Hruboskalsko je území

 

zarostlé pískovcem a protkané srnčími pěšinkami

drásané letními bouřemi a bělené poledním sluncem

chlazené dechem Ještědu a sněhem Kozákova

zakleté tajemstvím věků a záhadných symbolů

spoutané magií pramenů a přísahami bojovníků

zdobené křídly dravců a šperky ze železa

ale hlavně

 prochozené tisícihlavými zástupy turistů!

 


 

 


 

Hruboskalské pěšinky

jsou určeny milovníkům pískovců,  tulákům,

lovcům tajemných záhad

a skalních rytin

Stránky mají pouze zábavný charakter, bez odborného zázemí.


 

Popisovaná místa

 v PR Hruboskalsko lze najít u hlavních cest a turistických značek.

Netřeba vstupovat do porostu mimo cesty.

 


Stánky s občerstvením

 


Při hruboskalských potulkách se nechme s důvěrou vést touto pomůckou. Jedná se o podrobnou mapu

 "Hruboskalsko"

měřítko 1 : 8 000

Bez této detailní mapy neznalý turista zcela jistě zabloudí. Turistická mapa "Český ráj" v měřítku 1 : 25000 nebo dokonce 1 : 50000, kterou obvykle bývají cestovatelé  vybaveni, nepostačuje na drobnosti, jako je napojení jednotlivých značených tras, menší skalní oblasti nebo umístění pramenů. Mapka na informačním letáčku velikosti pohlednice je vhodná jen pro dobrodruhy a školní výlety.

Vydavatel je

Kartografie HP s.r.o.

V mapě je zachycen stav roku 2012. Značené turistické trasy stále odpovídají skutečnosti, kromě modré značky pod zámkem - nevede Myší dírou, ale stáčí se do Adamova lože.


Na brouzdání Hruboskalskem můžeme vzít i mapu

"Český ráj - HRUBOSKALSKO,

Trosky a Podtrosecká údolí"

měřítko 1 : 17 500

 

Na textové straně je malá mapa  skalního města, jen v měřítku 1 : 11000, ale pokud nemáme tu naši "osmitisícovou", dokáže ji   nahradit.


 

 

RODOCAPSA.CZ

autorský magazín

 

Rubriky:

Trapsavecký deníček

Hruboskalské pěšinky

 

Titulní strana

 

Magazín vydává

Jaroslava Kavče Šálková

 

nové vydání k začátku měsíce

 

žádné cizí reklamy

 

na internetu od r. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Citát na uvítanou:

"I kázal vodám, by se rozdělily,

a nová země vzešla na povrch,

Hory jak vínek zem tu obklíčily,

Bůh v její lůno poklady své vrh,

A zvlášť že jí své srdce věnoval

Podobu velkého jí srdce dal;

A zem ta rajská, rozkošná a hezká,

Ta náhrada za ráj jest - země česká!"  

                 - z básně Václava A. Crhy, 1861

Víkendové čtení na cesty do skal

 

Stále ještě je možné získat knihu z nakladatelství Václava Vávry, obsahující tři napínavé detektivní příběhy pod názvem

 

BAJONET PO NĚMCÍCH

 

od Jaroslavy Šálkové, autorky Hruboskalských pěšinek. Kniha je brožovaná, má 184 stran, a ilustroval ji Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

 

Recenze

 

V knihkupectvích je vyprodaná, ale je dostupná v internetových knižních obchodech, na adrese www.trampsky-magazin.cz nebo přímo v nakladatelství VV na adrese www.intercrosse.eu

Běžná cena je 179 Kč

 

 

 Když vlajka vlála ve skalách

 

Únorové sněhy, mrazy a plískanice se výborně hodí k útěku do zachumlaných pokrývek a na čtení příjemně pomalých starých příběhů. Proč nezabrousit do rozkošné knížky Karla Műllera z roku 1861 "Týden ve vzduchové lázni"? Pojednává o zábavě Adamitů - tedy těch lázeňských pacientů dra Šlechty, kteří se (když to vlajka nad lázněmi oznamovala) zahaleni do prostěradel nechali na procházkách ovívat zdravým hruboskalským vzduchem. Zábava spočívala v tom, že v jednotlivých dnech pobytu v lázních každý z nich vyprávěl veselý příběh, a na konci týdne si Adamité zvolili předsedu, jehož vyprávění je pobavilo nejvíc. Jeden takový příběh o kalhotách pana radního ze Žitavy si můžeme přečíst i teď. Ale nejdřív si přečteme úvod autora Karla Műllera na lepší vysvětlenou:

