Hlavní stránka

 

listopad 2016

 

 

Canc na uvítanou

"Vodopády máme jenom malé

na špičkách hor není věčný sníh

moře se k nám vůbec nedostane

dálky mají k sobě mnohem blíž"

                                           - Briggi, z básně "Píseň", 1977         
 

Čtivost - nejlepší vlastnost povídky

 

Pokud se některá povídka setkává s pochvalou, jistě mezi jinými chválami zazní, že je  "čtivá". Tento výraz se nejvíce používá v případě, kdy se všechno vyjádření nadšení vyčerpalo, a nenajde se nic lepšího, jak onu povídku ještě více ocenit. Čtivost je vrchol. Ve skutečnosti ale nikdo neví, co čtivost znamená, a ti co možná tuší, to neumějí vysvětlit.

Z posbíraných názorů různých čtenářů se dozvídáme, že čtivá povídka je taková, která:

a) se dočte do konce jedním dechem

b) nelze se od ní odtrhnout

c) čtení lehce "klouže" a text nezadrhává

d) může se s chutí číst i několikrát za sebou.

Je zvláštní, že čtivost se netýká stavby děje nebo míře přilnavosti postav ke čtenářovu citlivému srdci, jak by se dalo předpokládat. Posbírané názory spíše ukazují na techniku psaní, která čtenáři umožní začíst se plynule a volně - něco jako plavat po klidné hladině rybníka. Zůstaneme-li u přírodního vyjádření, většina nečtivých povídek je psána způsobem, který čtenáře mlátí autorovými myšlenkami do hlavy jako drobné ostré větvičky pichlavého mlází, kterým se musí při četbě prodírat. Jak tedy vylézt z pichlavého mlází ke klidnému rybníku a vytvořit čtivou povídku? Stačí dodržet následující pravidla: 

 

1. Každá věta vychází z konce věty předchozí!

Mladý nadějný psavec Pomalá Tužka napsal povídku, z níž pochází následující odstavec:

Vlak zastavil na malé stanici. Pro Kida bylo cestování všechno. Ale autem jezdit nemusel, to mu připadalo mastňácké. Kid vystoupil z vagónu, sám a do tmy, na stanici nikdo nebyl. Nadhodil usárnu, kterou si tentokrát vyjímečně zabalil opravdu dobře. Nechtěl, aby se mu kamarádi smáli. Pod lampou, kolem které kroužil hmyz, si Kid rozložil mapu a začal ji studovat. Zavzpomínal na svůj první tábor, kde se to naučil. Je to pryč a už se nevrátí. Ani koláče od maminky. Nějak nemohl najít stanici, na které vystoupil. Bože, já snad zabloudím? Ne, to se mi nemůže stát. Teprve když se ještě víc přiblížil k lampě, a chvíli si prohlížel hmyz, našel i název mapy. Kid zdrceně zaklel. Opravdu zdrceně. Nebyly to Žďárské vrchy, ale jiné Vrchy. Splést se může každý, kdo se jako Kid nevyzná v zeměpise. Vzhledem ke zdvojeným vrchům byl Kid ztracen.

To bude ta moje povídka vypadat, vzdychá náš mladý nadějný psavec Pomalá Tužka, jestliže dodržím pravidlo číslo jedna. Ale Pomalá Tužka je nebojácný autor, a tak odstavec přepíše, jak první pravidlo čtivosti předepisuje:

Vlak zastavil na malé stanici. Stanice je opuštěná, a osvětluje ji jedna lampa. Kolem lampy krouží hmyz. Hmyzu je letos opravdu hodně. Slovo hodně vyjadřuje množství něčeho. Množství lidí z vlaku opravdu nevystoupilo. Vystoupil jen Kid, a zastavil se pod lampou. Kolem lampy stále krouží hmyz, i když zbývá hodina do půlnoci. O půlnoci by měl být Kid na campu, ale to by musel vědět, kudy se vydat. Vydávat se na cestu bude těžko, protože je kolem tma. Kid vykročil do tmy, hmyz se s ním rozloučil, a zůstal kroužit kolem lampy. Lampa mi bude chybět, pomyslel si Kid.

