Trapsavecký deníček píše Jaroslava Kavče Šálková. Je to prostor pro vlastní povídky, kreslené vtipy a vzpomínky z dávno

 zašlé  minulosti.

Ve vzpomínkovém albu vytvořeném podle záznamů starých deníků je zachycen průběh šestnácti let trampské literární soutěže o Zlatého Trapsavce.


Úvodní strana


V březnu 2017 byla ukončena činnost Nakladatelství Rodocapsa.

 

Za šest let báječné

hry na trampské úředně evidované autorské vydavatelství se podařilo nabídnout čtenářům dvanáct titulů - především sborníčků povídek a poezie.

Všechna vydání  včetně dotisků jsou rozebraná.

 


 

 

 

Tři příběhy s Olivou Foglovou byly vydány pod jedním názvem

Bajonet po Němcích

v nakladatelství

Václav Vávra

 

Kniha je brožovaná, má 184 stran, a ilustroval ji Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

 

Recenze

 

Z knihkupectví pomalu vymizela, ale ještě je v internetových knižních obchodech, a v e-shopu

 

 www.trampsky-magazin.cz

 

nebo přímo v nakladatelství VV

na adrese

 

www.intercrosse.eu

 

Běžná cena je 179 Kč

 

 

 


Trapsavcem

 snadno a rychle

 

Jednotlivá vydání deníčku jsou protkána dobrými radami pro začínající povídkáře. Tyto rady jsou sesbírány z vlastních zkušeností za dlouhé roky psaveckého tvoření nebo porotování v trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce.

Případné názorné ukázky  jsou smyšlené.

 

 

Ve formátu pdf volně přístupná oblíbená

příručka pro začínající

povídkáře

 


 

 

 

Jak se píše

vodácká povídka

 

o o o

 

Pomůcka pro autory přispívající do vodácké literární soutěže "KENYHO VOLEJ"

 

 


 

 

Galerie

kreslených vtipů

v Trampském magazínu

 


 

 

 

Avalon kdysi zahájil vydávání sbírek trapsaveckých autorů,

 což byl velice záslužný počin. Současní organizátoři Trapsavce dovedli možnost publikování 

 k dokonalosti v tzv. Miniaturách. Více

v Knižních novinkách na www.trapsavec.cz

 

 

 


 

 

Pro milovníky pískovců

jedině časopis

 

Vitamín Kř!

 


 

 

Komiks Toma Zvědělíka podle trampských povídek vydal Avalon v roce 2012. Stále je možné ho získat.

 

Více v obchůdku Trampského magazínu

zde

 


 

 

 

V klasických komiksech  Marko Čermáka vydávaných v nové podobě se v č. 4 objevuje i příběh Rower Hogan II, a v č. 5 dva díly dívčího komiksu "Plamínek"

více na

 

www.intercrosse.eu

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canc na uvítanou:

"Humoristický spisovatel je tvor neužitečný a přímo škodlivý

 veřejnému blahu. Dělá si ze všeho legraci a dobré jméno

literatury tím trpí."

                - Jaroslav Žák, "Svět se mění nenápadně"

 

   Povídka:  "Tajnosti potlachové noci"

 

Po obloze bloudí měsíc a hluboko pod ním se ve spleti lesních stínů prostírá trampské ležení. Noční větřík nadouvá bledé stříšky igelitů, které skrývají žracáky před žádostivostí lesa. Tam, kde končí houština, svítí odlesk ohně. Ozvěna roznáší po lese melodické drnkání strun a hlahol lidí.

Na pařízku čekají ježek s rejskem na veveřáka. Ježek si probírá bodliny a rejsek pozoruje trampa, zalezlého opodál ve spacáku. Tramp tvrdě spí, a rejsek shrnuje pozorování do jedné věty:

„S ním nebudou potíže, spí jako ježci v zimě.“

Ježek si pohoršeně odfrkl, ale než pověděl rejskovi něco trefného, mihl se přes bloudivý měsíc okřídlený stín, a na pařízku přistála mladičká sova.

„S holkama se nebavíme,“ zavrčel rejsek.

Sovička poskočila, uraženě načechrala peří, ale zůstala. Vzápětí se v trávě objevil veveřák. Podle zvyku frajerů od stánku s občerstvením mu z tlamičky ledabyle visí okousaná sirka.