 

"Ví laskavý čtenář, co to je vzduchová lázeň? Nebyl-li sám jednou v místě lázeňském, jmenovitě ale v takovém, kde se provádí přirozené léčení vodou, sotva, a proto musíme několika slovy napřed naznačiti, co se "Vzduchovou lázní" vlastně vyrozumívá. Jen když slunéčko pěkně hřeje, lze se koupati ve vzduchu, což se činí takto: napřed se postavíš na několik minut pod spršku a pak narazíš slaměný širák na hlavu, zaobalíš se do plátěné plachty a spěcháš do lesa. Dýcháš zde sílicí vzduch naplněný parami a dýcháš nejen plícemi, celé tvé tělo dýchá, všechny potnice jsou otevřeny a ssají do sebe oživující ozon! Prošed se poněkud vyhledáš si pohodlné místečko slunečné a tu najdeš již své soudruhy. Plachty rozprostřeli a hoví si zde jeden vedle druhého, až je dvanáctá hodina zavolá k obědu. Lehneš si k nim účastníš se veselé jejich zábavy. Jeden za druhým vypravuje něco buď z vlastního svého života, aneb co byl slyšel od jiného - dovíš se tu mnoho, velmi mnoho žertovného, neboť ve "vzduchové lázni" to jinak nejde. Tu se musí člověk smáti, byť i nechtěl; viděl jsem lázeňské hosty, kteří jinak patřili k těm nejhorším mrzoutům, jakmile byli jen trochu v ležení novověkých Adamitů zdomácněli, nabyli mysli veselé a stávali se právě z takových ti největší šprýmaři."

 

 

 Příběh o kalhotách radního ze Žitavy

Z knihy Karla Műllera "Týden ve vzduchové lázni"

 

"Ne, pánové," vypravoval poctivý, ale trochu přihlouplý Sasík, "do Teplic mne za žádný peníz více nedostanete. Byl jsem tam jen jednou, ale na Teplice nezapomenu! Slyšte jen, co se mi tam stalo.

Bylo to před třemi roky. Měl jsem trhání v údech, a náš lékař mi poradil, abych navštívil asi na čtyry neděle Teplice. Učiníš tak, umínil jsem si. Zdraví jde nade všecko, nebudeš tedy koukati na několik těch zlatých, pojedeš do Teplic. Jsem, pánové, soukeník a nežli jsem se vydal na cestu, vybral jsem tu nejpěknější látku, jakou jsem jen měl, a dal jsem si ušiti z ní moderní oblek. Jede-li člověk do lázní, musí již něco obětovati, a chtěl jsem přece také dáti na sobě vidět, že mám v Žitavě dům, a že nejsem jen tak obyčejný kramář. Vždyť jsem radním pánem!

Krejčí přinesl oblek, já ho pěkně uložil a druhého den jsem odcestoval. V Teplicích se mi to velmi líbilo. Ubytoval jsem se v jednom domě, který měl nápis "u veselého sedláka"; nebyl zde příliš draho a moji domácí hodní a přívětiví lidé. Zkrátka, liboval jsem si ve všem. Nový můj oblek mně jak náleží slušel a tak jsem si také ihned v něm vyšel na procházku. Kam jsem měl jít? Šel jsem do knížecího parku. Tu se to jen hemžilo. Chodím sem a tam a mám z toho radost, že jsem v Teplicích, že se zde procházím mezi tolika vzácnými pány a dámami, an tu pojednou slyším známý hlas.

"Hle, hle, pan Stőlzle také v Teplicích!"

Obrátím se a koho vidím? Byl to assessor Műller a poštovní správce Schulze, oba z mého domova. Jak se samo sebou rozumí, připojil jsem se hned k nim, a tak jsme spolu chodili ještě hodnou chvíli po parku.

Když pak jsem se poroučel, chtěl jsem ještě navštíviti lékaře, tu pravil najednou pan Műller:

"Ale, pane Stőlzle, co to máte za kalhoty? Vždyť je pravá nohavice o dobrý prst delší než levá!"

Uleknut nahnu se na pravo a skutečně vidím, že pravá nohavice je o něco delší. Zpropadený krejčí, zvolám, co to jen udělal?

"Inu, zmýlil se," odpověděl Műller, "z toho si ale nic nedělejte. To se dá snadno napraviti, až přijdete domů, ustříhněte od pravé nohavice asi na prst a vaši domácí vám to mohou zase ovroubiti. Tak a teď s Bohem, pane Stőlzle!"

