Hruboskalsko je území

 

zarostlé pískovcem a protkané srnčími pěšinkami

drásané letními bouřemi a bělené poledním sluncem

chlazené dechem Ještědu a sněhem Kozákova

zakleté tajemstvím věků a záhadných symbolů

spoutané magií pramenů a přísahami bojovníků

zdobené křídly dravců a šperky ze železa

ale hlavně

 prochozené tisícihlavými zástupy turistů!

 


 

 


 

Hruboskalské pěšinky

jsou určeny tulákům, milovníkům pískovců, 

lovcům skalních rytin a záhadných příběhů

Stránky mají pouze zábavný charakter, bez odborného zázemí.


 

Popisovaná místa

 v PR Hruboskalsko lze najít u hlavních cest a turistických značek.

Netřeba vstupovat do porostu mimo cesty.

 


Stánky s občerstvením

 


Při hruboskalských potulkách se nechme s důvěrou vést touto pomůckou. Jedná se o podrobnou mapu

 "Hruboskalsko"

měřítko 1 : 8 000

Bez této detailní mapy neznalý turista zcela jistě zabloudí. Turistická mapa "Český ráj" v měřítku 1 : 25000 nebo dokonce 1 : 50000, kterou obvykle bývají cestovatelé  vybaveni, nepostačuje na drobnosti, jako je napojení jednotlivých značených tras, menší skalní oblasti nebo umístění pramenů. Mapka na informačním letáčku velikosti pohlednice je vhodná jen pro dobrodruhy a školní výlety.

Vydavatel je

Kartografie HP s.r.o.

V mapě je zachycen stav roku 2012. Značené turistické trasy stále odpovídají skutečnosti, kromě modré značky pod zámkem - nevede Myší dírou, ale stáčí se do Adamova lože.


Na brouzdání Hruboskalskem můžeme vzít i mapu

"Český ráj - HRUBOSKALSKO,

Trosky a Podtrosecká údolí"

měřítko 1 : 17 500

 

Na textové straně je malá mapa  skalního města, jen v měřítku 1 : 11000, ale pokud nemáme tu naši "osmitisícovou", dokáže ji   nahradit.


 

 

RODOCAPSA.CZ

autorský magazín

 

Rubriky:

Trapsavecký deníček

Hruboskalské pěšinky

 

Titulní strana

 

Magazín vydává

Jaroslava Kavče Šálková

 

nové vydání k začátku měsíce

 

žádné cizí reklamy

 

na internetu od r. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Citát na uvítanou:

"Den nudou spal a líně klímal Čas

v luhu našem čistém, velkolepém.

Slza velká zticha plyne z řas

radostí, že tyto luhy skvoucí

domovem jsou drahým právě nám,

srdce mé že láskou může tlouci

k čaruplným českým krajinám!"

                   - Karel Václav Rais,1884

 

Víkendové čtení na cesty do skal

 

Stále ještě je možné získat knihu z nakladatelství Václava Vávry, obsahující tři napínavé detektivní příběhy pod názvem

 

BAJONET PO NĚMCÍCH

 

od Jaroslavy Kavče Šálkové, autorky Hruboskalských pěšinek. Brožovaná kniha má 184 stran, a ilustroval ji známý malíř a ilustrátor Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

Recenze

 

V knihkupectvích je vyprodaná, ale je dostupná v internetových knižních obchodech, na adrese www.trampsky-magazin.cz nebo přímo v nakladatelství VV na adrese www.intercrosse.eu

Běžná cena je 179 Kč

 

 V čase březnového slunce

 

V březnu přichází pro našince nejlepší část roku. Na stezkách klid, slunce svítí do skalních stěn s jarní silou, a ani hustě propletené větvoví listnáčů nebrání zahlédnout jindy skryté klenoty. Bujný mech se ještě nenacpal do rýh starých rytin v jindy vlhkých skalních koutech. Čas lovu začíná...

 

Je potěšitelné, když se v březnovém slunci objeví někde na nenápadné stěnce zapomenutá rytina. Ale co si počít, když nález je natolik "obroušený" stářím, že je nerozluštitelný? Když je obtížné i vyfantazírovat, kdo, kdy a proč? Pak musí nastoupit opravdu velká dávka představivosti, nebo zklamání. To druhé se týká nápadně obyčejného balvanu v zatáčce ve Dračích skalách. Toho, který na svém úpatí nese už těžko rozpoznatelné brzdné kolo.