„Vzhůru na potlach!“ volá veveřák, načež mizí pod nejbližší celtou a pátrá po žracáku. Ježek s rejskem se hrnou za ním a pracičkama hrabou v odložené bagáži. Sovička se znovu naježila.

„Co se ti nezdá?“ povykuje rejsek pod celtou. „Jsme jedné krve, my i voni, a trampové rádi podporujou přírodu!“

Sovička mávla křídly a odletěla nahoru do větví.

„Tenhle má jen patku chleba, tak mu za trest rozcupuju jízdní řád,“ huhlá ježek z nitra cizího žracáku.

Zpod igelitové skrýše vylezl veveřák a vykutálel podlouhlou konzervu.

„Jé, párky! To jsme dlouho neměli!“ jásal rejsek. „Jak se k nim dostanem?“

Všichni tři usilovně drápali plech, ale jejich drápky, sice utužené v nájezdech do stánku s občerstvením, na konzervu nestačily. Ježek nešťastně pokňourával, ale frajer veveřák si věděl rady. Nadarmo nesledoval celé léto hospodyňky, jak vaří ve stanech v autocampingu! Statečně vypnul hrudníček a vplížil se pod celtu, pod kterou ležel spící tramp. Ježek a rejsek ani nedýchali. Za chvilku se veveřák objevil s otvírákem na konzervy.

„Měl ho v kapse u kabátu,“ řekl veveřák, „a taky jsem našel jízdenku na vlak. Tak jsem mu ji vohlodal. Ráno se bude divit.“

Společnými silami zakrojili otvírák do plechu, a vzdorující konzerva podlehla. Osvobozené párky rozvoněly les, a ta vůně se zase ztrácela tak rychle, jak párky mizely v nenasytných tlamičkách.

Ležení náhle ozářilo světlo baterky. Světlo krouží kolem, a někdo ječí, že jsou zase tady. Jiný na celý les běduje:

„Jestli to bude jako minule, tak do rána přijdeme o všechno jídlo. Příště si do žracáku nacpu pastičky na myši!“

Uličníci si spěšně rozebírají poslední párečky a horempádem se ženou do bezpečí houštin. Kdosi za nimi ve tmě zakopl o prázdnou konzervu a zoufale volá:

„Dejte si pozor, prožerou se i plechem!“

Zvířátka skončila úprk ve skrýši pod vyvráceným smrkem.

„Jen klid!“ chlácholil udýchaný veveřák své druhy. „Potlach se vydařil. Párky mi chutnaly, i když bych ještě něco sněd.“

„Přepadnem je znovu až půjdou spát,“ navrhl rejsek, „dorazíme zbytky, a komu nezůstalo nic kloudnýho, tomu aspoň vohryžeme chleba!“

„Správně,“ přikývl veveřák. „ještě si ten potlach užijem!“

Ježek se zachichotal a se vzpomínkou na vůni párků si začal olizovat mastné drápky.

 

                                                                1974

 

Ilustrace: Rebel

                                       

 Jak těžce se píše humorná povídka III

 

V minulých dobrých radách pro povídkáře začátečníky jsme probrali celou řadu užitečných návodů pro psaní humoru, ale mnoho jich ještě zbývá. Proto se nebudeme zdržovat, a rovnou pokračujeme:

 

POSTAVY - jsou nejčastějším osudným omylem v tvorbě psavců začátečníků. Takový psavec totiž do příběhu promítá sám sebe, a postavy mu slouží jen k tomu, aby to čtenář nepoznal. Potom se stává, že postavy sice promlouvají mezi sebou, nosí bágly a štípou dříví, zkrátka se nějak projevují, ale není to jejich vůle odpovídající typu a povaze, je to vůle a konání autorovo. Běžně se tento jev v povídkách nezjistí, dokonce takové povídky bezbarvých a povrchních postav získávají ceny a chválu.

Problém nastane u povídek humorných, kde postup "ošizených" postav není možné použít, protože v humoru nejsou postavy postavami, ale spíše figurkami, a do figurky se autor těžko nacpe. Tady je třeba hledat poučení jinde - u českých humorných autorů, J.Nerudy, K.Poláčka, I.Herrmanna, nebo Vojtěcha Rakouse. Jestliže se probíráme jejich postavami, jednou za druhou, zjistíme, že má-li příběh působit humorně, musí být založen právě na figurkách, které mluví a jednají podle svého figurkovského naturelu.