Já jsem na to celý rozmrzen navštívil lékaře, vykoupal jsem se a spěchal pak domů. vypůjčil jsem si od panské nůžky, zkrátil jsem pravou nohavici asi o palec, pokojná mi to ovroubila a já byl opět spokojen.

Druhého dne jsem se opět s Műllerem potkal. Chodili jsme spolu po promenádě, navštívili také park, byli rovněž v Šenavě, a když jsme se rozcházeli, pravil opět:

"Ale, pane Stőlzle, vy jste na ty vaše kalhoty zapomněl! Vždyť jest vaše pravá nohavice dosud delší nežli levá!"

Shýbnu se opět a tenkráte o mnoho hloub než včera, a skutečně Műller měl pravdu! Tomu musíš odpomoci, pomyslil jsem si, a odpomohl jsem. Přišed totiž domů ustříhl jsem tenkráte kus asi na dva palce. Teď přece to bude srovnáno, pravím sám k sobě. panská mi to zase ovroubila a já byl spokojen. Vždyť jsem se domníval, že teď je všechno v pořádku.

Druhý den se procházím opět v parku. Však co to? Tu zůstává jakýsi pán stát, měří mne od paty k hlavě a od hlavy k patě, pak se dá do smíchu a jde dál. Přemýšlím, ještě o tom, co as cizího pána k takovému neslušnému jednání přimělo, tu jde okolo mne několik slečinek a sotva mne spatří - dají se do hlasitého smíchu. Toť přece divná věc, myslím si a jdu dál. Tu stála budka, v které mladá dívka prodávala šumící vodu; když jsem se k ní přiblížil, dala se do smíchu.

"Počkej," myslím si, "teď se dovíš pravdu."

Dal jsem si nalít sklenici limonády a vypiv ji ptám se slečinky, co ji tak srdečně rozesmálo?

"Inu," odpovídá ona, "chodí tady opice!"

Tak, tak, pravím, a já se zde již tak dlouho procházím a ještě jsem ji nespatřil.

"Jen dejte pozor - hned tu zase půjde!" smálo se děvče.

Šel jsem, zvědav jaká to opice, dále a tu podivno! každý, kohokoliv jsem potkal, se smál. Já ale tu opici neviděl. Ptal jsem se po ní několiktráte, ale každý se mi dal do smíchu, a nechal mne stát. To mne konečně dopálilo. Šel jsem domů. Na schodech potkám naši panskou, a ta sotva mne spatří, spráskne rukama, dá se do smíchu a volá:

"Ale, pane Stőlzle, co pak to máte za kalhoty? Vždyť je pravá nohavice asi o ruku kratší než levá!"

"Hrome, snad ne?" zvolám a již jsem ve svém pokoji. Svlékl jsem kalhoty, měřil je a tu jsem poznal, že měla panská pravdu. O celou ruku byla pravá nohavice kratší. Assessor Műller mne napálil a já se mu dal podvést! Poslal jsem kalhoty ke krejčímu, aby je srovnal; učinil tak, já je ale více nositi nemohl, bylyť příliš krátké.

A tak, pánové, musel jsem po celý čas, který jsem ještě v Teplicích pobyl, nositi staré kalhoty. Műllerovi jsem své mínění řekl, nu, ten svůj díl dostal, o tom buďte ujištěni, ale do Teplic - ne! ne! tam mne nedostane nikdo více!"

A veselý smích rozlehl se mezi Adamity a odrážel se od blízkých pískových skalisk.

I ozvěna se smála.

 

Ilustrace z knihy Karla Műllera "Týden ve vzduchové lázni"

 

 Čertíkovská rodinka ještě žije

 

Nenápadný balvan při cestě nad pěšorestem u odbočky do Kopicovy skalní galerie nese sice malou a nenápadnou, ale o to roztomilejší skupinku rytin. Nejvíce znatelný je jakoby brouček s tykadýlky v zavinovačce - ale jakmile si všimneme dalších dvou rytinek, hned víme, o co jde. Nejsou to tykadla, ale čertí růžky, a obrázek znázorňuje čertí miminko. O kus dál je čertí maminka s jemným obličejem a jakýmsi čepcem, a úplně dole ustaraný čertí tatínek s velkými rohy a dlouhou "kozí" bradkou. Snímek rodinky na balvanu byl pořízen v roce 2009, zub času od té doby poněkud zapracoval, a rytinky jsou méně zřetelné. Ale stále ještě čertí balvan může zaujmout a na dalších pár let zabavit unavená dítka, pochodující se svými rodiči pod modré od Valdštejna...

