Hlavní stránka

 

květen 2017

 

Canc na uvítanou:

 

"Se psama je to jako se ženskejma;

na jeden vandr maximálně tři kusy!"

 

                             - z povídky Briggi  "Krucinál! řekla vévodkyně"

 

 Povídka: "Snídaně s ropušákem"

 

Na kameni u ohniště sedí cizí ropušák. V noci přilezl ze vzdálené rokle, tiskne lesklé břicho k chladné ploše a pohlíží do svítání studenýma vypouklýma očima. Na zemi vedle ohniště leží člověk. Spí ve spacáku obtočeném celtou a kusem igelitu, jehož cíp se během noci svezl do ohniště a na horkém popelu se zkrabatil.

Cizí ropušák slyší jak člověk dýchá. Vnímá i dech skalkového lesa, chvílemi zrychlený větříkem a křídly ptáků poletujících ve skalách. Na rozdíl od člověka nemá skalkový les pod hlavou žracák a nebude po probuzení vařit snídani. Ropušák na les zapomíná a myslí jen na vůni salámu, lehce se chvějící nad žracákem. Ale skalkový les to ropušákovi nedaruje - posílá k ohništi své vyslance, kteří také vědí, co přinášejí trampové na lesní campy.

Tráva u ohniště se pohnula, a objevili se ježek, rejsek a veveřák. Ježek se tváří ospale, veveřák převaluje v tlamičce ohryzanou sirku, a rejsek korálkovýma očima zírá na nehybný spacák.

Mezi stromy je vidět do zalesněného údolíčka, po kterém putuje zlaté sluneční znamení nového rána. Camp s ohništěm zůstává ve stínu severní stráně, ale první sluneční paprsky se dotýkají větví nad ohništěm. Ze stínu zasvítila vlajka osady, kterou si člověk zavěsil nad spacák. Rejsek se na ni zahleděl a povídá:

„Podle mě je tam namalovanej nakousnutej špekáček na talířku. Ve stánku špekáčky nemají. Včera jsem tam byl na sušenkách, a nechal jsem je taky pořádně vokousaný.“

Veveřák vyplivl třísečku, přehodil sirku v tlamě a poznamenal:

 „Kdepak špekáček. Kytka je to. Kytka vohryzaná vod housenek.“

Cizí ropušák se na kameni zlostně nadul.

Po chvíli se ozval ježek:

„Je to nerozum, přespávat v lese. Co kdyby přišli hladoví vlci?“

„Já když jsem hladovej,“ řekl rejsek, „jsem taky dost nebezpečnej.“

 

celá povídka

 

 

 

                                       

 Čtivost - nejlepší vlastnost povídky III

 

Potřetí a naposled se vnoříme do problematiky zvané "jak napsat čtivou povídku". Máme za sebou následující pravidla, která najdete v minulých vydáních TD:

1. Každá věta vychází z konce věty předchozí!

2. Rytmus dodá plynulost!

3. Je obrazné přirovnání báječný pomocník, nebo povídkám škodí jak může?

4. Za klopýtavost mohou zbytečná slova

Přidáme další dva a předpokládáme, že našemu psavci Pomalé Tužce to pro začátek jeho tvorby bude stačit. Pokud některý psavec opáčí, že se ve svém povídkaření nepotřebuje řídit žádnými pravidly, rychle od něj odstoupíme, abychom se tímto naivním názorem nenakazili. Nuže tedy - jak dále zařídit, aby naše tvorba byla čtivá?

5. Co s nezbednou čárkou?

V psaní čárky je největší zmatek ze všech pravopisných záhad. Jestliže se Pomalá Tužka začte do učebnice pravopisu, kapitola Jak psát čárku, nebudeme se divit, jestliže na pár dní oněmí a bude své okolí stíhat šílenými pohledy. Zřejmě si přečetl poučku: "Čárkou oddělujeme souřadně spojené věty hlavní, nejsou-li spojeny spojkami a i nebo, ani, či významem slučovacím." Kromě toho, že ani za dolar prostřelený drsným pistolníkem by nevěděl, co je to význam slučovací, ho navíc napadlo, že každé souvětí je z představy autorovy vzešlý originál a z jeho vtěsnání do čárkové poučky se může zatočit hlava i otrlým držitelům čtvrtých míst. Jak rozmístit v povídce čárky je obrovská věda. Ale pokud se jí budeme snažit proniknout nebo dokonce se jí řídit, užitek to nepřinese nám ani Pomalé Tužce.

Problém je v tom, že pro plynulost textu, zásadní u dobré čtivosti, je čárka zdržovacím blokem. Ať už pravopisně správném, nebo psavecky potřebném. Čárka donutí čtenáře se na vteřinku zastavit a "uzavřít" předchozí část souvětí zároveň s očekáváním něčeho nového. Někdy to potřebujeme, někdy taky ne.