 

 

Po celý rok leží jeho stěna obrácená ke sluji sv. Prokopa v temném stínu stromů, a jen někdy z ní vystoupí mělká rytina, svou velikostí soutěžící s obrazcem zbojníka v Zámecké rokli. Je to celá spleť číslic a písmen, a podobně jako v loži Adamově je část záměrně poničená. Z rytiny je nejlépe vidět rámeček se dvěma zkříženými kladívky nad lomící čárou, a pod čarou začíná oblast nečitelnosti. Dole pod rámečkem se dá ještě zachytit letopočet, snad 1845, a ještě níž psacím písmem jméno začínající písmenem J nebo G. K tomu ještě pár písmen nezničených - například písmeno K.

 

 

Vzhledem k tomu, že okolí odjakživa patřilo hruboskalské vrchnosti, předem vyloučíme pohodlně zaznamenaný katastrální zápis, jak tomu bývá u jiných balvanů. Naopak přijmeme myšlenku, že rytina byla provedena se souhlasem majitele panství (v té době to byl Jan Baptista).

Velikost a umístění "na ráně" přímo u záhadami opředené Prokopovy skály svádí sice k levnému, ale možná přibližnému vysvětlení - že se totiž jedná o další stopu lázeňského pobytu svobodných zednářů, a to některého velmi význačného hosta. Víme přece, že silnice z lázní na Hrubou skálu přes vršek Dračích skal se nazývala "cesta excelencí", což bylo pojmenování z dob, kdy lázně byly navštěvovány téměř výhradně šlechtou. Vybraná společnost chodívala tudy na procházku, a tato vlastnost silnici už zůstala.

Můžeme se rovněž domnívat, že rámeček s kladívky sloužil jako vyměřovací bod pro stavbu silnice (doplněný o náhodný autogram) a dostat se ještě do vzdálenějšího stáří rytiny. V každém případě tento hruboskalský klenot stojí za lepší prozkoumání. Ovšem mělo by se konat dřív, než nastane čas, že si ani ostré březnové slunce s mizejícím obrazcem neporadí...

 

 Kam se poděla sedmá židle?

 

Předčasně horký jarní den, slunce bez milosti praží do nádvoří hradu Valdštejna. Návštěvníků hojně, těžko se míjejí ve schodištní věžičce na úzkých točitých schodech sestupujících do biliárového sálu. V příjemném chladu se mnozí zdržují déle.  Náhle zní ze schodištní věžičky těžké oddechování a vzdychání, a dolů sestupuje zpocený a výletem uštvaný tělnatý pán. Aniž se rozhlédl, celou vahou znaveného těla klesl na jednu ze tří židlí, stojících tam u zdi. Přítomní v sálku rozpačitě hleděli, jeden návštěvník povídá:

"Pane, tohle je asi exponát, abyste ji nerozsed, to by bylo drahé odpočinutí!"

Tělnatý pán jen mávl rukou a seděl dál. Další se osmělili, využili jeho příkladu a obsadili další dvě židle. Někdo řekl:

"Tyhle staré židle sem dali místo lavice, aby si lidi odpočinuli. Jinak by tu byla cedulka, že se na ty židle nesmí sednout!"

"Nebo natažená šňůra, jako na zámcích," připomněla jedna paní.

Všeobecný souhlas. Sedící byli spokojeni, a renesanční židle ze 17.století nápor znavených výletníků vydržely.


Mezi památkami hruboskalského zámku, uvedenými ve známém "Soupisu památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku XIX. století za politický okres Turnovský", který sestavil dr. J.V.Šimák v r.1909, je vedle rozsáhlého popisu zámeckých kachlových kamen (zmínka o těchto kamnech nechybí v žádném průvodci z 19. století) věnována pozornost kolekci sedmi židlí. V oddíle nábytku vypadá záznam o nich takto:

12. - 19. Sedm židlí z první půle XVII. stol., nohy a stranice lenochů rovné, hrubšími řezbami zdobené. Dvě příčky lenochu a jedna mezi předními nohami vždy stejně vykrajované a řezané: růžicemi, hlavou Medusinou, kartušemi.