Figurky zdůrazníme jménem, zdrobnělinou a nápadným vzhledem. Nikdy nedáváme k figurkám obyčejné postavy jako "nahrávače". Obyčejné postavy v humorných povídkách nepoužíváme, snad jen ve vzdáleném pozadí a jen tehdy, kdy se s figurkou jako hlavním hrdinou nepotkají a spolu nemluví. Nepodceňujme dopad popisu a činů figurek na čtenářovo vnímání humoru! Jako příklad poslouží ukázka z trampského románu "Šerifova lžíce":

 

Za houkání a randálu se přihnal vlak. Nevěděl jsem jak nastoupit, aby mne James a ten s pádlem nezahlédli, a během rozmýšlení mi vlak málem ujel. Ale v rozhodujícím okamžiku mne popadl za paži cizí tramp, zaječel mi do ucha:

“Proč váháš, kamaráde? Průvoda je na druhý straně. Lezem do posledního!”

   Kryt jeho tělem jsem přeběhl nástupiště a zapadl do posledního vagónu ve chvíli, kdy se vlak zvolna rozjížděl. Z vlaku jsem viděl ponurého muže s pádlem, jenž jako zlověstná socha stále trčel na nástupišti. James s průvodem děcek zmizel, takže jsem předpokládal, že cestuje v mém vlaku, ale o mně neví. Získal jsem pocit bezpečí. Unikl jsem nájemným vrahům, Jamesovým rodinným problémům, rozzuřeným Žílákům, mám roztomilého psíka, který mi neustále proslintává košili, a jediné co mi dělá opravdu starosti je skutečnost, že z hlavy nemohu dostat píseň "chodím po brodvaji hladov sem a tam", a musím dávat pozor, abych si ji nezačal hlasitě notovat.

   Když jsme pohodlně usedli na špinavá sedadla, mohl jsem si svého průvodce lépe prohlédnout. Věru, jistě by některý z velkých českých malířů zatoužil, aby mu on mohl stát modelem. Dlouhá vyzáblá postava, zplihlé provázky hnědých vlasů, zasněné oči tuláka a zuby, dosti vyčuhující z tváře. Veverkám by se pro ty hlodáky můj společník jistě líbil, ovšem pokud by si nechal u dentisty odstranit kazy a zubní kámen. Představil se mi jako trampíř Votlučka. Moji pozornost  ihned upoutal zašlý  psí obojek, který nosil hrdě zapnutý kolem krku.

   “Pošetilci se zdobí kupovanými tretkami,” řekl mi Votlučka. “Ale já zastávám názor, že pravý muž se zdobí jen tím, co ukořistí v boji. Tenhle obojek jsem získal od jednoho pikovického vlčáka, štěkal na mě cestou jako ďas, tak jsem ho takhle pokořil. Dost mě pokousal, když jsem ten obojek kořistil, ale už nebyl nejmladší a neměl v zubech ten stisk.”

   Z toho jsem pochopil, že můj společník je statečný muž. Lepšího druha na cesty bych si nemohl přát.

 

ABSURDITA - je betonový základ humoru. Sama absurdita znamená jevy, co nejdou dohromady, a tím příslušná scéna nedává smysl. Ovšem v nadsázce, zveličení, nebo při překročení krajní hranice děje působí absurdita nejen jako stavebně pevný podklad příběhu, ale rovnou jako jeho základy s bytelným podsklepením. Jako příklad takové scény poslouží ukázka z trampského románu "Šerifova lžíce":

 

Myslím, že jsem omdlel. Musel jsem omdlít, jelikož jsem najednou ležel na podlaze a kolem sebe jsem viděl dosti opotřebovanou obuv velmi starých trampů z T.O. Zlatá žíla. Jeden zrovna doporučoval, aby mne kopli do hlavy, jestli ještě žiji, tak jsem raději křepce  vyskočil.

   V tom někdo zabušil na dveře.

   “Gestapo!” zvolal Grizzly a chytil pohrabáč.

   “Esenbáci!” zvolal Tornádo Joe a vytáhl občanský průkaz.

   Byl jsem nejblíž, tak jsem bušícímu otevřel. Doufal jsem, že to bude James, vedený neomylným instinktem služebníka, ale na prahu stála robustní žena a vedla jízdní kolo s obrovskou brašnou.

