Hlavní stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rok 1973 - třetí ročník

Zlatý Trapsavec: "Včera v noci" - Miloslav Břeň

  

 

Trapsavecký oheň

V roce 1973, po dvou trapsaveckých ročnících, už nebylo pochyb, že  literární soutěž v běžném trampském životě zdomácněla. Vítězná báseň z prvního ročníku „Ontário“ se zpívala u ohňů a fenomén Drahomíry Venclové se proslavil nejen básní „Tam u trampů“ a diskuzí, co je nebo není trampské, ale i způsobem vandru ve stylu „síťovka a pomeranč“.  Jak organizátorka Briggi, tak i autoři vítězných prací se stali celebritami. Všemu tomu hojně prospěl „Táborový oheň“ v Mladém světě a rubrika „Z údolí a osad“ v Obraně lidu. A třetí ročník v roce 1973 jen potvrdil, co předchozí ročníky začaly.

Tak tedy na začátku září se v deštivém a mlžném pátečním podvečeru vyrojil z vláčku v Řešetově Lhotě dav psavců a mířil do Trubějova na tlachoviště. Tlachoviště se nacházelo v opuštěné lomové jámě, z jedné strany otevřené na cestu. Vpravo byla terasa s totemem, pod terasou ohniště. Z terasy se sestupovalo k ohništi po blátivých schůdcích (což bylo zvláště záludné v nočních tmách). Na totemu lebka s rohy, která patřila Briggi a tradičně provázela trapsavce po několik ročníků.Výsledky trapsavecké soutěže byly už od soboty umístěny na ceduli z větví, a jednotlivé práce byly namnožené, aby si je zájemci mohli přečíst.

 


 

 

Jak je zvykem na správném potlachu, ani na trapsaveckém ohni nechyběly soutěže. Nejvíce pozornosti si zasloužil TROJBOJ v běhu – byl to běh po zádech, strkání ešusu hlavou a běh s vejcem.

 

 

 

 

 

Soutěže organizovala, zapisovala, vyhlašovala a řídila Briggi.

 

 

 

 

 

 

Dnes už se klasické soutěže nekonají, trapsavecký oheň se vytříbil - ovládá ho jen literatura a jiná tvořivost.

 

 

 

 


 

 

 

Na tlachovišti bylo živo ...

 

 

 

 

 

 


 

 

Psavci na semináři. Černý klobouk patří Houlovi.

 

 

 

 

 


 

 

 

Svým uměním v lasování se blýskl i neznámý absolvent tábornické školy. Tento obrázek je zajímavý tím, že v letící smyčce leží na trávě básník a spisovatel Jaromír Juan Hlavatý, budoucí držitel mnoha trapsaveckých cen a samozřejmě i Zlatého trapsavce. V této chvíli ovšem ještě netuší, kolik těch cen dohromady bude.

 

 

 

 

 

 

 

                   Zavolali jsme oheň ...

Oheň zapalovaly čtyři dívky. Mezi nimi byla Georgína a Wickie, později Ryvolová. Samotné zapalování ohně bylo stylově psavecké. Do tmy, soustředěného ticha a kruhu kamarádů nejdříve zazněla báseň Mikiho Ryvoly:

„Sme trampové

věční tuláci

sme ptáci, kteří rozumí

sme zloději krásy a vandráci

sme plavci na voru do země tří sluncí

sme

co sme

a víme svoje"

 

Potom následoval přednes kultovního hymnu „Volám oheň“, a když  dozněla Vlajka a z hranice vyletěly první plameny, zakončila slavnostní chvíli Brigginina báseň „Trampské srdce“. Ještě dneska, pokud si vzpomeneme na patos básně, nám zatrne u osrdí.

Večerní oheň byl šestihodinový maraton písničkových soutěží a čtení vítězných příspěvků. Georgína i Wickie byly v porotě večerních soutěží. V sólozpěvu zazářil Sint se svými „sintovkami“ a samozřejmě Juan. Nakonec ale  v sólozpěvu zvítězila Danka z Hradce Králové. V osadním zpěvu vynikala skupina Savana a  dále Trojí zákon, osada, kterou tvořily Tapi, Mývala a Kytka. Během soutěží se předčítaly vítězné práce, které ale už všichni znali. Kromě toho probíhala i soutěž ve veselém vyprávění.