 

Fotografie ze soupisu (r.1909), kde jsou zachyceny tři ze zapsaných sedmi židlí.

 

Škoda, že soupis hruboskalských památek nevěnoval popisu této sedací soupravy více prostoru. Je zajímavá a její osud jistě pohnutý. Především se jedná o soupravu k jídelnímu stolu, kde bývalo po stranách po třech sedících a v čele na sedmé židli předsedal obědům a večeřím "pán domu". Každá ze sedmi židlí je jinak zdobená, jiné velikosti, včetně dětské, nejspíš proto, aby členové rodiny rozpoznali u stolu svou vlastní. Ještě je tu možnost, že židle byly "každý pes jiná ves", posbírané z různých sestav, ale to by snad alespoň dvě byly stejné.

Vzhled židlí odpovídá renesančnímu nábytku, a sice tzv. "lombardským" židlím, které se v 17.století rozšířily do Čech z Itálie. Lombardské židle měly konstrukci z rovných hranolů spojených plochými širokými příčkami, tvrdý sedák bez čalounění, a byly bohatě zdobené řezbami. Povrchová úprava se prováděla mořením a voskováním.

Naše hruboskalské židle mají tedy dobrý historický původ, zřejmě v zámku zůstaly po Smiřických, možná po prvních Valdštejnech. Ovšem nezůstaly jen v trojici na fotografii soupisu dr.Šimáka - s dalšími třemi židlemi se můžeme naživo potkat v biliárovém sále na Valdštejně, 

Víme tedy, jak vypadalo šest židlí ze soupisu zámeckých památek, víme, že tři z nich jsou na Valdštejně, ale nevíme, kam se poděla sedmá židle, která měla místo kartuše hlavu Medusy. Tedy ta, na níž sedával "pán domu" v čele jídelního stolu. Možná, že se po soupisu ztratila z jednoduchého důvodu - schovali ji někam stranou, aby její hlava nemohla sedícímu uškodit. Protože kdo by chtěl mít za zády zlou tvář s vlnícími hady a riskovat, že ho hryzne do lopatky, nebo vyhlížet mu na hosty přes rameno? A jak by to bylo příjemné jen mimoděk v temné jídelně pohlédnout do děsivých Medusiných očí, ozářených světlem planoucích svíček? Co kdyby najednou obživla? To je to. Musela z domu.

 

 

Renesanční lombardské židle v biliárovém sále na Valdštejně (2009).

 

 

Dub na skále

 

Stojím ve víru života

jak onen dub na skále;

ten proti bouřím bojuje

a vzdoruje jim stále.

 

Však uvnitř hlodá červ

po tichu dál a dále,

až jednou zlomí jarní dech

 mne i dub na skále.

 

Otakar Hostinský

1869

 


 

 

Tapeta na březen

 

Pozadí na monitoru je báječná skrýš, která pomáhá utíkat z reality. Ovšem takto slouží jen obraz, do kterého se vstoupí a putuje daleko, třeba až k obzoru... Nebo se šplhá po skalách, brouzdá krajinou, schovává se před šéfem do stínu lesa... Zkrátka do správné tapety se dá vstoupit a snít!

 

V březnu můžeme využít jarní pohodu ve skalách na Sahaře, když si přeskáčeme pod převis, klesneme na vyhřátý pískovec a nerušeni pracovním zmatkem mimo monitor příjemně lelkujeme ve stínu borovice...

 


 

 

Nejvíce navštěvované stránky  v měsíci únoru:

 

1.

Princ Bajaja to s draky uměl

(filmovací místa kultovní pohádky "Princ Bajaja")

2.

Cesty blesků

(fulgurity jsou vzácné stopy po úderech do vrcholů skal)

3.

Hruboskalské podzemí (tajná chodba v Dračích skalách)

4.

Dávný vzkaz z hladomorny

(vysvětlení rytin z Valdštejna za pomoci velké dávky fantazie)

5.