   “Pošta!” štěkla na mne a podala mi obálku. Potom mi houkla přes rameno na Žíláky “Důchody se vyplácejí na poště!” a zmizela s brašnou a jízdním kolem ve tmě. Otevřel jsem obálku a četl nahlas: 

ZA JISTÝCH PODMÍNEK DOHODA MOŽNÁ.

SEJDEME SE O PŮLNOCI NA POPRAVIŠTI. 

   Podpis chyběl, ale tušil jsem, kdo mi dopis poslal. Od fingovaného dědečkova dopisu na hranicích bylo jasné, že mne sestřenka nechává sledovat. Jen mi vrtaly hlavou ty “jisté podmínky”. Jestliže Spitfire najala armádu kopáčů, jak dlouho jí může trvat překopání středních Čech, zvláště když může vynechat rozlehlé Václavské náměstí? Sotva pár dní. Při plošné skrývce se šerifova lžíce musí zákonitě někde objevit, a já u toho nebudu. Moje mise je v podstatě odepsána, zvláště když jsem zůstal bez služeb svého komorníka a nevím,  kde jsem nechal baedekery "Hrady a tvrze" a "Vítejte hu nás" a mapu „Okolí Balatonu“.

   “O půlnoci na popravišti? Snad na parkovišti?” pronesl jsem posléze zmateně, ale Tornádo Joe mne ujistil, že je to naprosto správně.

   “Dávat si schůzku tímto způsobem je stará česká tradice,” řekl. “U řeky Sázavy je jedno místo Bufet na rozcestí. Popravčí nástroje obvykle stávaly na křižovatce cest.”

   “Tam jsem popravil něco panáků,” rozverně zvolal  Grizzly.

   “Posázaví je příliš drsným územím pro zelenáče,“ pokračoval Tornádo Joe, “půjdeme s tebou a budem ti dělat ochranku.”

   “Vzhůru na tramp do Pikovic!” rozzářil se Šanghajec. “Kde mám tele, ipubrofen a sváteční zuby?”

   Jejich kvalifikovanou pomoc jsem s radostí přijal. Byl jsem osamocený, bez prostředků, a půlnoc se blížila.

 

Pokračování příště

 


 

 

 

Trampská literární soutěž

o Zlatého Trapsavce

Soutěž na témata trampská, toulavá a přírodní, určená pro každého, kdo se chce podělit s kamarády o své pocity a zážitky z vandrů v literární podobě. Soutěž k sobě přitahuje stovky trampingu milovných autorů od roku 1971.

 

3. ročník - 1973

4. ročník - 1974

5. ročník - 1975

6. ročník - 1979

7. ročník - 1980

8. ročník - 1982

9. ročník - 1983

10. ročník - 1984

11. ročník - 1985

12. ročník - 1986

13. ročník - 1987

14. ročník - 1988

15. ročník - 1989

Informace o trampské literární soutěži o Zlatého Trapsavce najdete na

www.trapsavec.cz

Odkazy na stránky trapsavců

Eva Šklíba Obůrková

Míra Valina

d´Ady

Jan Akela Drnek

Ilka Pacovská

Miloš Hlávka

Jan Frána - Hafran

Mladé Tužky

Literární klub českého západu

 


 

 

Kapely, které hrávaly v 70. - 80. letech u trapsaveckých ohňů

Chrpa Chrudim

Cestáři Praha

Ozvěna Brno


 

 

Nejvíce navštěvované stránky  v měsíci lednu:

 

1.

Povídka: "Spacák pro dva"

Jizerské hory skrývají trampské tajemství ...

(o hledání campu zvaném Island)

2.

Tramping před pětačtyřiceti lety na rozcestí - o protitrampském článku ve Večerní Praze v roce 1963 a odezvě, jakou vyvolal)

3.

Lída, její sestřenice a všechny ostatní

(Vzpomínka na Houlu - dvacet pět let od jeho smrti)

4.

Vzpomínka na Houlu k nedožitým šedesátinám

(málo známé fotografie a texty)

5.

Povídka: "Jak jsem se stal trampem"

"Tramp a dítě" - písnička z rádia

 


 

 

Zvadlo na www claimy

Ještě nevíte, kam se z Trapsaveckého deníčku odklikat? Vyberte si:

 

Canc na rozloučenou:

"Nemusíš mít dopředu vymyšlený námět. Jak píše King ve své knize O psaní, on prostě hodí postavy do nějaké situace a sleduje, jak se z toho dostanou. Potom už to jde samo."

