Hruboskalsko je území

 

zarostlé pískovcem a protkané srnčími pěšinkami

drásané letními bouřemi a bělené poledním sluncem

chlazené dechem Ještědu a sněhem Kozákova

zakleté tajemstvím věků a záhadných symbolů

spoutané magií pramenů a přísahami bojovníků

zdobené křídly dravců a šperky ze železa

ale hlavně

 prochozené tisícihlavými zástupy turistů!

 


 

 


 

Domovská stránka:

 

 

RODOCAPSA.CZ

autorský magazín

 

Rubriky:

Trapsavecký deníček

Hruboskalské pěšinky

 

Titulní strana

 

Magazín vydává

Jaroslava Kavče Šálková

 

nové vydání k začátku měsíce

 

žádné cizí reklamy

 

na internetu od r. 2008

 


 

 

Hruboskalské pěšinky

jsou určeny tulákům, milovníkům pískovců 

a lovcům skalních rytin.

Stránky mají pouze zábavný charakter, bez odborného zázemí.


Stánky s občerstvením

 


Při hruboskalských potulkách se nechme s důvěrou vést touto pomůckou. Jedná se o podrobnou mapu

 "Hruboskalsko"

měřítko 1 : 8 000

Bez této detailní mapy neznalý turista zcela jistě zabloudí. Turistická mapa "Český ráj" v měřítku 1 : 25000 nebo dokonce 1 : 50000, kterou obvykle bývají cestovatelé  vybaveni, nepostačuje na drobnosti, jako je napojení jednotlivých značených tras, menší skalní oblasti nebo umístění pramenů. Mapka na informačním letáčku velikosti pohlednice je vhodná jen pro dobrodruhy a školní výlety.

Vydavatel je

Kartografie HP s.r.o.

V mapě je zachycen stav roku 2012. Značené turistické trasy stále odpovídají skutečnosti, kromě modré značky pod zámkem - nevede Myší dírou, ale stáčí se do Adamova lože.


Na brouzdání Hruboskalskem můžeme vzít i novější mapu

"Český ráj - HRUBOSKALSKO,

Trosky a Podtrosecká údolí"

měřítko 1 : 17 500

 

Na textové straně je malá mapa skalního města, jen v měřítku

1 : 11000, ale pokud nemáme po ruce tu naši "osmitisícovou", dokáže ji nahradit.

 


 

Popisovaná místa

 v PR Hruboskalsko lze najít u hlavních cest a turistických značek.

Netřeba vstupovat do porostu mimo cesty.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citát na uvítanou:

"Nechť není nikoho, kdo by nenavštívil nádherného našeho kraje

o němž již Balbín praví, že "znal muže, kterýž Evropou a Asií prošel,

ale nikde nic podobnějšího památnému okolí Memfidskému nenašel,

než krajinu, ve které stojí Skála a Trosky."

                                  - publikace "Český ráj Hruboskalsko", 1927

Víkendové čtení na cesty do skal

 

Stále ještě je možné získat knihu z nakladatelství Václava Vávry, obsahující tři napínavé detektivní příběhy pod názvem

 

BAJONET PO NĚMCÍCH

 

od Jaroslavy Kavče Šálkové, autorky Hruboskalských pěšinek. Brožovaná kniha má 184 stran, a ilustroval ji známý malíř a ilustrátor Marko Čermák.

 

Ukázka z knihy

Recenze

 

Dostupná na adrese www.trampsky-magazin.cz nebo přímo v nakladatelství VV  www.intercrosse.eu

Běžná cena je 179 Kč

 

 

 Romantické srdce Hruboskalska

 

Pravým středem skalního města a  jeho "srdcem" je zcela jistě Prokopova skála a okolní dračí území. Z pověstí, které se k tomuto místu vztahují, by se dala sestavit pěkná kniha. Zajímavé je i pojmenování skalních věží, měnící se v průběhu dlouhých let, kdy sem chodívali Valdštejnové a později Aehrenthalové se svými hosty. Někdy název vznikl na památku události, někdy podle podoby, kterou pískovcový tvar připomínal, někdy je název jenom "lidový". V současných turistických zdrojích navazují názvy skal na horolezecký sport, historie se téměř vytratila. Naštěstí máme různě staré průvodce pro návštěvníky sedmihorských lázní a v nich návody k výletům do skal kolem sv.Prokopa. Podle nich a podle dobových pohlednic se můžeme procházet od Dračích skal po Osudovou, a ukazovat si: to je Adamova skála, to je Bedřich, to je Svatební (nyní Osudová), to je Martinská stěna (nyní Daliborka) - třeba pořád dokola. K orientaci při hledání skal podle historického místopisu jistě pomohou následující úryvky, pocházející právě ze starých průvodců:

 

1882 - "Lázně sedmihorské na Hrubé Skále a okolí" - Karel Műller

 

Dle podoby své dostaly skály rozličná jména. Jest tu "Umrlčí hlava", "Hlava kočičí", "Stěna martinská" atd. Některé obdržely jmena dle jistých osob, tak skála "Bertina", skála "Bedřicha Augusta Saského"; jmena některých pak mají základ svůj v pověstech jež si lid o nich vypravuje.... Jmenujeme ještě ze skal skálu "Prokopovu", "Holubník" a "Turka" a t. d.