Skalní město pod ochranou světců

(přehled svatých, jejichž zpodobnění je svázáno s Hruboskalskem)

 


 

 

Hruboskalský značkovník

 

Traduje se, že při značení turistických stezek a tras se spotřebuje nejvíce  hnědé barvy, kterou se zakrývají značky zrušené. V tomto případě na vrásčité staré kůře byla zrušena a přemalována značka červená, a kdo chce jít tudy po červené, má smůlu.

 


Kam na jiné pěšinky:

 

Nakladatelství MH Beroun

 

Fotograf Jiří Schneider

 

Kniha Českého ráje

 

Hrad Valdštejn

 

Planta naturalis Markvartice

 

Čarověníky v naší zahradě

 

Helena Cejnarová - kresby

 

Rytíři turnovského meče

 

Užitečný průvodce pro hledače podivných míst

 

Prasátka v Sedmihorkách

 

Fotograf Rudolf Ropek

 

 

Toulavou stezkou

Citát na rozloučenou:  "Dnes si návštěvník posteskne: "Hrubá Skála poskytuje krásný výhled do okolí a je architektonicky ladná, ale do zámku se nepodíváte, leda byste se ubytovali v hotelu." Upřímně - není toho vevnitř mnoho k vidění a bylo tomu tak i před stoletím."

                                     - ze svazku č. 56 vlastivědných průvodců

Když vlajka vlála ve skalách

(jak vznikla kniha o životě Adamitů)

Příběh o kalhotách radního ze Žitavy

(z knihy K.Műllera "Týden ve vzduchových lázních")

Čertíkovská rodinka ještě žije

(rytinky u cesty ke Kopicově galerii)

Ideály  (O.Hostinský, 1869)

Hruboskalský značkovník

(červená a modrá v Arboretu)

Velké tajemství ozubeného kola

(symbol svobodných zednářů z r.1930)

Pramen Josefův bez dřevěné knihy

(kuriozita u nejhezčího pramene)

ze Staré cesty (J.C.Kolman, 1943)

"Škrabal 2017"

(Výroční cena příležitostných pískovcových kresličů)

Hruboskalský značkovník (když došla zelená)

Hruboskalská "Malá Amerika"

(pískovcová krása Mařanových lomů)

Fenomén F.B. pokračuje

(záhadný seriál monogramů má díl v Mařanových lomech)

Vánoce  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (písmeno K)

Dušičková vzpomínka na starý příběh

(neštěstí na stavbě "horské" silnice v r. 1840)

Podivné síly na červené značce

(zajimavé dětské chování u přícestních skalek)

Teskno mi  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (mechovitá divočina)

Velké loviště skalních rytin

(skalky u Krokodýla jako společenská kronika)

Památníček pod Čertovou rukou

(komu patří jména a iniciály?)

Podzimní pohádka  (J.Kvapil, 1946 )

Hruboskalský značkovník (houby rostou všude)

Hruboskalské skály vykouzlil čaroděj ze Sněžky

(reklamní pohádka Pilňáčkova mýdla)

O čaroději ze Sněžky

(pohádka - Ludvík Černov)

Tajemství temných koutů

(pátrání po výletnících z r.1934 podle rytiny v Myší díře)

V pozdním létě (J.Kvapil, 1894)

Hruboskalský značkovník (rozložená modrá značka)

Kolik tajemství nabízí Barbora Quelle?

(Barbořin pramen a jeho jitřní hvězda)

Důvěřuj a uzdravíš se

(záhadný balvan u Barbořina pramene)

V létě se smutek lépe unese  (Marie Calma, báseň z r.1929)

Hruboskalský značkovník (kuriozitka)

Nenápadný život turistických značek

(vývoj značených tras od r. 1924)

Zardělé vstalo slunce  (Karel Babánek, báseň z r.1902)

Hruboskalský značkovník (valdštejnské buky)

Adamovo lože nebo Adamova lóže?

(čemu mohla sloužit záhadná skalní skrýš pod hruboskalským zámkem)

Až se vrátí  (Karel Babánek, báseň z roku 1900)

Hruboskalský značkovník (stále skrytá značka pro cyklisty)

Tajemství Antimony

(mizející vzácná a záhadná rytina za Skautem)

Jedna mapa nestačí

(nová mapa Hruboskalsko a Podtrosecká údolí)

Už kukačka se tiší v letu

(úryvek z "Balady z Českého ráje", 1946)

Hruboskalský značkovník (žlutá značka)

Vlakem kolem Sedmihorských chlumů

(železniční průvodce z r. 1921)

Vzpomínka v Zámecké rokli

(odvážná hypotéza o původu jedné rytiny)

Jde jarem hudba závratná

(báseň Jana z Wojkowicz, 1914)

Hruboskalský značkovník (rozcestí u Kacanov)

Kde je třetí Kočičí hlava?

