Hlavní stránka

Canc na uvítanou:

"Tak zase je tu jaro ... a s ním ta stará touha, opustit město a někam v dál se toulat ... Tuláckou krev vždy roznítí jaro. A s prvním slunkem zpíjíme se všichni." -  Irčan

 

Povídka: "Šerifka"

 

Když rozkvétaly pampelišky, začalo se v osadě reptat, a když dozrávaly třešně, vřelo to jako polívka v ešusu. Jedenkráte šerifka nedorazila na vandr, a tak mohl Joe Červotoč zahájit otevřenou vzpouru. Svolal ostatní tři osadníky a prohlásil:

 „Když jsme založili osadu, chtěli jsme mít i šerifa. Zvolili jsme jednoho, pak druhýho, volili jsme šerifa každou chvíli, pěkně jsme se střídali. Ale teď máme za šerifa Dračici, která se drží od podzimka a šerifskou hvězdu nikomu nepučí. Navrhuju, abysme Dračici řekli, že ji za šerifku už nechceme!"

„Ano! Výborně! Pryč s Dračicí!" jásali osadníci.

„A z moci šerifa nás tejrá všelijakejma pravidlama," pokračoval Joe Červotoč.  „Nesmíme říkat vole, vole, nesmíme pokřikovat z vlaku, a musíme tahat na vandr mejdlo. A taky se mi nelíbí, jak vyzývavě nosí Dračice šerifskou hvězdu!"

 „Vyzývavě taky, ale hlavně, aby ji měl každej na vočích!" bouřili osadníci.

 „Nejhorší je," ztišil hlas Joe Červotoč, „že k nám Dračice nepustí cizí holky. Zrovna před chvílí jsem viděl u potoka lágrovat hezké tábornice. Pozveme je do našeho campu, šerifce natruc!"

„Ano! Výborně! Sláva tobě, kamaráde!"

Joe Červotoč, vyslanec, se odebral k potoku. Dlouho se nevracel. Když se konečně vrátil, nebyl k poznání. Vratký krok, vlasy zježené, oči v sloup, a z jeho vojenské košile visely cáry.

„Nechtěly se mnou jít," sténal Joe, „když jsem je přesvědčoval, tak mě zmlátily!"

Ustrašení osadníci dali hlavy dohromady. Víte co, řekli si, ještě že jsme v dobrých rukách šerifky Dračice, která to s námi myslí dobře. A už žádné vzpoury.

„Helejte, helejte," volá trampík, přibíhající pěšinou podle skal. „Viděl jsem vaši Dračici na nádraží, vedla se s nějakým klukem - a prej už s váma jezdit nebude!"

„No, tohle," žasl Joe Červotoč, „my ji v osadě tak hejčkáme, i šerifskou hvězdu jsme jí dali, mejdlo na vandr vozíme, tábornice jsme si k ohni nepřivedli, a ta nevděčnice nás opustila. No, tohle!"

 

Dívky na vandru

 

To si Houla zavařil. Na začátku roku 1972 si trampové mohli v Mladém světě přečíst jeho zamyšlení, zařazené ve žlutém čtverci do rubriky "Dostavník přivezl ..." Zamyšlení začínalo nevinně: "V pátek mě popadla taková podivná nálada, kdy jsem chtěl být sám. V takových případech mizím na jeden ze svých oblíbených malinkých a schovaných kempů na Brdech, kde se fajn přemýšlí a nikdo tě zcela jistě nevyruší."

Houlovo zamyšlení se stočilo na v té době aktuální boj dívek s rodiči za svolení jezdit na tramp: "... je to problém nás všech, protože žádný mladík jezdící ven asi nemá velký zájem o pochybné dívky, které na svých toulkách nejvíc potkávám," píše Houla. "Slušné dívky většinou samy nevyjedou, protože je rodiče nepustí. Může je táhnout ven opravdu jen krása přírody, láska k věčné cestě, toulání, nádhera ohňů, kytara a kamarádství a není to nic platné, stačí slovo rodičů - nepojedeš. A konečně - musíme si to přiznat, není se čemu divit, že se rodiče bojí o slušnost svých dcer."