 

1886 - "Z Českého ráje" - Cestopisné kresby Václava Durycha

 

Půvabná partie tato dostupuje svého vrchole tam, kde se výše uvedená lesní cesta stýká se silnicí. Na místě tom vypíná se před námi mohutná skála, již lid přezděl jméno Kapucín (ilustr. A.Nejedlého).

Ku skále té vede neschůdná  cesta po příkrém lesním vrchu, lesními stromy kol do kola obrostlém. Dojdeme-li její paty, tož dáme se uzoučkými a velmi nebezpečnými schůdky po ní vedoucími k jejímu temeni, jež nemálo podobá se nějaké egyptské sfynze. V polovině oné mohutné skály oslavila něčí ruka barevným lapidárním písmem památku hrdinného Beneše Heřmanova, označivši zde na hladké skalní stěně, že zde pod Hrubou Skálou porazil r. 1203 Beneš Heřmanov vetřelé Sasíky. Dostoupíme-li vrchole skály, tož  se  nám objeví čarokrásný rozhled po celém šírém okolí.

Před námi hrdě ční k oblakům hruboskalský zámek, v levo od něho modrá se mohutná silhouetta Trosek i s čarokrásným jich okruhem, a za námi zvédá se jak mohutný skalní duch - Kozákov a v pravo rozprostírá se skalní město se svými velkolepými, mohutnými skalními útvary, z nichž Dračí skály, skála sv.Prokopa, skála hraběte Adama Vratislava, skála Mariánská a Kočičí (umrlčí) hlava jsou nám nejblíže.

S temena vedou schůdky ještě do poloviny skály té na opáčné straně ku Hrubé Skále.

Sejdeme-li dolů na silnici, máme po levé straně vysoko strmící příšernou dvojici, nahoře v závratné výši spojenou, v jejíž úzké rozštěpině spatřujeme polozpuchřelé trámy. Jsou to Dračí Skály, jež z této strany jsou nejpřístupnější. Pohled od temena těchto skal mezi rozštěpinou ku vrcholu je velkolepým. Odtud vyjímá se také překrásně srázná Mariánská skála se svým dřevěným roubením, Za dračími skalami přímo u silnice vypíná se Skála sv. Prokopa. Jest to mohutná skála, úzkou rozštěpinou skalní rozpůlena, v níž nalezá se, zábradlím ohražena, kamenná socha českého světce sv.Prokopa. Kolem na skalních stěnách vytesány jsou rozličné obludy, hadi, draci a štíři. Od skály sv.Prokopa vede na levo od silnice cestička ku skále hraběte Adama Vratislava, jež leží chodci, jdoucímu po této lesní stezce, na pravé straně, přímo nad silnicí. Vypíná se na nevysokém návrší a nalézá se na ní při úpatí deska s vyrytým nápisem "Adam hrabě Vratislav - Baron Obenaus  1849". Skála ta rozdělena je na dvě poloviny; jedna činí mohutný základ a vede na ní 24 schodů. Kol dokola možno téměř tohoto základu skalního obejíti. Na ni vyčnívá druhá polovina, velmi štíhlá, k jejímuž vrcholu vede 26 strmých ve skále vytesaných schodů. Vrchol nese ze skály vytesanou malou polokouli. I z této skály možno velmi pohodlně shlédnouti vysoce zajímavé, výše uvedené skalní útvary. Odtud vede cesta opěť na silnici, kterouž dojdeme v několika málo minutách proslulého lázeňského místa - Sedmihorek, kteréž nejen z českých, ale i světových lázní zajímají místo nejpřednější.