(záhada ze starého průvodce)

Šustrovi na Sahaře (Ingeborg přežila)

(po stopách vandalské rytiny ze 70. let)

Měsíc, ten tulák na nebi

(báseň K.Babánka z roku 1902)

Brzdné kolo v Dračích skalách

(dopravní značka pro koňské povozy)

Hruboskalský značkovník (šipka z Radeče)

Vyhlídka "jako na váze"

(zvláštnosti vyhlídky U Lvíčka)

Fenomén zvaný F.B.

(záhadný seriál monogramů)

Podzim - báseň K.Babánka z roku 1934

Hruboskalský značkovník (šipka z plechu)

Tajemství Pašerácké stezky

(Nesestupuj, zlomíš nohu - varování ve starých průvodcích)

Svatá Terezička v Sedmihorkách

(symbolická přítomnost patronky Francie v místě U Obrázku)

Jak dříve zas - báseň K.Babánka z roku 1935

Dítě skal osiřelo

(nová podoba "Skalních Trosek")

Hruboskalský značkovník (rozesmátá vzpomínka na léto)

Pekařova stezka začíná na Valdštejně

(pátrání po trase kdysi známé turistické cesty)

Záhada rudých vrat v údolíčkách

(přírodní zajímavost vzbuzující tajemné představy)

Rozcestník u kolejí (nová kulturní památka)

Hruboskalský značkovník (tuhle značku příroda nechce)

Posvátná místa u turistických stezek

(zastávky k meditaci v přírodě na čtyřech značených cestách)

Mohl to být Fráňa Šrámek?

(záhadná rytina jako stopa po pobytu básníka)

Hruboskalský značkovník (lesnická značka)

Heydrichův odkaz v hotelu Podháj

(hotel Podháj vybraným střediskem zotavovacích akcí v letech 1943 a 1944)

Stopy protektorátních dělníků

(o mnoha zvláštních skalních rytinách)

Hruboskalský značkovník (odbočka ke galerii)

Poklad z hruboskalských pohlednic

(příběh fotografie výletního hostince v Karlovicích)

Záhada bukořadí na poutnické cestě

(pořád se neví, proč se buky otáčejí)

Pod Valdštejnem je Erebor (kamenná vrátka do skalní stěny)

Hruboskalský značkovník (elitní buky nad Žantovníkem)

Zaniklá sláva "Konce světa"

(zakázaný vstup do skalního města)

Drobnosti z "Klevetnice"

(skalní rytiny na balvanu poblíž "Konce světa")

Hruboskalský značkovník (nově označená trasa přes Dračí)

Prachovna v prachu oděná

(Různé podoby záhadné skály nad parkovištěm)

Zámecká vzpomínka na renesanci

(sgrafita po Smiřických na nádvoří)

Záhadná malůvka u Arboreta

Hruboskalský značkovník (jednu pěší nahradily dvě pro kola)

Dítě borovice v náruči pískovce

(Romantické Skalní Trosky)

Tajemství kříže za Valdštejnem

(původ známé památky)

"Vánoce"- K. Babánek, báseň z r.1908

Hruboskalský značkovník (zmatek v zelené)

Když na Mariánské došla trpělivost

(ztráta památky pro přílišné množství rytin návštěvníků)

Kacanovský Bažináč si své jméno zaslouží

(málo známá, ale zajímavá skalní věž)

"Romance"- báseň z r.1918

Hruboskalský značkovník (sloupek v Arboretu)

Dávný vzkaz z hladomorny

(vysvětlení rytin z Valdštejna za pomoci velké dávky fantazie)

V kruhu balvanů pod Čertovou rukou

(ještě větší dávka fantazie)

Hruboskalský značkovník (šipka na kamenné lavici)

Kde Beneš Heřman zvítězil nad Sasíky?