                                                        - z blogu mladičké literátky

Historická črta: "Povídka o Pacindě"

(Nelehké cestování dívky na vandru )

Jak těžce se píše humorná povídka II

(Trapsavcem snadno a rychle - tentokrát humoristou ztěžka a pomalu - kontrast, odstín a ostatní)

"Znenadání" - báseň od Juana

Jak těžce se píše humorná povídka

(Trapsavcem snadno a rychle - tentokrát humoristou ztěžka a pomalu)

Případ (skoro detektivní) nesprávného použiti nadsázky v Táborovém ohni MS

(pravdivý příběh jedné nepovedené recese z r. 1980)

Povídka: "Noc na Strážné hoře"

(listopadové putování za potlachovou nocí )

Skály kolem Nebáku ještě nezapomněly

(stopy trampů u jeskyně Margareta)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Nenechte je přemýšlet!"

(jak postavám zatrhnout rádoby přemýšlení)   

Na vandr s kloboukem (a nikdy jinak)

(co způsobila rada v jistém časopise pro ženy)

Praktické rady pro začínající kloboukářky

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví IV."

(co bylo dřív - přímá řeč, nebo skutek?)   

Historická črta: "Indiánské léto"

Znamení divočiny

(symbol z pusté rokle)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví III."

(každý mluví jak mu bylo dáno)   

Vzpomínka na Juana

(páté výročí od úmrtí nejlepšího trapsaveckého básníka Jaromíra Juana Hlavatého)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Když postavy promluví II."

(hovořit, hovořit a hovořit - a mít o čem)   

V roli smutného trampa

(filmová povídka "Pavučina")

Trapsavcem snadno a rychle: "Když postavy promluví"

(co bylo dřív - přímá řeč, nebo skutek?)   

Povídka: "Noc pod balvanem"

Památka na "šestačtyřicátej"

(zajímavá rytina v Podkosti)

Trapsavcem snadno a rychle: "Dobrá rada nad zlato"

(prospěšný trik s knížkou z antikvariátu)   

Povídka: "Snídaně s ropušákem"

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky III"

(Co s nezbednou čárkou, a kouzlení s časem může za všechno)

Historická črta: "Můj vlak"

(povídka z roku 1974)

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky II"

(Je obrazné přirovnání báječný pomocník, nebo povídkám škodí jak může? Za klopýtavost mohou zbytečná slova)

"Od začátečníků na pult knihkupectví"

(jedna dlouhá trapsavecká cesta)

Ukázka z knihy: "Bajonet po Němcích"  

 

Báseň: "Rozhodnutí" - Kazatel            

"Čtivost - nejlepší vlastnost povídky"

(Každá věta vychází z konce věty předchozí! Rytmus dodá plynulost!)

Báseň: "Čekání" - Houla

Povídka: "Vandr splněných přání"

Nesnímej svůj stetson

(neblahý dívčí zvyk)

Trapsavcem snadno a rychle: "Placaté křoví"

(Copak nám dělají postavy v pozadí? Nejspíš nic.)

Povídka: "Zpráva o stavu trampingu

              v T.O. Rudá tvář"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Chytrého nebrat! A když, tak ať nemluví!"

(Když má být hlavní hrdina chytřejší než autor...)

Povídka: "Kidova báseň"

Se špínou do tramvaje a do Večerní Prahy

(začouzený problém při cestování)

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Nerozptylovat kratičkou charakteristikou"

(o vedlejších postavách není nutné vědět všechno)

Povídka: "V poledním slunci"

Případ čaje z jehličí

(drobnůstka z Mladého světa šedesátých let)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Úprkem pryč od archetypů!"