 

 

 

 

Ideály

 

V mládí sněné ideály

jsou jak z ledu květy,

nočním mrazem při měsíčku

na sklo pěkně sety;

 

jak mile to slunko hřavé

v denní záři plane

roztaví se - kapka vody

po tváři jen kane.

 

Otakar Hostinský

1869

 


 

 

 

Všude ve skalách se nacházejí drobné radosti, které potěší - třeba když malá borovička přežívá u Krokodýla na holé skále, vzdoruje mrazu, vichřici a letnímu suchu, a za deset let dospěje do spanilosti.

Zásluhu má i okolní pískovec, nejdříve chrání semenáček jako v mateřské dlani, potom pomáhá útlému kmínku se přitulit, pevně opřít o drolivý okraj, a nakonec dovolí vzrostlému stromečku, jako když mladý pták vylétne z hnízda, opustit rodnou skalní dlaň a vydat se za sluncem...   

 

 


 

 

Nejvíce navštěvované stránky  v měsíci lednu:

 

1.

Jak odcházejí legendy...

(osudné setkání spisovatelky Vlasty Štáflové a horolezce Josky Smitka)

2.

Hruboskalská

"Malá Amerika"

(pískovcová krása

Mařanových lomů)

3.

Princ Bajaja to s draky uměl

(filmovací místa kultovní pohádky "Princ Bajaja")

4.

Dušičková vzpomínka

na starý příběh

(neštěstí na stavbě "horské" silnice v r. 1840)

5.

Vzpomínka na skrytou romantiku Žaludštejna

(zbytky malebného místečka v Údolíčkách)

 


 

 

Hruboskalský značkovník

 

Modrá a červená odpočívají na listí v Arboretu a čekají, až zase přijde jejich čas...

 


Kam na jiné pěšinky:

 

Nakladatelství MH Beroun

 

Fotograf Jiří Schneider

 

Kniha Českého ráje

 

Hrad Valdštejn

 

Planta naturalis Markvartice

 

Čarověníky v naší zahradě

 

Helena Cejnarová - kresby

 

Rytíři turnovského meče

 

Užitečný průvodce pro hledače podivných míst

 

Prasátka v Sedmihorkách

 

Fotograf Rudolf Ropek

 

 

Toulavou stezkou

Citát na rozloučenou: 

"Sedmihorky náležejí k nejstkvělejším venkovským místům lázeňským v Čechách jsouce nejvybranější, nejvzácnější společností rok jako rok se zvláštní předností a zálibou navštěvovány... Chromému, jenž se obtížně vlekl o berlách; člověku sešlému, na nějž stáří doléhá tichou upomínkou na dojmy pakostnice; muži, jenž svým čivům příliš mnoho důvěřoval; nešťastníku, jenž přišel k poznání, že má čivy, které, jak známo, konají svou povinnost, když již nelze přemýšleti o tom, že nějaké máme; těmto všem zní jméno "Sedmihorky" jako slovo kouzelné v uších."

                      - Lucian Herbert, "Průvodce stem venkovských míst lázeňských", 1885 (?)

 

Velké tajemství ozubeného kola

(symbol svobodných zednářů z r.1930)

Pramen Josefův bez dřevěné knihy

(kuriozita u nejhezčího pramene)

ze Staré cesty (J.C.Kolman, 1943)

"Škrabal 2017"

(Výroční cena příležitostných pískovcových kresličů)

Hruboskalský značkovník (když došla zelená)

Hruboskalská "Malá Amerika"

(pískovcová krása Mařanových lomů)

Fenomén F.B. pokračuje

(záhadný seriál monogramů má díl v Mařanových lomech)

Vánoce  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (písmeno K)

Dušičková vzpomínka na starý příběh

(neštěstí na stavbě "horské" silnice v r. 1840)

Podivné síly na červené značce

(zajimavé dětské chování u přícestních skalek)

Teskno mi  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (mechovitá divočina)

Velké loviště skalních rytin

(skalky u Krokodýla jako společenská kronika)

Památníček pod Čertovou rukou

(komu patří jména a iniciály?)

Podzimní pohádka  (J.Kvapil, 1946 )

Hruboskalský značkovník (houby rostou všude)

Hruboskalské skály vykouzlil čaroděj ze Sněžky

(reklamní pohádka Pilňáčkova mýdla)

O čaroději ze Sněžky

(pohádka - Ludvík Černov)

Tajemství temných koutů

(pátrání po výletnících z r.1934 podle rytiny v Myší díře)

V pozdním létě (J.Kvapil, 1894)

Hruboskalský značkovník (rozložená modrá značka)

Kolik tajemství nabízí Barbora Quelle?