(pátrání po bojišti dávné legendární bitvy)

Jezírkovský Stonehenge

(i obyčejná zřícená skalní věž může být velice zajímavá)

Neviděli jste Kyseláka?

(o zvyku jisté turistické osobnosti 19.století)

Hruboskalský značkovník (šipky v Kopicově galerii)

Je skalní město bezpečné? Není. Má závrty.

(opomíjené vlastnosti skalní divočiny)

Tajemné letopočty v Dešťovém údolí

(souvisí záhadné letopočty s Jirošovým statkem?)

Vtípek kameníkův?

(nezvyklá hlavice jílce pod rukou sv. Václava)

Hruboskalský značkovník (cedulka z Kacanov)

Zapomenuté místo "U Obrázku" nalezeno!

(hledání a znovuobjevení ztracené vzácné lázeňské památky)

Vzkaz partyzánů - nebo snad ne? (májové fantazírování nad nezřetelnou katastrální značkou)

Magická runová růžice - rytina pro opravdové labužníky

Hruboskalský značkovník (křižovatka u Adamova lože)

Záhada Martinské stěny (po stopách Martinských stěn v mnoha skalních městech, a proč to hruboskalské o svou stěnu Martinskou přišlo)

Tajná skrýš v Kořenského prameni (malá jarní vzpomínka na "krále Skaláku" )

Hruboskalský značkovník (přejezdový rygol na červené)

Hruboskalské podzemí (tajná chodba v Dračích skalách)

Tančící zbojník v Zámecké rokli (největší rytina ve skalním městě - památka z padesátých let)

Tajemství jara - báseň z roku 1899

Hruboskalský značkovník (směrovka pod mostem)

Keltové by tudy nechodili (záhadná věž Stojan a jeho brána)

Stával na vyhlídce U Lvíčka gloriet? (po stopách vyhlídkového altánku)

Pohádka - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (nová odbočka na červené)

Zajímavá nezajímavá cesta (po asfaltce pod hřebenem Valdštejna)

Důvěrnosti staré pohlednice (starosti roku 1916)

Hruboskalský značkovník (rozcestí pod Valdštejnem)

Až vyjedou hruboskalští rytíři... (o prvním reliéfu v Kopicově galerii)

Hruboskalsko má aktualizovanou mapu (nově vydaná mapka s měřítkem 1:8000)

Hruboskalský značkovník (odbočka do skalní galerie)

Je Hlavatice bezpečná? (podivná skalní věž proměněná v rozhlednu)

Strom s kruhem zmízel! (o horolezecké kuriozitě)

Nezbedný Amorek v Kopicově galerii

Hruboskalský značkovník (technická památka na Valdštejně)

Přetížený balvan ze Sahary (skalka  na turistické trase)

Zapomenutá filmovací místa (filmová povídka Smrt na Jehle)

Verše neznámého autora: Správnej konec a Tak pokračujem

Hruboskalský značkovník (zkratka žluté značky)

Kde jsou klenoty Kateřiny ze Štítar? (romantická legenda o poslední obyvatelce hradu Valdštejna )

Šťastná ruka ve skalkách Krokodýla (skalní kuriozita - legrácka nebo zrození pověry?)

Den, kdy přiletěli motýli (ještě nemáte motýlí loučku?)

Hruboskalský značkovník (improvizovaná odbočka)

Po stopách vládního usnesení č. 185/75 (dlouhodobá koncepce rekreace obyvatelstva)

Tajemství pod Čertovou rukou  (hraniční kámen)

Senzační odhalení - Jelínek šidil na botách! (porovnání obuvi pískovcových skulptur sv. Floriana )

Hruboskalský značkovník (poloprázdná dvojznačka na modré)

Vzpomínka na skrytou romantiku Žaludštejna (zbytky malebného místečka v Údolíčkách)

V cestě stojí kamenné křeslo  (turistická památka pod Předním Skalákem)

Tajemná podoba Kočičí hlavy (skalní věž v Předním Skaláku)

Hruboskalský značkovník (značka v objetí korovitky terčovité)

Stosedmdesátiletý půvab vzduchových lázní

 (jubileum sedmihorských lázní)

Láskyplný zásah do lomařova loga (další rytina utrpěla újmu)

