Březen

 

 2015

 

Hlavní stránka

 

 

 

 

 


Popisovaná místa v PR Hruboskalsko jsou dostupná na trasách turistických značek. Netřeba vstupovat mimo cesty.


Citát na uvítanou:

"Se mnou pojďte na ty výšiny

slezte příkré vrchy, strmé hory!

Všady rostou něžné květiny

vsadilť je Bůh i ve pusté bory"

 - z "Východu botanického v okolí Turnovském" od J.E.Vitáska,  1870

Brzdné kolo v Dračích skalách

Dříve bývalo brzdných nebo brzdových kol v podobě dopravních značek hojně, vyskytovaly se jako rytiny na sloupech a kamenech, zavedeny byly v 18.století patentem císařovny Marie Terezie, a jejich úkolem bylo varovat povozy a kočáry před prudkým klesáním. Brzdová kola upozornila kočího, že je potřeba použít brzdu, aby povoz ve svahu nenajel do koní. Piktogram žebřinového kola musel být povinně vybaven obrázkem brzdy, čímž byla značka kompletní a nezaměnitelná.

Brzdná kola sice bývala běžným vybavením silnic, zejména na trasách pošty, ale jelikož se jich zachovalo velice málo, jsou dnes vzácnou památkou. Proto potěší, že právě skalní město oplývá kromě přírodních krás i cennou kolekcí těchto stařičkých dopravních značek. Zbytky tří brzdných kol jsou k vidění na červené značce nad protesanou zatáčkou poblíž vyhlídky na Kapelu, a pojednává o nich brožurka "Z Hrubé Skály na Valdštejn". Další kolo, už málo znatelné, varovalo z balvanu v Dračích skalách na klesání cesty k Doubravici. Balvan u silnice v Dračích skalách na modré a zelené značce je většinu roku zahalen do stínu stromů, a vydá svůj poklad zvědavým pohledům nejlépe v ostrém březnovém slunci, které umí prosvětlit holé koruny listnáčů a odkrýt detaily skalních stěn. Ostré březnové slunce by jistě dokázalo u cest klesajících do roklí odhalit více dalších brzdných kol - a že tam jsou, o tom se nepochybuje. Na nápadném kameni, vlevo u cesty (dříve se vlevo jezdilo), nízko při zemi nebo v zorném poli kočího...

 

 

 

Citát na rozloučenou:

 

Zmolinou lesní stoupám,

a legion očí svítících,

kamkoli hnu se,

hledí na mne a zrcadlí smích

zelení, jež se blahem dmou

z vláhy po dnech sucha.

Je ticho pod klenbou:

ze samých smaragdů je složena,

černé a hnědé sloupy ji nesou, černá a hnědá ramena,

a já mám volného ducha...

 

S.K Neumann, 1913

 


 

Hruboskalský značkovník

 

Na zelené značce u Radeče se můžeme potěšit pohledem na stylovou šipku ukazující směr k Turnovu. Značená pěšina tady prochází závěrem Hadího údolí (dříve Lovčí dol) a stoupá po kamenných schodech k Radeči.

 

 

Tichá a stinná zelená značka vedoucí přes Radeč do Údolíček je příjemná alternativa na letní procházku, když z prázdninového ruchu nahoře na červené začne bolet hlava...

 

Citát na rozloučenou:  "Skalní město bylo senzační, na Hrubé Skále jsme přespali, super, Trosky, potom hrad Kost, no, prima výlet. Byli jsme z něj nadšený. Ale nejlepší bylo, když na nás číšník v krčmě v Dětěnicích zařval: "Budete žrát, holoto?"

                             - odposlechnuto z rozhovoru neznámých hruboskalských návštěvnic

 

Hlavní stránka