(Barbořin pramen a jeho jitřní hvězda)

Důvěřuj a uzdravíš se

(záhadný balvan u Barbořina pramene)

V létě se smutek lépe unese  (Marie Calma, báseň z r.1929)

Hruboskalský značkovník (kuriozitka)

Nenápadný život turistických značek

(vývoj značených tras od r. 1924)

Zardělé vstalo slunce  (Karel Babánek, báseň z r.1902)

Hruboskalský značkovník (valdštejnské buky)

Adamovo lože nebo Adamova lóže?

(čemu mohla sloužit záhadná skalní skrýš pod hruboskalským zámkem)

Až se vrátí  (Karel Babánek, báseň z roku 1900)

Hruboskalský značkovník (stále skrytá značka pro cyklisty)

Tajemství Antimony

(mizející vzácná a záhadná rytina za Skautem)

Jedna mapa nestačí

(nová mapa Hruboskalsko a Podtrosecká údolí)

Už kukačka se tiší v letu

(úryvek z "Balady z Českého ráje", 1946)

Hruboskalský značkovník (žlutá značka)

Vlakem kolem Sedmihorských chlumů

(železniční průvodce z r. 1921)

Vzpomínka v Zámecké rokli

(odvážná hypotéza o původu jedné rytiny)

Jde jarem hudba závratná

(báseň Jana z Wojkowicz, 1914)

Hruboskalský značkovník (rozcestí u Kacanov)

Kde je třetí Kočičí hlava?

(záhada ze starého průvodce)

Šustrovi na Sahaře (Ingeborg přežila)

(po stopách vandalské rytiny ze 70. let)

Měsíc, ten tulák na nebi

(báseň K.Babánka z roku 1902)

Brzdné kolo v Dračích skalách

(dopravní značka pro koňské povozy)

Hruboskalský značkovník (šipka z Radeče)

Vyhlídka "jako na váze"

(zvláštnosti vyhlídky U Lvíčka)

Fenomén zvaný F.B.

(záhadný seriál monogramů)

Podzim - báseň K.Babánka z roku 1934

Hruboskalský značkovník (šipka z plechu)

Tajemství Pašerácké stezky

(Nesestupuj, zlomíš nohu - varování ve starých průvodcích)

Svatá Terezička v Sedmihorkách

(symbolická přítomnost patronky Francie v místě U Obrázku)

Jak dříve zas - báseň K.Babánka z roku 1935

Dítě skal osiřelo

(nová podoba "Skalních Trosek")

Hruboskalský značkovník (rozesmátá vzpomínka na léto)

Pekařova stezka začíná na Valdštejně

(pátrání po trase kdysi známé turistické cesty)

Záhada rudých vrat v údolíčkách

(přírodní zajímavost vzbuzující tajemné představy)

Rozcestník u kolejí (nová kulturní památka)

Hruboskalský značkovník (tuhle značku příroda nechce)

Posvátná místa u turistických stezek

(zastávky k meditaci v přírodě na čtyřech značených cestách)

Mohl to být Fráňa Šrámek?

(záhadná rytina jako stopa po pobytu básníka)

Hruboskalský značkovník (lesnická značka)

Heydrichův odkaz v hotelu Podháj

(hotel Podháj vybraným střediskem zotavovacích akcí v letech 1943 a 1944)

Stopy protektorátních dělníků

(o mnoha zvláštních skalních rytinách)

Hruboskalský značkovník (odbočka ke galerii)

Poklad z hruboskalských pohlednic

(příběh fotografie výletního hostince v Karlovicích)

Záhada bukořadí na poutnické cestě

(pořád se neví, proč se buky otáčejí)

Pod Valdštejnem je Erebor (kamenná vrátka do skalní stěny)

Hruboskalský značkovník (elitní buky nad Žantovníkem)

Zaniklá sláva "Konce světa"

(zakázaný vstup do skalního města)

Drobnosti z "Klevetnice"

(skalní rytiny na balvanu poblíž "Konce světa")

Hruboskalský značkovník (nově označená trasa přes Dračí)

Prachovna v prachu oděná

(Různé podoby záhadné skály nad parkovištěm)

Zámecká vzpomínka na renesanci

(sgrafita po Smiřických na nádvoří)

Záhadná malůvka u Arboreta

Hruboskalský značkovník (jednu pěší nahradily dvě pro kola)