                   Příspěvky, porota, vítězové a Mladý svět

Do soutěže došlo 94 povídek a 119 básniček. Mezi pěti porotci byli Honza Dobiáš a Miki Ryvola. Bohužel se žádný z porotců vyhlášení výsledků nemohl zúčastnit.

Třetí ročník přinesl trampstvu Juanovu "Bránu", čímž nastartoval jeho hvězdnou pouť po trapsaveckých cenách.

Stylové a oceněné Rikiho povídky „Normální zimní ráno“ a „Pravdivá pohádka“ ukázaly směr "Jděte na Brdy, mladí trampové!"

Žlutý čtverec v Mladém světě byl celý věnován třetímu ročníku Trapsavce. Trochu jako studená sprcha ovšem působila rozsáhlá kritika slabší úrovně prací, ale ani naléhavým Briggininým slovům se nepodařilo nás, psavce, zastrašit a donutit k lepším literárním sférám. Psali jsme pro radost, pro sebe, pro kamarády, a porotci si to zkrátka museli přetrpět!

 

Včera v noci

Včera v noci jsem postavil na louku

Prázdnou sklenku

Ráno byla plná rosy

Ptal jsem se rosy Kdo jsi?

Odpověděla že z půli radost a z půli žal

Já se znovu ptal

Odkud jsi

Odpověděla že z nebe

A že ji vyplakaly k slunci

Pozemské děti

Stál jsem u ní dlouho

A díval se k slunci

Miloslav Břeň

Zlatý Trapsavec 1973


 

Až ztichne Vlajka

zůstaň dál pokorně stát

poslouchej hlasy kamarádů

praskání ohně a šepot lesa

poslouchej lásku

Vše náhle splývá

a lesní vzduch tě ovane

svým věčným kouzlem zelené poezie

nikým nepsané

A na dně velikosti této chvíle

leží trampské srdce

* * *

Trampské srdce je vysvobození

datující se z dávných dob

"Zde leží trampské srdce milující"

to je ten správný nápis na náš hrob

Trampské srdce je víra

v lepší život nás trampů

trampské srdce je síla

zdvojená stisky rukou kamarádů

Trampské srdce je zaťatá pěst …

 

Úryvky z básně "Trampské srdce" od Briggi, kterým se zahajoval oheň


V sobotu k večeru se elitní psavci slezli  na kraji lesa s úmyslem stvořit pro oheň nějaké společné vystoupení.

Hlavní slovo vedl Jewga – šlo o to, otextovat ryvolovku „Bál v lapáku“  vtipným popisem jednotlivých psavců, ale nakonec z vystoupení sešlo. Bylo to nejspíš proto, že se nenašel lepší refrén než: „Vzala to voda a život šel dál, dneska maj psavci na Trapsavci bál ..“

Jewga, jako ostatní přítomní psavci, přispíval do „Táborového ohně“ – například jeho návod, jak připravit sněhový záhrab, byl populární. Jewga bohužel později tragicky zahynul při sjíždění rozvodněné řeky Ohře.


Do veselého vyprávění se nesmazatelně zapsala  sochařka Erika z Prostějova, a to svým příběhem o snímání předsvatební masky jednoho známého. Drama dodal fakt, že na odlitek Erika použila místo sochařské sádry, sádru štukatérskou. A ženich měl matuškovské vousy! Není třeba blednout, ženich byl v nemocnici zachráněn, přestože několik hodin dýchal jen brčkem, které se  sesycháním sádry nelítostně odsouvalo z dosahu dýchacích cest.

Příběh byl tak otřesný, že na konci do zděšeného ticha všichni vydechli úlevou,  jenom jeden citlivý kamarád (sádrový znalec) se nezdržel a hlasitě nazval soutěžící sochařku „bláznivou“. Příběh nebyl oceněn.

 


 

Camradlo z ohně

 

Hlavní stránka