(jak narušit předvídatelné povahy obvyklých postav)

Povídka: "Dívka s kytarou"

Trapsavcem snadno a rychle:

 "Jak vytvořit prostor (a nezabloudit)"

(rozmístění postav v popisované scéně)

Spacák nebo deka podle Jevgy

(vzpomínka na neštěstí na Ohři)

"Vozit nebo nevozit" - Jevga

(jak spacáky ovládly trampské noci)

Trapsavcem snadno a rychle: "Pozadí se ošidit nedá"

(kolem hlavního hrdiny kolotá běh okolního světa)

Lída, její sestřenice a všechny ostatní

(Vzpomínka na Houlu - dvacet pět let od jeho smrti)

 

Trapsavcem snadno a rychle:  

"Záludnost laciných vět"

Vzpomínka na Rozkoš

(připomínka Juanových podzimních slezin)

Báseň: "Najít cestu k múze" - Kytka

Povídky:  "Volání osady"

"K R U C I N Á L !   řekla vévodkyně" - Briggi

"Mé podnikání s Juanem" - Robin

"Ve vlasech Tapiných cest"

(připomínka životního výročí známé autorky)

Kam na Tapiny povídky

Povídka: "Noc, ve které tančí víly"

Kouzelná píseň pro den, kdy neustává déšť

(magická vlastnost písničky "Kapkami si déšť")

Trapsavcem snadno a rychle:

"V zajetí děsivých grimas"

Dlouhé roky v přízni Zlatého pidižvíka

(vzpomínky na Velká Zlatá Stěhování)

Zlaté legendy v Trapsaveckých Miniaturách

Trapsavcem snadno a rychle:

"Předbíhat nebo nepředbíhat?"

Povídka: "Kytara"

Trapsavcem snadno a rychle: "K čemu je ten platan?"

Před padesáti lety

zaplanul "Táborový oheň"

Trapsavcem snadno a rychle: "Už je to zase tady"

Povídka: "Skála osadních slibů"

Trapsavcem snadno a rychle:

"K ohni raději nechoďme"

Povídka: "Studánka"

Trapsavcem snadno a rychle:

"I hrdina má své mouchy"

Povídka: "Korbílek pro Péťu"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Literární tramp žije na hranici možností"

"Cesty hrnečků" - vzpomínky na Juana

(v srpnu 2012 zemřel nejlepší trapsavecký básník Jaromír Juan Hlavatý)

Báseň: "Plechovka 17.srpna 2012" - Miky Marusjak

Povídkový miniseminář jednoho porotce

(porotovací dozvuky 38.ročníku soutěže)

Jak se čtou povídky (proč se povídkám nerozumí)

Houlův letní úvodník (z časopisu "Šmatlavá stopa", 1986)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Velmi vítaný precedens"

Trapsavecká slavnost v Horním Jelení

Báseň: "Ueska" - Hanka Hosnedlová

Trapsavcem snadno a rychle: "Sekeru do ruky!"

Miroslav Miky Marusjak: "Když koleje duní, slyším underground"

Povídka: "Pepánek" - Miky Marusjak

"Lahůdka pro trapsavecké labužníky"

Vzpomínka na Houlu k nedožitým šedesátinám

(málo známé fotografie a texty)

Povídka : "Chudinka Hardy"

(z druhého vydání "Tajností skalkového lesa")

Trapsavcem snadno a rychle: "Povídkový dotazník"

Podzimní slezina na Rozkoši

(ze sleziny trapsaveckých pamětníků, povídání o poezii, próze a muzice, a hlavně o fríských koních)

Briggi: "Stáří je..." (povídka)

Krásné jubileum - vyšlo sté číslo Puchejře!

Povídka na léto (strašidelná): "Vítězka ankety"

Básničkový srpen - o vlaku čekajícím na volno

 (báseň "Vlak v kukuřičném poli" od J.Holoubka)

Na webkových cestách - KáPéZetky se množí

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídky prorostlé houbou zvanou začátek"

Trapsavecký oheň sedmatřicátý

Vyhlášení výsledků aktuálního ročníku soutěže. Křesty nových Aťčiných knížek, napínavý souboj povídkářů o hlavní cenu, a tak podobně...

Povídka: "Vtípky generála Trychtýře"

(povídka lákající čtenáře ke sbírce "Sever proti Jihu v restauraci Na Vyhlídce")

"Příběh jedné výstavky - dnes čepuje Tom"

Výběr kreslených vtipů z prehistorických dob Trapsavce (Kavče a Tom)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Podlehnout nebo nepodlehnout?"