Dítě borovice v náruči pískovce

(Romantické Skalní Trosky)

Tajemství kříže za Valdštejnem

(původ známé památky)

"Vánoce"- K. Babánek, báseň z r.1908

Hruboskalský značkovník (zmatek v zelené)

Když na Mariánské došla trpělivost

(ztráta památky pro přílišné množství rytin návštěvníků)

Kacanovský Bažináč si své jméno zaslouží

(málo známá, ale zajímavá skalní věž)

"Romance"- báseň z r.1918

Hruboskalský značkovník (sloupek v Arboretu)

Dávný vzkaz z hladomorny

(vysvětlení rytin z Valdštejna za pomoci velké dávky fantazie)

V kruhu balvanů pod Čertovou rukou

(ještě větší dávka fantazie)

Hruboskalský značkovník (šipka na kamenné lavici)

Kde Beneš Heřman zvítězil nad Sasíky?

(pátrání po bojišti dávné legendární bitvy)

Jezírkovský Stonehenge

(i obyčejná zřícená skalní věž může být velice zajímavá)

Neviděli jste Kyseláka?

(o zvyku jisté turistické osobnosti 19.století)

Hruboskalský značkovník (šipky v Kopicově galerii)

Je skalní město bezpečné? Není. Má závrty.

(opomíjené vlastnosti skalní divočiny)

Tajemné letopočty v Dešťovém údolí

(souvisí záhadné letopočty s Jirošovým statkem?)

Vtípek kameníkův?

(nezvyklá hlavice jílce pod rukou sv. Václava)

Hruboskalský značkovník (cedulka z Kacanov)

Zapomenuté místo "U Obrázku" nalezeno!

(hledání a znovuobjevení ztracené vzácné lázeňské památky)

Vzkaz partyzánů - nebo snad ne? (májové fantazírování nad nezřetelnou katastrální značkou)

Magická runová růžice - rytina pro opravdové labužníky

Hruboskalský značkovník (křižovatka u Adamova lože)

Záhada Martinské stěny (po stopách Martinských stěn v mnoha skalních městech, a proč to hruboskalské o svou stěnu Martinskou přišlo)

Tajná skrýš v Kořenského prameni (malá jarní vzpomínka na "krále Skaláku" )

Hruboskalský značkovník (přejezdový rygol na červené)

Hruboskalské podzemí (tajná chodba v Dračích skalách)

Tančící zbojník v Zámecké rokli (největší rytina ve skalním městě - památka z padesátých let)

Tajemství jara - báseň z roku 1899

Hruboskalský značkovník (směrovka pod mostem)

Keltové by tudy nechodili (záhadná věž Stojan a jeho brána)

Stával na vyhlídce U Lvíčka gloriet? (po stopách vyhlídkového altánku)

Pohádka - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (nová odbočka na červené)

Zajímavá nezajímavá cesta (po asfaltce pod hřebenem Valdštejna)

Důvěrnosti staré pohlednice (starosti roku 1916)

Hruboskalský značkovník (rozcestí pod Valdštejnem)

Až vyjedou hruboskalští rytíři... (o prvním reliéfu v Kopicově galerii)

Hruboskalsko má aktualizovanou mapu (nově vydaná mapka s měřítkem 1:8000)

Hruboskalský značkovník (odbočka do skalní galerie)

Je Hlavatice bezpečná? (podivná skalní věž proměněná v rozhlednu)

Strom s kruhem zmízel! (o horolezecké kuriozitě)

Nezbedný Amorek v Kopicově galerii

Hruboskalský značkovník (technická památka na Valdštejně)

Přetížený balvan ze Sahary (skalka  na turistické trase)

Zapomenutá filmovací místa (filmová povídka Smrt na Jehle)

Verše neznámého autora: Správnej konec a Tak pokračujem

Hruboskalský značkovník (zkratka žluté značky)

Kde jsou klenoty Kateřiny ze Štítar? (romantická legenda o poslední obyvatelce hradu Valdštejna )

Šťastná ruka ve skalkách Krokodýla (skalní kuriozita - legrácka nebo zrození pověry?)

Den, kdy přiletěli motýli (ještě nemáte motýlí loučku?)