 

1887 - "Průvodce Českým rájem" - Jos.Zdenko Pryl

 

Po několika krocích přicházíme ku Prokopově jeskyni, v níž nalézá se socha sv. Prokopa, jež dává celé skále, vedlé samé silnice vlevo se zdvihající, jméno skála Prokopova. Naproti této přes silnici ze zeleně lesní k nám prokmitá Martinská stěna, za níž vzhůru trčí skála Adamova či Adamova postel zvaná. U té však již zase o něco dále za touto Bedřich August Saský neohroženě se dívá ve vyhaslé důlky oční svého protějšku, kostrbaté Umrlčí hlavy, jež opět vlevo za silnicí jest umístěna. Prvnější z těchto dvou nazvána tak byla rytířem Aloisem z Aehrenthalu, poněvadž upomíná svým zevnějškem na poprsí krále saského Bedřicha Augusta, jak raženo je na saských dolarech.

V Umrlčí hlavu a skálu Adamovu dal hrabě Adam Vratislav, od něhož také poslednější jméno své vzala, vytesati stupně, po nichž možno dostoupiti jejich temen, s níchž každého jinou část obrazu utěšených partií zdejších možno přehlédnouti.

 

1906 - "Kőrbrův průvodce po památných místech království Českého" - J. Dolanský

 

Sejdeme na hruboskalsko-sedmihorskou silnici, zvanou "cestou excelencí" (Excellenzen-Weg), pojmenování to z dob, kdy Sedmihorské lázně navštěvovány byly takřka jen výhradně šlechtou. Můžeme si ale též nadejíti lesní stezičkou na levo, vedoucí rovněž k této silnici. Na místě, kde se pěšina se silnicí stýká vede cesta příkře do vrchu ke skále, Kapucín zvané, od níž nedaleko jest podobná isolovaná skála, Malým Kapucínem zvaná. Na vrchol Velkého Kapucína vedou uzoučké, zábradlím neopatřené schody a jest vystoupení na vrchol dosti nebezpečné a neměl by jej zvláště nikdo podniknout, kdo trpí závratí. Kdo se však na vrchol skály odváží, odměněn jest jako všude v zdejším okolí čarokrásnou vyhlídkou. Další cestou po silnici přijdeme k Dračím skalám  za nimi u samé cesty vypíná se Skála sv. Prokopa, v jejíž dolejší dutině jest socha tohoto národního našeho světce. Odtud vede na levo cestička ke skále hraběte Adama Vratislava, označené případným nápisem.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tiché sloky

 

Zase v dálku cízí

jedno léto mizí,

koho nezahřálo,

toho srdce bolí.

V kraji, kudy šel jsem,

list už padá s břízy,

a jen vítr teskně

pozdravuje s polí.

 

V duši píseň tklivá

smutně v dálku zpívá

poslední jas štěstí

chytila by ráda.

Ale z šedých dálek

nic se neozývá,

a jenom ta mlha

padá zvolna, padá.

 

Spolu již v ty lesy

sotva zajdeme si,

kde do chvíle štěstí

jásali nám ptáci.

Léto mizí rychle,

podzim chladem děsí:

do zimy má duše

samotna se vrací

 

A.B. Dostal

ze sbírky "Vedle cesty"

1901

 


 

 

Výroční cena příležitostných pískovcových kresličů

 

ŠKRABAL 2018

 

1. místo

 

 

Obrovská pečlivě vyvedená památka ve skalách nad campem po rodině (možná z Brna?) zjevně okouzlené snadným prováděním funerální tvorby...

 

2. místo

 

 

Oblast Maják se určitě nemohla dočkat této informace - do stěnky se už L. a J. vškrábali, teď aby jim zamilovanost vydržela déle, než  písmena oprší...

 

3. místo

 

 

Další případ, kdy láska zaslepí natolik, že její vyznání se připlácne ke vzácné rytině, která může nést zprávu o jisté historické události. Soustava jemných rytin "JH" u Krokodýla stále čeká na své rozluštění.

 

Zvláštní cena

 

Mimořádně bylo uděleno ocenění i neznámému škrabalovi M a T, který svatokrádežně připojil svá písmena k legendě - českému lvu nad Podhájí. Což by se opravdu dělat nemělo.

 

 

 


 

Víte, že "Hruboskalské pěšinky" posloužily jako zdroj nebo inspirace pro jiné knihy?

 

Báječné tipy na dětské výlety od novinářky a ilustrátorky Evy Obůrkové.

"Výlety s dětmi"

 

Velice zábavná knížka výletů Evy Obůrkové, zaměřená na děsivá místa.

"Kam za příšernými strašidly a jejich ohavnými rejdišti"

 

V Českém ráji se stále dá něco najít.

"Opomíjená místa Českého ráje" - Karel Čermák

 

Našinec tuhle knížku prostě mít musí.

"Kacanovy - ve stínu lesa a na slunných stráních"

 


 

 

Nejvíce navštěvované stránky v měsíci listopadu:

 

1.

