Duben

 

 2017

 

 

Hlavní stránka

 

 

 

 

 

 


Popisovaná místa

 v PR Hruboskalsko jsou dostupná na trasách turistických značek.

Netřeba vstupovat mimo cesty.


 

 

Citát na uvítanou:

"Komůrky, jeskyně, lesy,

rozvalin tajemný shluk,

pohádka tajemná hlubin,

lesů a zelených luk..."

 - Lad.Novák, z básn. sbírky "Z Českého ráje", 1942

Vlakem kolem Sedmihorských chlumů

 

Lovy v antikvariátech někdy odhalí takový poklad, že se až dech tají. To je případ i drobné cestopisné brožurky "Českým rájem z Jičína do Turnova" z roku 1921. Obsahuje unikátní nápad v podobě podrobného popisu krajiny (včetně dobových fotografií), kterou turista jedoucí vlakem z Jičína do Turnova uvidí z okna od zastávky k zastávce.

Už začátek knížky, kdy vlak vyjíždí ze stanice v Jičíně, slibuje zajímavou a poučnou jízdu:

"Z jičínského nádraží místní dráhy Jičín-Turnovské projede vlak hlubokým zářezem, přetne říšskou silnici, jež vede do Hořic a unáší nás lučinatým údolím, pak ovocnými školkami firmy Jos. Mazánek v Soudné. Trať železniční zřízena jest téměř souběžně s památnými lípovými alejemi.

Vyjedše z Jičína vidíme v levo u lip budovy nových vojenských kasáren a za nimi vršek městského lesíku Čeřovky s vížkou. Když vlak projel školkami Mazánkovými, zříme v levo pokračovati lípové stromořadí a za ním kůželovitý, ovocnými stromy porostlý vrch Zebín s kapličkou na temeni a velikým dvorem a kostelíkem na úpatí."

Podobně podrobně je vykreslováno okolí tratě, přičemž jednotlivé pamětihodnosti (to je hrady, vrchy, skály a sídla) mají v knížečce vlastní popis s výkladem historie a zajimavostí. Cestovatel tedy pohlédne z okna vlaku, uvidí třeba kopec, kde se skrývají Prachovské skály, a hned se z knižečky dozví, že by měl možná vystoupit z vlaku a jít se na ně podívat.

Zastávky jdou jedna za druhou, a vlak se blíží k Hruboskalsku. Tady je krajina popisována takto:

"Za zastávkou Ktovou přetne trať opět říšsskou silnici Jičín-Turnovskou a vede souběžně s ní až do konečné stanice Turnova stále údolím Libuňky - přírodním parkem. - Strana západní ohraničena zalesněnými chlumy a lučinaté údolí vyšperkováno jest skupinami stromů, malými háji, vesničkami a samotami povznášejíc pozorovatele ku obdivu všemohoucnosti přírody a uklidňujíc jeho duši svým rozkošným architektonickým souladem i svou harmonií barev."

 

 

Hrubá Skála, lázně i Valdštejn mají v knížečce svoje oddíly s turistickými informacemi o historii a možnostech ubytování, a průjezd touto částí tratě je uveden následovně:

"Z nádraží Hrubá Skála unáší nás vlak v bezprostřední blízkosti říšské silnice ke dvoru Hořensku, u něhož zřízena zástávka. Na další cestě zříme v pravo při silnici velkostatkářské dvorce Nový Dvůr, Valdštejnsko, Kyselovsko, v levo severní výběžek chlumů Sedmihorských s vížkou hradu Valdštejna. Při patě chlumu valdštejnského jeví se nám větší obec Mašov a nad ní pne se úzký hřbet, z něhož vystupuje osamělý křivý skalní obelisk Hlavatice, cíl vycházek Turnovského obecenstva."

Vlak se řítí dál, a cestující turista se už pomalu sbírá, že se blíží cíl cesty. To mu ostatně sdělují i další věty našeho vlakového průvodce:

"Za Mašovem jeví se nám již tok Jizery; na protilehlém břehu obce Nudvojovice a Přepeře. V dáli rýsují se na obzoru silhuety Bezděze, Ralska, Ještěda a Javorníka.

Vlak zastavil v zastávce Turnov město, již se strany obecenstva velmi hojně jest používáno, projíždí pak po náspu dosti vysokém zahradami firmy Maškovy, přejíždí most přes Jizeru a vjíždí do nádraží Turnovského."

Tady končí turistova vlaková pouť, je čas uložit knížečku do cestovního vaku a vystoupit. Na turnovském nádraží jistě i tehdy vítala turistu nádražní restaurace.

Zbývá jenom podotknout, že stejný nápad by se mohl uplatnit i v současných turistických průvodcích, ať už návštěvník přijíždí vlakem, autem nebo letadlem. Pořád může z okna pohlížet na nějakou krajinu a její pamětihodnosti. Škoda jen, že dnes se nepoužívá název "Sedmihorské chlumy"...