Hruboskalský značkovník (improvizovaná odbočka)

Po stopách vládního usnesení č. 185/75 (dlouhodobá koncepce rekreace obyvatelstva)

Tajemství pod Čertovou rukou  (hraniční kámen)

Senzační odhalení - Jelínek šidil na botách! (porovnání obuvi pískovcových skulptur sv. Floriana )

Hruboskalský značkovník (poloprázdná dvojznačka na modré)

Vzpomínka na skrytou romantiku Žaludštejna (zbytky malebného místečka v Údolíčkách)

V cestě stojí kamenné křeslo  (turistická památka pod Předním Skalákem)

Tajemná podoba Kočičí hlavy (skalní věž v Předním Skaláku)

Hruboskalský značkovník (značka v objetí korovitky terčovité)

Stosedmdesátiletý půvab vzduchových lázní

 (jubileum sedmihorských lázní)

Láskyplný zásah do lomařova loga (další rytina utrpěla újmu)

Srdcové číslování (záhadná rytina na Eliščině procházce)

Mamert Knapp na Valdštejně? (stopa pražského nakladatele)

Hruboskalský značkovník (šipka k Sedmihorkám)

Záhada pěti hradů (úvaha nad hruboskalskou hradní úrodou)

Okružní výlet přes pět hradů kolem Horského hřebene

Hraniční čára na Zlaté stezce (vyznačení katastrálních hranic u Čertovy ruky)

"Jarní tání" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (rozcestník na Pramenné cestě)

Skalní město pod ochranou světců (přehled svatých, jejichž zpodobnění je svázáno s Hruboskalskem)

Jarní magie u Kopicova statku (reliéfy pod sochou sv.Jiří)

"Zimník" - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (krásná šipka v Kopicově galerii)

Chybějící stopy hruboskalské obory (kudy vedlo 8 km laťkového plotu)

Záhadné sloupky u Třetích vrat (opravdová záhada čekající na své objevitele)

Konec pohádky o partyzánech pod Čertovou rukou (poničení jedné zajímavé historické rytiny)

Hruboskalský značkovník (žlutá pod Hlavaticí)

Co bylo dřív, jeskyně nebo Jenovefa? (původ názvu skalní věže poblíž Krokodýla)

Příběh troudnatců na Eliščině procházce (obyčejný strom s neobyčejnou historkou)

"Paměť kamene" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (letní poezie za Koupákem)

Která Čertova ruka je ta pravá? (rozehrání úvah o jedné bizarní skalní věži)

Vzpomínka na radu Horsta

Hruboskalský značkovník (zbytek jedné zrušené značky)

Stopy slavného května (rytiny okének a křížků)

Malířka Českého ráje z pensionu Harmonie (příběh jednoho obrazu)

Pidižvíci z vesmíru v jehličí hruboskalských lesů (hlenky na cestách)

Hruboskalský značkovník (samorost od Kopicova statku)

Bitka o českého lva (příběh skalní rytiny u Smíchouzova rybníčku)

Romantika v zatáčkových skalách (opomíjený kout poblíž Valdštejna)

Velká láska Marie (památník v bukové kůře)

Hruboskalský značkovník (princeznička z Prachova)

Zatáčka vysekaná do skály (ukázka umění kameníků a stavitelů silnic)

Borovice na Angrově stezce

Nenápadný slavný Photo Point (vodnický pařízek ve Smíchouzově rybníčku)

"Předjaří" - Jaromír Juan Hlavatý

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Zázraky přírody ve vedlejší rokli (mechové údolí a skalní brány pár kroků od Adamova lože)

Český ráj po sedmihorsku

Zimní les (úryvek básně 1935)

Hanke pod Čertovou rukou (skalní rytina z dvacátých let)

Hruboskalský značkovník (papouškový sloupek)

Že by ve Skaláku chyběl čarověník? Ani náhodou! (mýty a to ostatní o čarověnících)

Stěna ruských jmen

Vánoční strom (báseň 1892)

V zatáčce nad Gotickou cestou

Hruboskalský značkovník (kůra shazující značku)

Draků není nikdy dost (podoba dračí hlavy poblíž zámku)

Král hruboskalských buků

Sníh bude s vichrem burácet (báseň 1892)

Vzpomínka na výlet? (rytina na Mariánské vyhlídce)

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Velké stěhování z Hrubé Skály na Karlův most (dílo hruboskalského sochaře Jiřího Nováka)

Čertovské vidle nad Čertovou rukou (zajímavý strom)

Máte motejlovou louku?