Zázraky přírody

ve vedlejší rokli

(mechové údolí a skalní brány pár kroků od Adamova lože)

2.

Princ Bajaja to s draky uměl

(filmovací místa kultovní pohádky "Princ Bajaja")

3.

Hruboskalská

"Malá Amerika"

(pískovcová krása Mařanových lomů)

4.

Po stopách vládního usnesení č. 185/75

(dlouhodobá koncepce rekreace obyvatelstva)

5.

Ignác Matyáš na skále sv.Prokopa

(skalní rytina nejmilejší)

 


 

 

Hruboskalský značkovník

I život turistických značek může být zajímavý... dokud ho přetření hnědou barvou neukončí a na kmen stromu nenastoupí nová generace...


Kam na jiné pěšinky:

 

Nakladatelství MH Beroun

 

Fotograf Jiří Schneider

 

Kniha Českého ráje

 

Hrad Valdštejn

 

Čarověníky v naší zahradě

 

Helena Cejnarová - kresby

 

Rytíři turnovského meče

 

Užitečný průvodce pro hledače podivných míst

 

Prasátka v Sedmihorkách

 

Fotograf Rudolf Ropek

 

 

Toulavou stezkou

Citát na rozloučenou: 

"A když zapadající slunce prodlužuje před zraky turistovými stíny věží a zámku, zdá se mu, že v těch podivných, tajeplných tvarech tuší všecku tu vznešenost a nádheru zašlých dávných dob. Kdo zavítá v tento božský kout naší drahé domoviny, je naplněn obdivem a rozkoš vzácná a líbezná prochvivá jeho vnímavou duší. Zavítejmež tedy v tento velechrám krásy přírodní a skvostné museum drahocenných památek."      - Jan Kamenický, 1922 (z Kőrbrova průvodce po Čechách)

Brzdi, nebo zemři!

(vzácné rytiny brzdových kol nad Bukovinou)

Tajemná Kalifornie

(místo s energií vyvolávající zvláštní pocity)

Až se vrátí  (K.Babánek, 1900)

Hruboskalský značkovník (žlutobílé sestry)

Ignác Matyáš na skále sv.Prokopa

(skalní rytina ve Skaláku nejmilejší)

Bylo to na Vyskeři?

(kde získal svůj název Český ráj)

Požáry slunce  (K.Babánek, 1929)

Hruboskalský značkovník (vzor na šátek)

Záhadná freska na Valdštejně

(Máchova tvář v kapli - ano nebo ne?)

... a ještě záhadnější tajemství tří skalek

(co všechno může freska ukrývat v kapradí a dešti)

Ztráviv den ve trýzni stálé  (F.L.Čelakovský, 1840))

Hruboskalský značkovník

(jírovec se smyslem pro humor)

V čase březnového slunce

(nejlepší podmínky k honbě za skalními rytinami)

Kam se poděla sedmá židle?

(po stopách zámeckého nábytku ze soupisu v r.1909)

Dub na skále  (O.Hostinský, 1869)

Tapeta na březen (jarní pohoda na Sahaře)

Hruboskalský značkovník (zrušená červená)

Když vlajka vlála ve skalách

(jak vznikla kniha o životě Adamitů)

Příběh o kalhotách radního ze Žitavy

(z knihy K.Műllera "Týden ve vzduchových lázních")

Čertíkovská rodinka ještě žije

(rytinky u cesty ke Kopicově galerii)

Ideály  (O.Hostinský, 1869)

Hruboskalský značkovník

(červená a modrá v Arboretu)

Velké tajemství ozubeného kola

(symbol svobodných zednářů z r.1930)

Pramen Josefův bez dřevěné knihy

(kuriozita u nejhezčího pramene)

ze Staré cesty (J.C.Kolman, 1943)

"Škrabal 2017"

(Výroční cena příležitostných pískovcových kresličů)

Hruboskalský značkovník (když došla zelená)

Hruboskalská "Malá Amerika"

(pískovcová krása Mařanových lomů)

Fenomén F.B. pokračuje

(záhadný seriál monogramů má díl v Mařanových lomech)

Vánoce  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (písmeno K)

Dušičková vzpomínka na starý příběh

(neštěstí na stavbě "horské" silnice v r. 1840)

Podivné síly na červené značce

(zajimavé dětské chování u přícestních skalek)

Teskno mi  (K.Babánek, 1908)

Hruboskalský značkovník (mechovitá divočina)

Velké loviště skalních rytin

(skalky u Krokodýla jako společenská kronika)

Památníček pod Čertovou rukou

(komu patří jména a iniciály?)

