Hlavní stránka

 

leden 2018

 

 

 

Canc na uvítanou:

"Sobota - počasí viz obrazy Maxe Švabinského. Tisíce zarputilců

zrají k bodu slinutí na všech rekreačních nádražích, velkoryse

pomíjejíce skutečnost, že výsledek dvoudenního odpočinku hravě

zlikviduje zpáteční cesta. Ostatně zvyk... Už jsme ve vagoně."

                          - M.Navara, MS 1964

 

   Historická črta: "Povídka o Pacindě"

 

Text pochází z doby, kdy vládl drsně proletářský a dobrodružně naivní způsob trampingu. Prostě ze starých dobrých časů.

 

Pacinda nastupovala do vlaku v Neratovicích, a smůla byla v tom, že narazila na bujnou partu čundráků, kteří se povalovali v chodbičce u WC a snažili se být ve vlaku výtržníky číslo jedna. Jakmile ti dobří hoši spatřili nastupovat opálenou trampku v těsných džínách a khaki tílku, z něhož roztomile vykukovalo prádlové ramínko, spustili děsný řev. Nebylo uniknutí, dveře se zabouchly, vlak jel. Pacinda chtěla hrdě přejít do jiného vagónu, ale jaksi se nemohla protlačit.

"Copak ti vadíme, kočko, zůstaň tady," vřískal jí do ucha drzoun v dávno neprané vojenské košili. Aby Pacindu zadrželi v chodbičce, utrhlí jí kožený řemínek, který měla ta parádnice na krku. Pacinda se přece jen prodrala ke dveřím a utekla do předního vozu.

"Co je? Vrať se, máš tu náhrdelník!" hulákal za ní drzoun.

Ale Pacinda byla pryč, a ani ji nenapadlo se do chodbičky u WC vracet.

Scénu sledoval neznámý tramp, celou dobu se nepohnul, jen se na Pacindu upřeně díval. Teď se rozpohyboval, natáhl dlaň k drzounovi a řekl:

"Dej to sem, já jí to odnesu!"

Potom prošel vlak a tam, kde bylo volněji, našel Pacindu. Seděla u okna, nos nahoru, tvářila se uraženě. Tramp si sedl naproti a položil jí řemínek na koleno. Bylo to důvěrné gesto. Ještě několik vteřin Pacinda trucovala, pak po řemínku vztáhla ruku. Na jejím koleni se jejich prsty lehce dotkly. Pacinda si řemínek uvázala a začala se tvářit přívětivěji.

"Kam jedeš?" zeptal se tramp.

"Do Jizerek."

"Já vlastně taky," řekl tramp a nelogicky dodal: "Už máš proštípnutou jízdenku?"

Pacinda zmateně přikývla. Tramp chtěl ještě něco říct, ale jakoby se nemohl se odhodlat. Konečně ze sebe vysoukal:

"No, a nemohla bys mi ji půjčit?"

Ovšemže mu ji půjčila.

Do Jizerek dorazili spolu, bílý měsíc jim svítil na cestu do horských lesů.

Uplynul nějaký čas. Pacinda vozí po sídlišti v kočárku dvojčátka, a ten tramp, co jí ve vlaku přinesl utržený řemínek, chodívá v pátek večer z chemičky domů pod svítícími okny paneláků, toužebně zírá na úplněk putující nad lesem televizních antén a občas zavyje jako vlk v horách:

"To jsem si vysloužil za jedno vrahování!"

                                                                                               1977

                                       

 Jak těžce se píše humorná povídka II

 

V minulých dobrých radách po povídkáře začátečníky jsme probírali základní potřeby pro psaní humorných povídek, tedy smysl pro humor a nadsázku, nyní budeme pokračovat v seznamu pomocníků, kteří jsou obdařeni vlastností popohnat vyprávění určitého příběhu více do humorna. Jsou to následující:

 

KONTRAST - znamená něco odlišného, opačného, rozdílného a nepodobného. Humorné povídky se bez pomoci kontrastu neobejdou, pointy založené na kontrastu nezklamou. Těžko založíme humornou situace v osadě, kde mají všichni stejné vlastnosti. Ale pokud pošleme na velký vandr dva kamarády, z nichž jeden je velký nenasyta a druhému stačí sušenka a pivo na celý den, máme o humorné situace postaráno. Podobně je to s prostředím, popisem krajiny, oblečením (např. na nohou měla popelkovské kanady), počasím a podobně. Dbáme na to, aby kontrast přišel nečekaně, s co největší úderností.

Ta pěšina mě vábila už od nádraží. Dovedu tě do skal, k mechovitému potůčku, ke snivému oparu v něžném údolí - takhle na mě volala. Bránil jsem se jako lev. Protože jsem věděl, že se po ní stejně nedostanu dál, než do hlučné, uřvané, zakouřené hospody pod lesem.