 

 

Pozn.: Cestopisnou brožurku "Českým rájem z Jičína do Turnova" vydala Cizinecká komise v Jičíně v roce 1921. Komise měla kancelář v knihkupectví J.Paška v Jičíně a podle reklamy v brožurce podávala ochotně informace o Jičínu, jeho okolí, Prachovských skalách, jakož i o letních bytech na Jičínsku. Kromě toho vydávala obrázkový časopis "Z Českého ráje", a další "propagační spisky".V citátech z brožurky zůstal zachován dobový pravopis.

 

Vzpomínka v Zámecké rokli

 

Na skalních stěnkách u známých stezek se občas ve spleti škrábanic a slunečních stínů zaskví rytina, která je provedena pečlivě a řemeslně. U takových rytin tušíme, že nejde jen o běžné vymáhání podílu na skalní nesmrtelnosti, ale  takový záznam má spíše důvod památeční. Něco jako návštěvní kniha vzácných hostů, snad po vzoru slavného Kyseláka.

 Jednou z takových noblesně provedených rytin je jméno W. Šorejs s letopočtem 1869 na začátku Zámecké rokle. Pokud hledáme osobnost, které by se mohl záznam týkat, rovnou se nabízí jméno Václava Šorejse, rodáka z Vyskře a děkana z Velelib. Václav Šorejs se narodil ve Vyskři v roce 1838. Kněžské svěcení přijal ve 27 letech, to je v roce 1865. O čtyři roky později se už mohla v Zámecké rokli objevit upomínka, snad v souvislosti jeho odchodu z Českého ráje na faru do Bystřice u Libáně - jistě by neodmítl alespoň rytinou ve svém rodném kraji zůstat. Pro tohle vysvětlení svědčí skutečnost, že pan děkan v mládí používal křestní jméno Wenzel a teprve později se začal psát jako Václav.

Děkan Václav Šorejs působil nejdříve jako farář v Bystřici u Libáně. V roce 1895, kdy mu bylo 57 let, přešel na faru do Velelib. Podle velelibské kroniky se stal nejvýznamnějším farářem této farnosti. Byl to člověk podnikavý a praktický, například se zasloužil  o stavbu silnice a o výsadbu tisíce ovocných stromů podle silnic. Vlastnil rozsáhlou knihovnu, kterou odkázal farnosti ve Velelibech.

Pokud by rytina ze stěnky na začátku Zámecké rokle patřila Václavu Šorejsovi, jednalo by se o vzácnou stylovou památku na vynikajícího místního rodáka z 19. století. Pokud by ovšem skutečně patřila panu děkanovi...

 

 

 

 

Jde jarem hudba závratná,

a po té srdce stůně,

sen Věčna vane z daleka -

ta vůně, oh, ta vůně!

 

Dnes není možno zůstat snít

nad knihou v jizbě šeré -

vše, co je v knihách,

chce se žít

v obdobě tisíceré!

 

Jde jarem hudba závratná,

ji větry nesou z dáli,

zní jako lásky píseň zlá,

jak mládí všechny žaly -

 

Že se chce všechno,

všechno žít,

závratné, nebezpečné -

vše, o čem srdce smí jen snít -vzdálené, nekonečné...

 

Jan z Wojkowicz, 1914

 


 

 

 

Hruboskalský značkovník

 

Rozkošný  souboj spolu  vedou  směrovky v lese poblíž Kacanov. Zelená turistická šipka přikazuje se brát s nadšením vzhůru k vrcholu hřebenu, namáhavě s očekáváním pěkné vyhlídky do okolní krajiny, zatímco mechem zdobená tabulka jen nenápadně naznačuje zamířit vlevo, a sice do místa občerstvení. Kam bychom se vydali my, kdyby nás cesta zavedla na tato místa? Na kopec pokochat se vyhlídkou, nebo do příjemného zázemí místní restaurace? To je otázka.

 

 

 


 

 

Citát na rozloučenou:  "Sotva 1 a půl km od stanice Rovensko vzdálena jest želez. zastávka Ktova, nejvýhodnější východisko na pravěké strážce Českého Ráje na divotvárné, vznešené a hrdé Trosky. Dva hroty vyvřelé skrze horu, která ukazuje nahé boky pískovcové! Na dvou osamělých čedičových skalách vysoko nahoře strmí tu dvě malé tvrze, jejichž kráse kořil se již r.1686 Balbín a po něm, kdokoliv k nim přišel. Básníci je opěvovali, malíře okouzloval jejich obraz. Trosek nezapomene, kdo jednou jen je spatřil."

                                                             - "Českým rájem z Jičína do Turnova", 1921

 

Hlavní stránka