Podzimní pohádka  (J.Kvapil, 1946 )

Hruboskalský značkovník (houby rostou všude)

Hruboskalské skály vykouzlil čaroděj ze Sněžky

(reklamní pohádka Pilňáčkova mýdla)

O čaroději ze Sněžky

(pohádka - Ludvík Černov)

Tajemství temných koutů

(pátrání po výletnících z r.1934 podle rytiny v Myší díře)

V pozdním létě (J.Kvapil, 1894)

Hruboskalský značkovník (rozložená modrá značka)

Kolik tajemství nabízí Barbora Quelle?

(Barbořin pramen a jeho jitřní hvězda)

Důvěřuj a uzdravíš se

(záhadný balvan u Barbořina pramene)

V létě se smutek lépe unese  (Marie Calma, báseň z r.1929)

Hruboskalský značkovník (kuriozitka)

Nenápadný život turistických značek

(vývoj značených tras od r. 1924)

Zardělé vstalo slunce  (Karel Babánek, báseň z r.1902)

Hruboskalský značkovník (valdštejnské buky)

Adamovo lože nebo Adamova lóže?

(čemu mohla sloužit záhadná skalní skrýš pod hruboskalským zámkem)

Až se vrátí  (Karel Babánek, báseň z roku 1900)

Hruboskalský značkovník (stále skrytá značka pro cyklisty)

Tajemství Antimony

(mizející vzácná a záhadná rytina za Skautem)

Jedna mapa nestačí

(nová mapa Hruboskalsko a Podtrosecká údolí)

Už kukačka se tiší v letu

(úryvek z "Balady z Českého ráje", 1946)

Hruboskalský značkovník (žlutá značka)

Vlakem kolem Sedmihorských chlumů

(železniční průvodce z r. 1921)

Vzpomínka v Zámecké rokli

(odvážná hypotéza o původu jedné rytiny)

Jde jarem hudba závratná

(báseň Jana z Wojkowicz, 1914)

Hruboskalský značkovník (rozcestí u Kacanov)

Kde je třetí Kočičí hlava?

(záhada ze starého průvodce)

Šustrovi na Sahaře (Ingeborg přežila)

(po stopách vandalské rytiny ze 70. let)

Měsíc, ten tulák na nebi

(báseň K.Babánka z roku 1902)

Brzdné kolo v Dračích skalách

(dopravní značka pro koňské povozy)

Hruboskalský značkovník (šipka z Radeče)

Vyhlídka "jako na váze"

(zvláštnosti vyhlídky U Lvíčka)

Fenomén zvaný F.B.

(záhadný seriál monogramů)

Podzim - báseň K.Babánka z roku 1934

Hruboskalský značkovník (šipka z plechu)

Tajemství Pašerácké stezky

(Nesestupuj, zlomíš nohu - varování ve starých průvodcích)

Svatá Terezička v Sedmihorkách

(symbolická přítomnost patronky Francie v místě U Obrázku)

Jak dříve zas - báseň K.Babánka z roku 1935

Dítě skal osiřelo

(nová podoba "Skalních Trosek")

Hruboskalský značkovník (rozesmátá vzpomínka na léto)

Pekařova stezka začíná na Valdštejně

(pátrání po trase kdysi známé turistické cesty)

Záhada rudých vrat v údolíčkách

(přírodní zajímavost vzbuzující tajemné představy)

Rozcestník u kolejí (nová kulturní památka)

Hruboskalský značkovník (tuhle značku příroda nechce)

Posvátná místa u turistických stezek

(zastávky k meditaci v přírodě na čtyřech značených cestách)

Mohl to být Fráňa Šrámek?

(záhadná rytina jako stopa po pobytu básníka)

Hruboskalský značkovník (lesnická značka)

Heydrichův odkaz v hotelu Podháj

(hotel Podháj vybraným střediskem zotavovacích akcí v letech 1943 a 1944)

Stopy protektorátních dělníků

(o mnoha zvláštních skalních rytinách)

Hruboskalský značkovník (odbočka ke galerii)

Poklad z hruboskalských pohlednic

(příběh fotografie výletního hostince v Karlovicích)

Záhada bukořadí na poutnické cestě

(pořád se neví, proč se buky otáčejí)

Pod Valdštejnem je Erebor (kamenná vrátka do skalní stěny)

Hruboskalský značkovník (elitní buky nad Žantovníkem)

Zaniklá sláva "Konce světa"

(zakázaný vstup do skalního města)

Drobnosti z "Klevetnice"

(skalní rytiny na balvanu poblíž "Konce světa")

Hruboskalský značkovník (nově označená trasa přes Dračí)

Prachovna v prachu oděná

(Různé podoby záhadné skály nad parkovištěm)