Zhruba v sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v módě písařek na stroji psát čárky do přepisovaného textu co nejméně. Počítaly se do psaného textu jako úhoz a neměly valného užitku. Text plynul jako řeka bez zdržování, i když někdy na úkor srozumitelnosti. V současnosti se zase až přehnaně dbá na správné pravopisné umístění čárek, což na jedné straně překáží, chceme-li pořádný "rozjezd" děje, na straně druhé zase chybí, pokud povídku někdo předčítá nahlas a potřebuje se nadechnout, případně je nutné pozdržet čtenářovu pozornost na určitý výjev.

Pomalé Tužce tedy nezbývá nic jiného, než pro pohodlí čtenáře riskovat nesprávné umístění čárky. Případné výtky kritiků může autor snážet mužně a statečně a odvolávat se při tom na jistou možnost, že pokud by čárka prospěla srozumitelnosti a přehlednosti textu, může se použít proti všem pravidlům. Tento postup se doporučuje, jakkoli je hodný zavržení.

 

6. Kouzlení s časem může za všechno!

Poslední pravidlo je na čtivost povídky nesmírně vlivné. Jeho nedodržení patří k těm zásadním nedostatkům, které mohou za mnohá čtenářova rozladění vedoucí až k odložení povídky. Stane se to, pokud autor nedbá na popis návaznosti jednotlivých pohybů a činů hlavních a vedlejších postav v rovnoměrně  plynoucím čase, společném pro všechny postavy a tudíž i pro autora. Pomalá Tužka má v povídce tento odstavec:

Samotář Kid pozval dívku ke svému ohni. Řekl ať si sedne a přinesl dříví.

"Napij se."

"Děkuji ti, kamaráde," řekla tmavovláska a vrátila mu prázdný plechový hrnek.

Oheň dohoříval.

"Už musím jít," oznámila. "Jede mi autobus."

"Doprovodím tě," nabídl se Samotář Kid. "Stejně musím do studánky pro vodu."

Šli lesem k silnici. Autobus se objevil v zatáčce. Tmavovláska nastoupila. Beze slov. Kid si uvědomil, že si zapomněl vzít ke studánce ešus.

 

Na první pohled si čtenář tuhle milostnou scénu užije. Ale pokud by měl rozhodnout o její čtivosti, nutně zaváhá. Proč vlastně? Čtenář si ani neuvědomí, že zaváhání je způsobeno špatně rozloženým jednáním postav v čase. Několik Kidových úkonů nebylo popsáno, zato několik jich bylo nezaslouženě zdůrazněno. Jedna z otázek za všechny: kdy si Kid uvědomil svou zapomnětlivost? Když tmavovláska nastupovala do autobusu? Když autobus odjížděl? Jak dlouho autobus odjížděl od Kida? A odjel vůbec?

Pomalá Tužka získal nové pravidlo: jestliže probíhá jeden čas u více postav najednou, musí autor napnout všechny vymýšlecí síly, aby dodržel jejich potřebný soulad v čase a konání. Dobře sjednocený soulad postav do jednoho času potom sjednotí i čtenářovu fantazii do ucelených jednotně probíhajících a na sebe navazujících obrazů. Pomalá Tužka přepsal scénu souladným postupem:

Samotář Kid pozval dívku ke svému ohni. Přišla ve chvíli, kdy přinášel dříví. Vyzval ji, aby se posadila. Potom jí nabídl čaj a dívka to přijala. Ešus s horkým čajem byl na ohni a Kid jen nalil do hrnečku... Atd. atd.

 

Poměrně obtížnou naukou o sjednocení prchajícího času a jednání postav se uzavřelo poučné povídání o čtivosti povídek. Jestliže se tímto poučným povídáním mladí nadějní psavci řídit nebudou, taky se nic nestane. Ale neškodí se přidržet pravidla, že kdo se nechce řídit pravidly, musí je nejdřív poznat, protože jak jinak by si byl jist, že se jimi skutečně neřídí? To je to.

 

 

Na letošním ohni byla představena nová miniatura zcela mimořádná - je věnována dílkům Vlasty Štefanové - Briggi.

Že se jedná o mimořádnost je patrné už z obálky s nápisem ve zlatě MATKA SOUTĚŽE. Briggi nenapsala mnoho povídek, ale jsme rádi alespoň za to co máme.

Do sborníčku jsou zařazeny i dvě povídky, které v průběhu let získaly ocenění v její vlastní soutěži (ale s jinými organizátory). Je to výborný "První vandr" z r.1986 a další skvělá povídka "Bylo nás čtyři" z r.1994. Komu chybí v kronice nebo cancáku známá báseň "Trampské srdce", jejíž přednes zahajoval některé první trapsavecké ohně, tady ji získá.

Básně a povídky doplňují zachované fotografie ze sedmdesátých let.

Canc na rozloučenou:  

"Pokud se vám někdo pochlubí, že psaní čárek suverénně a bezchybně ovládá, pak je to zřejmě jazykový génius nebo člověk naivní a velmi namyšlený."

             - citát z článku "Hříchy pro šíleného korektora - nerovný boj s čárkami"

 

Hlavní stránka