Srdcové číslování (záhadná rytina na Eliščině procházce)

Mamert Knapp na Valdštejně? (stopa pražského nakladatele)

Hruboskalský značkovník (šipka k Sedmihorkám)

Záhada pěti hradů (úvaha nad hruboskalskou hradní úrodou)

Okružní výlet přes pět hradů kolem Horského hřebene

Hraniční čára na Zlaté stezce (vyznačení katastrálních hranic u Čertovy ruky)

"Jarní tání" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (rozcestník na Pramenné cestě)

Skalní město pod ochranou světců (přehled svatých, jejichž zpodobnění je svázáno s Hruboskalskem)

Jarní magie u Kopicova statku (reliéfy pod sochou sv.Jiří)

"Zimník" - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (krásná šipka v Kopicově galerii)

Chybějící stopy hruboskalské obory (kudy vedlo 8 km laťkového plotu)

Záhadné sloupky u Třetích vrat (opravdová záhada čekající na své objevitele)

Konec pohádky o partyzánech pod Čertovou rukou (poničení jedné zajímavé historické rytiny)

Hruboskalský značkovník (žlutá pod Hlavaticí)

Co bylo dřív, jeskyně nebo Jenovefa? (původ názvu skalní věže poblíž Krokodýla)

Příběh troudnatců na Eliščině procházce (obyčejný strom s neobyčejnou historkou)

"Paměť kamene" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (letní poezie za Koupákem)

Která Čertova ruka je ta pravá? (rozehrání úvah o jedné bizarní skalní věži)

Vzpomínka na radu Horsta

Hruboskalský značkovník (zbytek jedné zrušené značky)

Stopy slavného května (rytiny okének a křížků)

Malířka Českého ráje z pensionu Harmonie (příběh jednoho obrazu)

Pidižvíci z vesmíru v jehličí hruboskalských lesů (hlenky na cestách)

Hruboskalský značkovník (samorost od Kopicova statku)

Bitka o českého lva (příběh skalní rytiny u Smíchouzova rybníčku)

Romantika v zatáčkových skalách (opomíjený kout poblíž Valdštejna)

Velká láska Marie (památník v bukové kůře)

Hruboskalský značkovník (princeznička z Prachova)

Zatáčka vysekaná do skály (ukázka umění kameníků a stavitelů silnic)

Borovice na Angrově stezce

Nenápadný slavný Photo Point (vodnický pařízek ve Smíchouzově rybníčku)

"Předjaří" - Jaromír Juan Hlavatý

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Zázraky přírody ve vedlejší rokli (mechové údolí a skalní brány pár kroků od Adamova lože)

Český ráj po sedmihorsku

Zimní les (úryvek básně 1935)

Hanke pod Čertovou rukou (skalní rytina z dvacátých let)

Hruboskalský značkovník (papouškový sloupek)

Že by ve Skaláku chyběl čarověník? Ani náhodou! (mýty a to ostatní o čarověnících)

Stěna ruských jmen

Vánoční strom (báseň 1892)

V zatáčce nad Gotickou cestou

Hruboskalský značkovník (kůra shazující značku)

Draků není nikdy dost (podoba dračí hlavy poblíž zámku)

Král hruboskalských buků

Sníh bude s vichrem burácet (báseň 1892)

Vzpomínka na výlet? (rytina na Mariánské vyhlídce)

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Velké stěhování z Hrubé Skály na Karlův most (dílo hruboskalského sochaře Jiřího Nováka)

Čertovské vidle nad Čertovou rukou (zajímavý strom)

Máte motejlovou louku?

Báseň "Po vlasti" - K.V. Rais 1884

Malé záhady jsou také záhady (skalní rytina na Pašerácké stezce)

Hruboskalský značkovník (červená pod Hlavaticí)

Kolik démonů útočí na svatého Prokopa? (tajemné obludky kroužící kolem sochy v Dračích skalách)

Záhada zakroucených buků (spirála přírodních sil v několika hruboskalských stromech)

Pejskové ve Skaláku: Spánek pod botou

Hruboskalský značkovník (mech a lišejníky v Údolíčkách)

Jak odcházejí legendy... (osudné setkání spisovatelky Vlasty Štáflové a horolezce Josky Smitka)