Zámecká vzpomínka na renesanci

(sgrafita po Smiřických na nádvoří)

Záhadná malůvka u Arboreta

Hruboskalský značkovník (jednu pěší nahradily dvě pro kola)

Dítě borovice v náruči pískovce

(Romantické Skalní Trosky)

Tajemství kříže za Valdštejnem

(původ známé památky)

"Vánoce"- K. Babánek, báseň z r.1908

Hruboskalský značkovník (zmatek v zelené)

Když na Mariánské došla trpělivost

(ztráta památky pro přílišné množství rytin návštěvníků)

Kacanovský Bažináč si své jméno zaslouží

(málo známá, ale zajímavá skalní věž)

"Romance"- báseň z r.1918

Hruboskalský značkovník (sloupek v Arboretu)

Dávný vzkaz z hladomorny

(vysvětlení rytin z Valdštejna za pomoci velké dávky fantazie)

V kruhu balvanů pod Čertovou rukou

(ještě větší dávka fantazie)

Hruboskalský značkovník (šipka na kamenné lavici)

Kde Beneš Heřman zvítězil nad Sasíky?

(pátrání po bojišti dávné legendární bitvy)

Jezírkovský Stonehenge

(i obyčejná zřícená skalní věž může být velice zajímavá)

Neviděli jste Kyseláka?

(o zvyku jisté turistické osobnosti 19.století)

Hruboskalský značkovník (šipky v Kopicově galerii)

Je skalní město bezpečné? Není. Má závrty.

(opomíjené vlastnosti skalní divočiny)

Tajemné letopočty v Dešťovém údolí

(souvisí záhadné letopočty s Jirošovým statkem?)

Vtípek kameníkův?

(nezvyklá hlavice jílce pod rukou sv. Václava)

Hruboskalský značkovník (cedulka z Kacanov)

Zapomenuté místo "U Obrázku" nalezeno!

(hledání a znovuobjevení ztracené vzácné lázeňské památky)

Vzkaz partyzánů - nebo snad ne? (májové fantazírování nad nezřetelnou katastrální značkou)

Magická runová růžice - rytina pro opravdové labužníky

Hruboskalský značkovník (křižovatka u Adamova lože)

Záhada Martinské stěny (po stopách Martinských stěn v mnoha skalních městech, a proč to hruboskalské o svou stěnu Martinskou přišlo)

Tajná skrýš v Kořenského prameni (malá jarní vzpomínka na "krále Skaláku" )

Hruboskalský značkovník (přejezdový rygol na červené)

Hruboskalské podzemí

(tajná chodba v Dračích skalách)

Tančící zbojník v Zámecké rokli (největší rytina ve skalním městě - památka z padesátých let)

Tajemství jara - báseň z roku 1899

Hruboskalský značkovník (směrovka pod mostem)

Keltové by tudy nechodili

(záhadná věž Stojan a jeho brána)

Stával na vyhlídce U Lvíčka gloriet?

(po stopách vyhlídkového altánku)

Pohádka - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (nová odbočka na červené)

Zajímavá nezajímavá cesta

(po asfaltce pod hřebenem Valdštejna)

Důvěrnosti staré pohlednice (starosti roku 1916)

Hruboskalský značkovník (rozcestí pod Valdštejnem)

Až vyjedou hruboskalští rytíři...

(o prvním reliéfu v Kopicově galerii)

Hruboskalsko má aktualizovanou mapu (nově vydaná mapka s měřítkem 1:8000)

Hruboskalský značkovník (odbočka do skalní galerie)

Je Hlavatice bezpečná?

(podivná skalní věž proměněná v rozhlednu)

Strom s kruhem zmízel! (o horolezecké kuriozitě)

Nezbedný Amorek v Kopicově galerii

Hruboskalský značkovník (technická památka na Valdštejně)

Přetížený balvan ze Sahary

(skalka  na turistické trase)

Zapomenutá filmovací místa

(filmová povídka Smrt na Jehle)

Verše neznámého autora:

Správnej konec a Tak pokračujem

Hruboskalský značkovník (zkratka žluté značky)

Kde jsou klenoty Kateřiny ze Štítar? (romantická legenda o poslední obyvatelce hradu Valdštejna )

Šťastná ruka ve skalkách Krokodýla (skalní kuriozita - legrácka nebo zrození pověry?)

Den, kdy přiletěli motýli (ještě nemáte motýlí loučku?)