Báseň "Po vlasti" - K.V. Rais 1884

Malé záhady jsou také záhady (skalní rytina na Pašerácké stezce)

Hruboskalský značkovník (červená pod Hlavaticí)

Kolik démonů útočí na svatého Prokopa? (tajemné obludky kroužící kolem sochy v Dračích skalách)

Záhada zakroucených buků (spirála přírodních sil v několika hruboskalských stromech)

Pejskové ve Skaláku: Spánek pod botou

Hruboskalský značkovník (mech a lišejníky v Údolíčkách)

Jak odcházejí legendy... (osudné setkání spisovatelky Vlasty Štáflové a horolezce Josky Smitka)

Hruboskalský značkovník (cyklotrasa 4015)

Loutkáři zarytí do pískovce (tajemství Skály loutkářů u zámku Hrubá Skála)

Drobná památka (zbytek sloupku po bývalém turistickém ukazateli u pramene Kořenského - na původním Konci světa)

Hruboskalský značkovník (buk pod Prachovnou)

Princ Bajaja to s draky uměl (putování hruboskalským skalním městem po filmovacích místech kultovní vánoční pohádky "Princ Bajaja")

Kolem Cestníku k Valdštejnu (zajímavá může být nezajímavá cesta lesem bez vyhlídek)

Pravda skrytá pod hradem (svědectví z německé okupace na rytině schované ve skalách pod Valdštejnem)

Listopad - čas vzpomínání, světýlek a barevného listí ... (symbolický hřbitov horolezců poblíž Mariánské vyhlídky)

Rudá záře v Arboretu  -  Hruboskalský značkovník

Na sekvoj se původně nedostalo ... (Sekvojovce obrovské, kalifornské stromy gigantické, porostou po staletí v Arboretu.)

Zanikající Váchova rytina (výletník z devatenáctého století nebo stavitel Angrovy stezky?)

Našlo se poblíž Mariánské vyhlídky (fotoaparát, hořící cigareta nebo inzerát k seznámení ...)

Zapomenutá vyhlídka na Zlaté stezce Českého ráje

(podivný skalní přírodní útvar nebo z pískovcové skalky upravená vyhlídka do dříve odkrytého a dosud malebného údolí Čertovy ruky)

Fialová pohádka - kvete vřes

Báseň "Skály" z nově vydané sbírky "Renesance snílků"

Nezapomeňte na pohlednice

(o hruboskalských pohlednicích a jejich autorech)

Černýš hajní

Cesty blesků

(fulgurity jsou vzácné stopy po úderech do vrcholů skal)

Skalní rytiny - "Bylinná" Jaromír Juan Hlavatý - Hruboskalský značkovník

Blesky nad Skalákem

(vzpomínka na tragedii na Větrníku v roce 1969)

Bouřkové signály

(o hruboskalských bouřkách)

Jan Neruda v lázních

(výročí narození vzácného lázeňského hosta)

To velké staré slunce (Jan Neruda - báseň)

Hruboskalský značkovník (romantická červená)

Záhada cyklotrasy "4010"

(co v návodu na cyklistický výlet nebylo)

Rozkvétá růžová zvonkohra - Recept na kosmatici - Koza výletnice - Hruboskalský značkovník

Ztracená Mariánská skála

(kterou skalní věž nazval Jan Lexa z Aehrenthalu po své manželce Marii? Není to jasné, a možná ani nikdy nebude ...)

Mařinka vonná - Už je zase tady čas školních výletů - Hruboskalský značkovník

Záhadná freska na Valdštejně

Skryté znamení v pískovci - Jablůňka u lázní - Hruboskalský značkovník

Čarodějnice na skále

Příběh ztracené panenky - Sasanka zvaná hajní - Hruboskalský značkovník

Rozlámaná skála u Adamova lože

"Duben" Jaromír Juan Hlavatý - Hodovací stoly veverek - Koupák má web - Pozor na vajgly - Krajina magických sil - Turistické značky do sbírky

Posvátná místa na Hrubé Skála - balvan v zatáčce

"Mlha" Jaromír Juan Hlavatý - "Tajemný Český ráj" - Dub v PR Bažantník

Temné síly v Dračích skalách

"Zima" Jaromír Juan Hlavatý

Paní fabrikantová v Sedmihorkách - v lázních se odehrává část románu Gustava Pflegera Moravského "Paní fabrikantová"

Zbytek plotu obory

Pejsek z Koupáku

Je to krásný a tichý kout ...

Dušičková nálada, mlhy, tma ... a strašidla - Predátorovy stopy? - Velký tmavý bratr, malý bílý bratřík

Hlava umrlce nebo Osudová?

Osudné házení šiškou - Zapomenutý příběh -Zmatek v Eliškách (Elisabetin pramen)

Lom nebo příliš hranatá skála?

Poslední ocún u Arboreta - Pes na Sahaře