Nenápadný Houla v časopise "Mladý svět" - Houlovy fotografie ve žlutém čtverci

"Zrcadlo" - Houla

Na webkových cestách - snění na košilích (patchwork)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Povídka od hlavy k patě"

Juan na rádiových vlnách

Povídka: "Hádanka pro šerifa Dršku"

(aneb co způsobil nesrozumitelný zápis v cancáku šerifa T.O. Padesát metrů od hospody)

Dávný příběh (skutečný) - tragické události na středním Slovensku před třiceti lety

Fišárková mezi akvarely (nová sbírka povídek Míry Valiny)

Na webkových cestách - zastávka u Bohouška

Trapsavcem snadno a rychle: "Prokletí mobilu"

Báseň: "Bílá neznámá" - Juan

Psavecká slezina u Juana

"Pátek"

(Juanova báseň ze sbírky "Lovec něžných strun")

Trapsavcem snadno a rychle: "Až do krajnosti..."

Přiložené polínko (zajde tramping na úbytě?)

Trampové na území hrdinů (trampská expozice v Národním památníků na Vítkově)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Z tohohle místa Stožec vidět není"

Povídka: "Večer u rybníka blízko hospody"

"My Rifle, my Pony and me" a dívka s jablkem  (písnička z filmu "Potlach")

Trapsavcem snadno a rychle:

"Sasanka hajní nebo kytka u cesty?"

Putovní výstava "Stoly spisovatelů"

O Plzeňákových plackách

Příběh jednoho kresleného vtipu (Wabi Ryvola na svojšickém Slunovratu 1984)

Tichý dech romantiky (o recenzi na Paulíkovu "Arizonu", napsané před osmdesáti lety)

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pohled nahoru, pohled dolů!"

Povídka: "Nejstrašnější trampský slovo"

Trapsavcem snadno a rychle: "Smrt příživnickým příslovcům!"

Tramping před pětačtyřiceti lety na rozcestí - o protitrampském článku ve Večerní Praze v roce 1963 a odezvě, jakou vyvolal

Trapsavcem snadno a rychle:

"Autocenzurou k výšinám"

Renesanční podzim u Juana - psavecká slezina a křest sbírky básní Jaromíra Juana Hlavatého

Pro sběratele - avalonské edice

Trapsavcem snadno a rychle: "Polštářová slůvka"

O expedici Přežití 1979 - příběh výpravy, která věřila, že nemít nic k jídlu je největší dobrodružství samo o sobě. Jak se ukázalo, byla to pravda.

Povídka: "Tajnosti skalkového lesa"

Trapsavcem snadno a rychle: "Stále stejná slova"

Povídka: "Slunce Jihu a Zář Severu"

Před čtyřiceti lety - knížka "Potlach"

Trapsavcem snadno a rychle: "Kouzlo setrvačnosti"

Povídka: "Vandr s Toulavým koněm"

Na vandru s kloboukem

Trapsavcem snadno a rychle: "O práci spisovatele"

Povídka: "Na jaře"

Každá sudá sobota ...

Trapsavcem snadno a rychle:

"Nebojte se svého hrdiny"

Povídka: "Šerifka"

Dívky na vandru

Trapsavcem snadno a rychle:

"Žhavé srdce, chladná mysl"

Povídka: "Takhle do vlaku nemůžeme"

Legenda o Irčanovi

Trapsavcem snadno a rychle:

"Dialog je jak posunovací lokomotiva ..."

Povídka: "Příliš zdařilý vandr"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Tajemství kruhového pohledu"

Novoroční předsevzetí

Povídka: "Novoroční"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Kdo je hlavním hrdinou? Já nebo on?"

Balada lesní štědrovečerní

Povídka: "Dáreček"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pozor na první čtyři věty!"

Povídka: "Noc v pustinách"

Trapsavcem snadno a rychle:

"Pošlete svého hrdinu na vandr! A mějte ho rádi!"

Povídka: "Slavnost pod mostem"

"Ať rozhodne první trampská ..."

Povídka: "Spacák pro dva"

Jizerské hory skrývají trampské tajemství ...

Povídka: "Čekání na vlak"

Domovenka, nůž a tele ...

Nejen tele a usárna

Povídka: "Jak jsem se stal trampem"

"Tramp a dítě" - písnička z rádia

Povídka: "Večer pro trampku"

Jak se šerif T.O.Černý bůvol naštval na Večerní Prahu

Povídka: "Co jsem našel v lese"

"Napiš mi něco do cancáku, kamaráde ..."

Cancákový fenomén