Trapsavcem snadno a rychle:

"Žhavé srdce, chladná mysl"

Povídka: "Takhle do vlaku nemůžeme"

Legenda o Irčanovi

Trapsavcem snadno a rychle:

"Dialog je jak posunovací lokomotiva ..."

Povídka: "Příliš zdařilý vandr"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Tajemství kruhového pohledu"

Novoroční předsevzetí

Povídka: "Novoroční"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Kdo je hlavním hrdinou? Já nebo on?"

Balada lesní štědrovečerní

Povídka: "Dáreček"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pozor na první čtyři věty!"

Povídka: "Noc v pustinách"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pošlete svého hrdinu na vandr! A mějte ho rádi!"

Povídka: "Slavnost pod mostem"

"Ať rozhodne první trampská ..."

Povídka: "Spacák pro dva"

Jizerské hory skrývají trampské tajemství ...

Povídka: "Čekání na vlak"

Domovenka, nůž a tele ...

Nejen tele a usárna

Povídka: "Jak jsem se stal trampem"

"Tramp a dítě" - písnička z rádia

Povídka: "Večer pro trampku"

Jak se šerif T.O.Černý bůvol naštval na Večerní Prahu

Povídka: "Co jsem našel v lese"

"Napiš mi něco do cancáku, kamaráde ..."

Cancákový fenomén