Hruboskalský značkovník (improvizovaná odbočka)

Po stopách vládního usnesení č. 185/75

(dlouhodobá koncepce rekreace obyvatelstva)

Tajemství pod Čertovou rukou  (hraniční kámen)

Senzační odhalení - Jelínek šidil na botách! (porovnání obuvi pískovcových skulptur sv. Floriana )

Hruboskalský značkovník (poloprázdná dvojznačka na modré)

Vzpomínka na skrytou romantiku Žaludštejna (zbytky malebného místečka v Údolíčkách)

V cestě stojí kamenné křeslo  (turistická památka pod Předním Skalákem)

Tajemná podoba Kočičí hlavy (skalní věž v Předním Skaláku)

Hruboskalský značkovník (značka v objetí korovitky terčovité)

Stosedmdesátiletý půvab vzduchových lázní

 (jubileum sedmihorských lázní)

Láskyplný zásah do lomařova loga (další rytina utrpěla újmu)

Srdcové číslování (záhadná rytina na Eliščině procházce)

Mamert Knapp na Valdštejně? (stopa pražského nakladatele)

Hruboskalský značkovník (šipka k Sedmihorkám)

Záhada pěti hradů

(úvaha nad hruboskalskou hradní úrodou)

Okružní výlet přes pět hradů kolem Horského hřebene

Hraniční čára na Zlaté stezce (vyznačení katastrálních hranic u Čertovy ruky)

"Jarní tání" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (rozcestník na Pramenné cestě)

Skalní město pod ochranou světců (přehled svatých, jejichž zpodobnění je svázáno s Hruboskalskem)

Jarní magie u Kopicova statku (reliéfy pod sochou sv.Jiří)

"Zimník" - báseň Vlastimily Hlavaté

Hruboskalský značkovník (krásná šipka v Kopicově galerii)

Chybějící stopy hruboskalské obory (kudy vedlo osm kilometrů laťkového plotu)

Záhadné sloupky u Třetích vrat

(opravdová záhada čekající na své objevitele)

Konec pohádky o partyzánech pod Čertovou rukou (poničení jedné zajímavé historické rytiny)

Hruboskalský značkovník (žlutá pod Hlavaticí)

Co bylo dřív, jeskyně nebo Jenovefa?

(původ názvu skalní věže poblíž Krokodýla)

Příběh troudnatců na Eliščině procházce

(obyčejný strom s neobyčejnou historkou)

"Paměť kamene" - báseň Mikyho Marusjaka

Hruboskalský značkovník (letní poezie za Koupákem)

Která Čertova ruka je ta pravá?

(rozehrání úvah o jedné bizarní skalní věži)

Vzpomínka na radu Horsta

Hruboskalský značkovník (zbytek jedné zrušené značky)

Stopy slavného května (rytiny okének a křížků)

Malířka Českého ráje z pensionu Harmonie

(příběh jednoho obrazu)

Pidižvíci z vesmíru v jehličí hruboskalských lesů (hlenky na cestách)

Hruboskalský značkovník (samorost od Kopicova statku)

Bitka o českého lva

(příběh skalní rytiny u Smíchouzova rybníčku)

Romantika v zatáčkových skalách

(opomíjený kout poblíž Valdštejna)

Velká láska Marie (památník v bukové kůře)

Hruboskalský značkovník (princeznička z Prachova)

Zatáčka vysekaná do skály

(ukázka umění kameníků a stavitelů silnic)

Borovice na Angrově stezce

Nenápadný slavný Photo Point (vodnický pařízek ve Smíchouzově rybníčku)

"Předjaří" - Jaromír Juan Hlavatý

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Zázraky přírody ve vedlejší rokli (mechové údolí a skalní brány pár kroků od Adamova lože)

Český ráj po sedmihorsku

Zimní les (úryvek básně 1935)

Hanke pod Čertovou rukou

(skalní rytina z dvacátých let)

Hruboskalský značkovník (papouškový sloupek)

Že by ve Skaláku chyběl čarověník? Ani náhodou! (mýty a to ostatní o čarověnících)

Stěna ruských jmen

Vánoční strom (báseň 1892)

V zatáčce nad Gotickou cestou

Hruboskalský značkovník (kůra shazující značku)

Draků není nikdy dost

(podoba dračí hlavy poblíž zámku)

Král hruboskalských buků

Sníh bude s vichrem burácet (báseň 1892)

Vzpomínka na výlet? (rytina na Mariánské vyhlídce)

Hruboskalský značkovník (zelená u Radeče)

Velké stěhování z Hrubé Skály na Karlův most

(dílo hruboskalského sochaře Jiřího Nováka)

Čertovské vidle nad Čertovou rukou

(zajímavý strom)

Máte motejlovou louku?