 

PŘEKROČENÍ KRAJNOSTI DĚJE - v humorných povídkách musí být děj doveden o kus dál, než stanoví krajnost příběhu. Postup při určení humorné krajnosti:

Scéna z povídky nedotažená do krajnosti (příliš slabý děj, čtenář se nudí):

tramp přijde na camp a někdo neuklidil ohniště

Scéna z povídky dotažená do krajnosti (správně nastavený děj):

                             tramp přijde na camp a najde ho zničený

Scéna z povídky překračující krajnost (humorný děj):

           tramp přijde na camp, najde ho zničený, zatopený, zavalený, napadený muchomůrkou šiškovitou, a ještě ho obsadila skupina mejdanících veverek

 

ZADOSTIUČINĚNÍ - je zlatý nuget humorné povídky. Nosíme ho stále při sobě a víme, že pokud ho čtenáři poskytneme, povídka bude  úspěšná. Přitom se jedná o snadný trik - pokud se nějaká postava dostane kvůli humoru do nějaké nepříjemné situace, musí si ji svou povahou a chováním zasloužit. Tudíž nedospějeme u čtenáře k zadostiučinění a pochopení našeho humoru, když hodíme do bláta hodného trampa. Do bláta hodíme trampa vychloubačného, který se rozkřikuje: "Já umím chodit po každé cestě a nikdy neupadnu!" To máš za to vychloubání, jásá čtenář, a nuget v naší kapse zlatě září. Zkrátka - všechno špatné se musí stát jen takovým postavám, kterým to čtenář přeje, a jen v takové míře, v jaké si to zaslouží.

 

 ZLOMYSLNOST - té je třeba se vyhýbat. Např. zadostiučinění u vychloubačné postavy se musí rovnat míře chlubení. Čtenář nesmí postiženou postavu litovat! To je možná důvod, proč vymizel humor typu "kanada". Sice čtenář může být malinko zlomyslný, ale jen soukromě, pro sebe. Nechce o ní číst.

 

 SLOVNÍ ZÁSOBA - máme dva sklady používaných slov. Jeden pro povídky vážně míněné až po vandrácku drsné, druhý pro ty humorné. Propojovat je není moudré. Víme, že stačí jedno nešikovně použité slovo, a čtenář je schopen kvůli němu zavrhnout celou povídku. Proto jsme velmi opatrní, a než nějaké slovo opustí svůj regál a usadí se ve větě, dobře si promyslíme, jestli ho opravdu potřebujeme, a jestli jsme ho vzali ze správného skladiště slovní zásoby. A neváháme ho vrátit, když do humorné věty nesedne. Příkladně se nám stane tohle: Samotář Kid se vřítil na nádraží, když se motorák začínal rozjíždět. Jako v nějaké pohádce zvolal: Stůj, vlaku! A ten motorák na něj počkal. To se musí využít, řekl si Kid. Když potom v Praze na Smíchovském v davu po nástupišti kráčela k východu osamělá trampka, která se mu líbila, jen tak pro sebe zamumlal: Stůj, říkám ti, stůj! Bohužel, osamělá krásná trampka kráčela dál, ale po jeho ruce se zastavila starší paní a zařvala do hluku nádraží: "Co jste to říkal, mladíku? Že mi pomůžete kufr k tramvaji? Je vidět, že džentlmeni ještě nevymřeli!" Ano. Slovo zařvala musí zpátky do regálu, a nahradí ho zvolala.

Ovšem může se stát, že píšeme humorné povídky naopak se slovní zásobou co nejhrubější, kde slovo zařvala tady patří  mezi mírnější výrazy, a náš druhý sklad podle toho vypadá. Příklad:

utrhl si límeček od pečlivě nažehlené trampské košile

urval si zčernalý límec od toho čundráckýho hadru, co měl na sobě

V drsném případě si počínáme opačně a dbáme na to, aby se nám do hrubého zrna nezapletlo nějaké jemné slovní kvítko, které by narušilo drsné čtenářovo vnímání..

 

ODSTÍN - souvisí se slovní zásobou. Je to její zabarvení, které pomáhá čtenáři lépe chápat nadsázku. V humorné povídce musí být právě především kvůli nadsázce text přísně humorně zabarvený, a to už je vlastně starostí toho druhého skladiště. Příklady použití:

Humorný odstín:

Když je skoro symbolicky honíval sípavý hajný, vždycky věděli, kudy před ním prchat - lesem až do mlází u trati, a podle potůčku do tišiny, kde měli útulný camp.

Běžný odstín:

Když je pronásledoval vzteklý hajný, vždycky věděli, kudy utíkat - polomem až do kamení u trati, a podle hučícího potoka do strže, kde měl skrytý camp.

 

Poznámka: příklady jsou leckdy ne zcela jasné, nebo i toporné, ale snad alespoň zčásti prospějí větší názornosti a pochopení, co se tím či oním příkladem chtělo naznačit.

 

Pokračování příště

 


 

 

ZNENADÁNÍ

Stala se rázem

bílou neznámou

ta zelená barva

mých toulek

Nosil jsem mámě

pár snítek pro naději

 

Rolničky z dávných hor

do sněhu zapadly

Snítky a naděje

zůstaly pod závějí

 

Juan

Canc na rozloučenou:

"Vyslechla jsem si dost kritiky za to, že nedělám odstavce. Takže už je dělám, ale chvíli trvalo než jsem si zvykla na to, že mám svůj krásný ucelený obdelníček kouskovat a hyzdit ošklivými mezerami."

                                                        - z blogu mladičké literátky

 

Hlavní stránka