Hlavní stránka

 

Březen 2020

 

 

Canc na uvítanou:

"Přes všechny problémy s ochranou životního prostředí,

ať si je připouštíme nebo nepřipouštíme, skutečností zůstává,

že příroda v téhle naší zemi je tak krásná, až to bere u srdce.

A tak je zcela pochopitelné, že lidé, kteří tuhle přírodu mají rádi

a snaží se v ní prožít co nejvíc času a co nejpěkněji - jsou naplněni

dojmy, které velice často touží sdělit i druhým.

     - Honza Dobiáš o Trapsavci, "Táborový oheň", Mladý svět, 1979

         

 

Jak by mohl Trapsavecký deníček nepřipomenout  svým věrným čtenářům letošní březnovou velikou událost - Honza Dobiáš slaví osmdesátiny! Nejdřív mu popřejeme všechno nejlepší, nezdolné zdraví, štěstí a plno radostné pohody do mnoha dalších let, a současně s tou gratulací si představíme, jaký asi dostane narozeninový dort. Bude jistě krásně nazdobený a bude na něm plápolat osmdesát svíčiček, a my si uvědomíme, že dlouhá řada těch  dortových světýlek, znamenajících uplynulý rok Honzova života, s naprostou profesionalitou a neúnavně svítila mládencům a dívkám na cestu do trampského způsobu života, a to v rubrice "Táborový oheň" časopisu Mladý svět nebo na pódiu Malostranské besedy. Hodně dávno se zdá být rok 1964, kdy se Honza Dobiáš stal sportovním redaktorem Mladého světa a ujal se "Táborového ohně". O pár let později poznal vlivnou sílu Trapsavce a dal mu prostor k celostátnímu zveřejňování povídek, básniček, propozic a výsledků. Kdyby se mělo určit, která osobnost mimo trampský svět prospěla Trapsavci nejvíc, byl by to právě Honza Dobiáš. Jeho pomoc při pořádání soutěže v letech 1979 a 1980 byla neocenitelná, vždyť atmosféra té doby nebyla jednoduchá. Honza Dobiáš zaštítil Trapsavce svou osobností, a Junior Camp CKM v Soběšíně u Sázavy dodal místo k potlachu. Díky těmto ročníkům se soutěž mohla znovu vzchopit a zpátky  pod svá křídla přivolat trampské autory. Když v roce 1987 ukončil Honza Dobiáš působení v Mladém světě, odešel s ním ze žlutého čtverce i trampský kolorit. Mládeži se už na cestu k trampingu příliš nesvítilo, a oblíbený "Táborový oheň" se proměnil spíše v hlasatele hudebních a turisticky sportovních akcí.

Mohl mít sportovní redaktor tak významného časopisu své doby opravdový nepředstíraný vztah k trampingu a Trapsavci? Jistěže. Stačí si přečíst úryvek z článku v Mladém světě, kde Honza Dobiáš popisuje závěr trapsaveckého ohně v Soběšíně:

"Oheň pak pokračoval dalšími písničkami a vyprávěním a začaly se vytvářet skupinky a hloučky a debatní kroužky a oheň hřál a hvězdy svítily a kolem dokola putovaly cancáky a přibývalo do nich nejen podpisů, ale i právě stvořených básniček a zápisů, Sázava tekla do Vltavy, nebe zbledlo a když přišlo ráno, oheň pořád vůbec nebyl opuštěný."

Krásné a výstižné, není-liž pravda? Závěrem si ještě jednou připomeneme, že Honza Dobiáš slaví letos na začátku března osmdesátiny, a při té příležitosti můžeme vděčně prohlásit, že se velice zasloužil o to, aby tramping včetně Trapsavce byl takový, jak se ho snažil každý týden utvářet v "Táborovém ohni" - poetický, romantický, kamarádský a hlavně čestný.

Dvě letmé momentky z trapsaveckého ohně v Soběšíně, rok 1979.

Nahoře odleva Honza Dobiáš, Cimbura. Dívka s balíkem je Briggi.

Dole záběr z odpoledních soutěží, běh s jablkem.

Sympatické bylo, že se Honza Dobiáš zapojoval do dění nejen na trapsaveckém ohni, ale zejména jako sportovní redaktor. To, o čem psal, si rád vyzkoušel na vlastní kůži, ať to byla ledová voda na akci otužilců, nebo hromadný výstup na štíty ve Vysokých Tatrách. Tehdy pomohl zabezpečit zásobování a vynesl na horskou chatu dvacet kg cukru a kbelík klobásek.

 


 

Honza Dobiáš se zapsal do historie Trapsavce mnohokrát jako porotce.

Snímek s Draculeou je ze sleziny poroty v roce 2005.

 


 

 

S Juanem (poblíž stolu se zlatým pidižvíkem) v roce 2005

Slunečná paseka u Pelhřimova

 

 

Trapsavec 2005

 

 

Canc na rozloučenou:

"Ahoj Táborový ohni! Naše osada si tě moc váží a proto 24.července  ve 20.00 zapálí Havrani ze Stojky u Jindřichova Hradce Velký oheň na počest Táborového ohně v MS. CaW skupina Tuláci z Prahy bude hrát a zpívat - spolu s ostatními kamarády - dlouho do noci."

                                                                  - Čert, TO MS 1974

 

Hlavní stránka