Odstavec rozhodně není čtivý. Těžkopádný dupot z něj přímo sálá. Vidíme tedy, že Pomalá Tužka postup "Každá věta vychází z konce věty předchozí" nepochopil, neboť na sebe nemají navazovat slova, ale myšlenky. Správně by měl Kidův text vypadat takto:

Vlak zastavil na malé stanici. Kid vystoupil z vagónu, sám a do tmy, na stanici nikdo nebyl. Pod lampou, kolem které kroužil hmyz, si Kid rozložil mapu a začal ji studovat.  Nějak nemohl najít stanici, na které vystoupil. Teprve když se ještě víc přiblížil k lampě, našel i název mapy. Nebyly to Žďárské vrchy, ale jiné Vrchy. Vzhledem ke zdvojeným vrchům byl Kid ztracen.

(Vlak přijel do stanice, na stanici Kidy vystoupil, na stanici byla lampa, pod lampou Kid četl mapu, v mapě byl omyl)

Tentokrát je text odstavce  pěkně plynulý, myšlenky čtenářovy se bez násilí řadí za sebe, a kloužou lehce, bez rušivých odboček, stále vpřed. V tomhle rybníku se dobře plave.

 

2. Rytmus dodá plynulost!

Leckterý povídkář se přizná, že začínal tvořit jako básník, ale štvalo ho, že v básnění musí dodržovat rytmus - to únavné vyhledávání zvučných a nezvučných slabik. Přesedlal na prózu v mylné naději, že tady si bude psát text jak mu projde hlavou, a rytmus mu může být ukradený. Chybný předpoklad. Právě rytmické střídání dodá nepoetickému textu potřebnou plynulost, a plynulost dodá čtivost.

Pomalá Tužka se rytmem nezabýval. Napsal povídku, která sice získala třetí cenu začátečníků, ale i zkušený předčitatel se u ohně zajíkal a koktal jak v extází. Bylo to způsobeno nerytmickými větami. Třeba jako tohle:

Samotář Kid na camp dorazil až po poledni a rozhodl se, že zůstane tady. Od další cesty se nechal odradit mračny kopcovitých tvarů, které se nahromadily docela nízko nad skalními velikány. Budu muset stavět přístřešek, napadlo Kida, ale nemohl si srovnat v hlavě, co by měl udělat dřív. Rozdělat oheň a opékat na něm uzeninu, kterou měl ve  žracáku? Nebo sejít tam ke studánce pro vodu, aby uvařil čaj? Nebo vyhovět rozumu, a natáhnout svůj igelit mezi kmeny stromů kvůli přívalu, jenž se urychleně blížil? Kid udělal to, co rozumu nařizovalo srdce tuláka. Vzal kroniku a nejdříve si počal zapisovat dobrodružství tohoto dne.

Po nejnutnější úpravě rytmu odeznívá úryvek povídky mnohem plynuleji:

Samotář Kid dorazil na camp brzy po poledni a rozhodl se zůstat. Od další cesty ho odradily mraky nad lesem. Musím stavět přístřešek, napadlo Kida, ale nemohl srovnat v hlavě, co dělat dřív. Rozdělat oheň a opéct uzeninu, kterou skrýval žracák? Sejít ke studánce pro vodu, aby uvařil čaj? Nebo poslechnout hlas rozumu, a roztáhnout igelit proti dešti, jenž se nebezpečně blížil? Kid udělal to, co udělat musel, a co mu nařídilo srdce tuláka. Vytáhl kroniku a zapsal dobrodružství dnešního dne.

Pokud je problém se stanovením rytmu, můžeme si pomoci odtleskáváním jednotlivých slov. Tak poznáme, kde nám rytmus zadrhává. Přednes nahlas je nutností. Ve které větě se nemůžeme volně nadechnout nebo se zakoktáme, tam je rytmus porušen, a je nutné ho opravit. Jako u básničky.

Pokračování příště

 

 

ČEKÁNÍ

 

Čekáme

na první hvězdu při soumraku

a nepřijde-li

 na odlet mraků;

nemají-li se k odlétání

čekáme znovu na svítání.

Čekáme někdy

za poledne

zdali se mlha přeci zvedne

a když ne -

budiž.

Čert to vzal.

Půjdeme v mlze

o kus dál.

 

 

Houla

 

TO Mladého světa 1977

 

 

 

Canc na rozloučenou:

"Automatické zařazování povídek do současnosti a do našeho prostředí (tedy do doby a místa, která je pro nás natolik běžná, že ničím nezaujme) a promítání sama sebe do hlavního hrdiny, se často děje kvůli duševní lenosti autora."

                                                                      - z blogu mladého literáta

 

Hlavní stránka