Hruboskalský značkovník (cyklotrasa 4015)

Loutkáři zarytí do pískovce (tajemství Skály loutkářů u zámku Hrubá Skála)

Drobná památka (zbytek sloupku po bývalém turistickém ukazateli u pramene Kořenského - na původním Konci světa)

Hruboskalský značkovník (buk pod Prachovnou)

Princ Bajaja to s draky uměl (putování hruboskalským skalním městem po filmovacích místech kultovní vánoční pohádky "Princ Bajaja")

Kolem Cestníku k Valdštejnu (zajímavá může být nezajímavá cesta lesem bez vyhlídek)

Pravda skrytá pod hradem (svědectví z německé okupace na rytině schované ve skalách pod Valdštejnem)

Listopad - čas vzpomínání, světýlek a barevného listí ... (symbolický hřbitov horolezců poblíž Mariánské vyhlídky)

Rudá záře v Arboretu  -  Hruboskalský značkovník

Na sekvoj se původně nedostalo ... (Sekvojovce obrovské, kalifornské stromy gigantické, porostou po staletí v Arboretu.)

Zanikající Váchova rytina (výletník z devatenáctého století nebo stavitel Angrovy stezky?)

Našlo se poblíž Mariánské vyhlídky (fotoaparát, hořící cigareta nebo inzerát k seznámení ...)

Zapomenutá vyhlídka na Zlaté stezce Českého ráje

(podivný skalní přírodní útvar nebo z pískovcové skalky upravená vyhlídka do dříve odkrytého a dosud malebného údolí Čertovy ruky)

Fialová pohádka - kvete vřes

Báseň "Skály" z nově vydané sbírky "Renesance snílků"

Nezapomeňte na pohlednice

(o hruboskalských pohlednicích a jejich autorech)

Černýš hajní

Cesty blesků

(fulgurity jsou vzácné stopy po úderech do vrcholů skal)

Skalní rytiny - "Bylinná" Jaromír Juan Hlavatý - Hruboskalský značkovník

Blesky nad Skalákem

(vzpomínka na tragedii na Větrníku v roce 1969)

Bouřkové signály

(o hruboskalských bouřkách)

Jan Neruda v lázních

(výročí narození vzácného lázeňského hosta)

To velké staré slunce (Jan Neruda - báseň)

Hruboskalský značkovník (romantická červená)

Záhada cyklotrasy "4010"

(co v návodu na cyklistický výlet nebylo)

Rozkvétá růžová zvonkohra - Recept na kosmatici - Koza výletnice - Hruboskalský značkovník

Ztracená Mariánská skála

(kterou skalní věž nazval Jan Lexa z Aehrenthalu po své manželce Marii? Není to jasné, a možná ani nikdy nebude ...)

Mařinka vonná - Už je zase tady čas školních výletů - Hruboskalský značkovník

Záhadná freska na Valdštejně

Skryté znamení v pískovci - Jablůňka u lázní - Hruboskalský značkovník

Čarodějnice na skále

Příběh ztracené panenky - Sasanka zvaná hajní - Hruboskalský značkovník

Rozlámaná skála u Adamova lože

"Duben" Jaromír Juan Hlavatý - Hodovací stoly veverek - Koupák má web - Pozor na vajgly - Krajina magických sil - Turistické značky do sbírky

Posvátná místa na Hrubé Skála - balvan v zatáčce

"Mlha" Jaromír Juan Hlavatý - "Tajemný Český ráj" - Dub v PR Bažantník

Temné síly v Dračích skalách

"Zima" Jaromír Juan Hlavatý

Paní fabrikantová v Sedmihorkách - v lázních se odehrává část románu Gustava Pflegera Moravského "Paní fabrikantová"

Zbytek plotu obory

Pejsek z Koupáku

Je to krásný a tichý kout ...

Dušičková nálada, mlhy, tma ... a strašidla - Predátorovy stopy? - Velký tmavý bratr, malý bílý bratřík

Hlava umrlce nebo Osudová?

Osudné házení šiškou - Zapomenutý příběh -Zmatek v Eliškách (Elisabetin pramen)

Lom nebo příliš hranatá skála?

Poslední ocún u Arboreta - Pes na Sahaře