Báseň "Po vlasti" - K.V. Rais 1884

Malé záhady jsou také záhady

(skalní rytina na Pašerácké stezce)

Hruboskalský značkovník (červená pod Hlavaticí)

Kolik démonů útočí na svatého Prokopa? (tajemné obludky kroužící kolem sochy v Dračích skalách)

Záhada zakroucených buků (spirála přírodních sil v několika hruboskalských stromech)

Pejskové ve Skaláku: Spánek pod botou

Hruboskalský značkovník (mech a lišejníky v Údolíčkách)

Jak odcházejí legendy... (osudové setkání spisovatelky Vlasty Štáflové a horolezce Josky Smitka)

Hruboskalský značkovník (cyklotrasa 4015)

Loutkáři zarytí do pískovce

(tajemství Skály loutkářů u zámku Hrubá Skála)

Drobná památka (zbytek sloupku po bývalém turistickém ukazateli u pramene Kořenského - na původním Konci světa)

Hruboskalský značkovník (buk pod Prachovnou)

Princ Bajaja to s draky uměl

(putování skalním městem po filmovacích místech kultovní vánoční pohádky "Princ Bajaja")

Kolem Cestníku k Valdštejnu (zajímavá může být nezajímavá cesta lesem bez vyhlídek)

Pravda skrytá pod hradem (svědectví z německé okupace na rytině schované ve skalách pod Valdštejnem)

Listopad - čas vzpomínání, světýlek a barevného listí ... (symbolický hřbitov horolezců poblíž Mariánské vyhlídky)

Rudá záře v Arboretu  -  Hruboskalský značkovník

Na sekvoj se původně nedostalo ... (Sekvojovce obrovské, kalifornské stromy gigantické, porostou po staletí v Arboretu.)

Zanikající Váchova rytina (výletník z devatenáctého století nebo stavitel Angrovy stezky?)

Našlo se poblíž Mariánské vyhlídky (fotoaparát, hořící cigareta nebo inzerát k seznámení ...)

Zapomenutá vyhlídka na Zlaté stezce Českého ráje

(podivný skalní přírodní útvar nebo z pískovcové skalky upravená vyhlídka do dříve odkrytého a dosud malebného údolí Čertovy ruky)

Fialová pohádka - kvete vřes

Báseň "Skály" z nově vydané sbírky "Renesance snílků"

Nezapomeňte na pohlednice

(o hruboskalských pohlednicích a jejich autorech)

Černýš hajní

Cesty blesků

(fulgurity jsou vzácné stopy po úderech do vrcholů skal)

Skalní rytiny - "Bylinná" Jaromír Juan Hlavatý - Hruboskalský značkovník

Blesky nad Skalákem

(vzpomínka na tragedii na Větrníku v roce 1969)

Bouřkové signály

(o hruboskalských bouřkách)

Jan Neruda v lázních

(výročí narození vzácného lázeňského hosta)

To velké staré slunce (Jan Neruda - báseň)

Hruboskalský značkovník (romantická červená)

Záhada cyklotrasy "4010"

(co v návodu na cyklistický výlet nebylo)

Rozkvétá růžová zvonkohra - Recept na kosmatici - Koza výletnice - Hruboskalský značkovník

Ztracená Mariánská skála

(kterou skalní věž nazval Jan Lexa z Aehrenthalu po své manželce Marii? Není to jasné, a možná ani nikdy nebude ...)

Mařinka vonná - Už je zase tady čas školních výletů - Hruboskalský značkovník

Čarodějnice na skále

(přírodní útvar, který hodně napovídá)

Příběh ztracené panenky

Hruboskalský značkovník

Rozlámaná skála u Adamova lože

"Duben" Jaromír Juan Hlavatý - Hodovací stoly veverek - Koupák má web - Pozor na vajgly - Krajina magických sil - Turistické značky do sbírky

Posvátná místa na Hrubé Skála - balvan v zatáčce

"Mlha" Jaromír Juan Hlavatý - "Tajemný Český ráj" - Dub v PR Bažantník

Temné síly v Dračích skalách

"Zima" Jaromír Juan Hlavatý

Paní fabrikantová v Sedmihorkách - v lázních se odehrává část románu Gustava Pflegera Moravského "Paní fabrikantová"

Zbytek plotu obory

Pejsek z Koupáku

Je to krásný a tichý kout ...

Dušičková nálada, mlhy, tma ... a strašidla - Predátorovy stopy? - Velký tmavý bratr, malý bílý bratřík

Hlava umrlce nebo Osudová?

Osudné házení šiškou - Zapomenutý příběh -Zmatek v Eliškách (Elisabetin pramen)

Lom nebo příliš hranatá skála?

Poslední ocún u Arboreta - Pes na Sahaře