Tak takhle si Houla zavařil! Vzápětí, co byl článek uveden v Táborovém ohni, se na Mladý svět snesla záplava dopisů dotčených dívek. Dopisy zhusta začínaly slovy: Podle tebe, Houlo, by asi dívky neměly vůbec jezdit na vandr? Nebo pokládáš všechny dívky, co mají rády přírodu a jezdí ven, za neslušné?

Štěstí, že dopisy nebyly opatřeny drápy, a tudíž nemohly Houlovi vyškrábat oči. Jedna čtenářka reagovala básní: "Hej, holka, / měj už stání, / pusť se spíš do háčkování, / svýho pinglu raději se vzdej. / Tohle tvoje vandrování / řečem zlejm se neubrání, / dobrou pověst na paměti měj." Odpovědi uražených dívek by se daly shrnout do jednoho příspěvku:

Chtěla bych vědět, Houlo, co si představuješ pod pojmem slušná dívka. Myslím, že každá dívka od 15-19 let by si měla uvědomit, co si dovolit může a co ne. A když ne, tak je to i vaše chyba, že se s takovými děvčaty bavíte. Samozřejmě, nepopírám možnost "pochybných" dívek - ale jestliže ty dívenky znají cestu k vašemu ohništi, jste sami na vině. A proto bych ti přála, aby se mu v budoucnu vyhýbaly.

Méně srdnatý mládenec by takovou dívčí válku neudýchal. Ale kampak na Houlu s hromadou holčičích dopisů! Po pár týdnech, kdy válka slušných trampek proti Houlovi utichala, se v Táborovém ohni objevila rozhodná Houlova odpověď ve stylu  "chovejme se všichni správně - kluci i holky:" A bylo po válce.

Na druhou stranu Houlovo zamyšlení o dívkách na vandru na stránkách seriozního časopisu prolomilo tabu o mlčenlivosti kolem ježdění dívek na vandr. Předtím se dívky vyskytovaly u trampských ohňů jen jakoby tajně a sporadicky, a leckdy se jednalo o ženy vdané nebo o vážné známosti. Houlův rázný vstup do dívčího světa pomohl začínajícím trampkám přesvědčit rodiče, aby mohly jezdit, a trampky se začaly více zviditelňovat.  V současné době je již tento problém téměř nevýznamný.

 

 

 

 Trapsavcem

snadno a rychle

 

„Žhavé srdce, chladná mysl ...“

Začínající autoři se domnívají, že při literární tvorbě nutně musí být psavec v nadšeném rozpoložení mysli.

"Z té povídky je znát, že byla psána planoucím srdcem, v úžasné pohodě a s humorem," rozplýval se onehdy jeden začínající autor nad povídkou ostříleného mazáka.

Ostřílený mazák zamumlal cosi ve smyslu, že při psaní oné humorné povídky velice trpěl a měl chuť se odstřelit.

Poučení: náměty, nápady a políbení slečny múzy je třeba přijímat srdcem otevřeným, citlivým, romantickým, nadšeným, soucitným ... ale psát je třeba chladnokrevně, vypočítavě, bezohledně a vykalkulovaně. Tak, jak to pěkně napsal Zdeněk Šmíd v knížce "Nejlepší holka našeho života aneb Miss Porta"  - o tom, že nikoho nedojme, když se dojímá autor. Ale čtenář se rozlítostní, když autor použije takové jazykové a dějové prostředky, aby čtenáře rozlítostnil.

 

Platí to rovněž o humoru, napětí, strašení, zamilovanosti, atd. Shrnuto - k vymýšlení veršů nebo děje povídky je potřeba žhavé srdce, k sepisování myšlenek na papír je potřeba chladná mysl.

 

 

Hlavní stránka

,