Leden

 

 2018

 

 

 

Hlavní stránka

 


 

 


 

Popisovaná místa

 v PR Hruboskalsko lze najít u hlavních cest a turistických značek.

Netřeba vstupovat do porostu mimo cesty.


 

Citát na uvítanou:

"Chceš-li podívat se jednou mezi masony, pojď se mnou dnes večer do rue Cadet," pravil

 ke mně přítel a podával mně pozvání, na jeho jmeno znějící. Pozvání bylo vytištěno na malém

 kvartu, označeno nahoře obrazci trojice, oka božího, okřídlené koule všehomíru a masonských

čili měřických nástrojů a ohraničeno rámcem, v němž nakreslen oul, lebka, spojené ruce, závaží,

pískové hodiny, obelisky i jiné a jiné symboly freimaurerských spolků."

- Jan Neruda, z článku "Návštěva u svobodných zedníků", časopis Květy, 1866

Velké tajemství ozubeného kola

 

 Mezi první desítku nejvzácnějších hruboskalských rytin jistě můžeme zařadit jeden obrazec, vyrytý do horní stěnky v pásmu skalek Krokodýla. Je to pečlivě a přesně provedené ozubené kolo s písmeny V a O a rokem 1930. Základním pravidlem lovců rytin je poznatek, že řemeslně vytvořené rytiny bývají oficiálním pomníčkem na události nebo vzpomínkou na návštěvu významné osoby, a má tedy smysl si zapátrat, jakou zprávu nám předává, nebo jaký příběh chce vyprávět. Důvěrně mezi námi - zaznamenat rytinu bez příběhu je svým způsobem zbytečná námaha, a proto se vyplatí hledat alespoň takový, který by mohl být nejvíce pravděpodobný.

 Ozubené kolo na první pohled naznačuje, že je upomínkou na výlet nějakého dělnického spolku, nebo snad lázeňský pobyt majitele strojírenské továrny; jeho tvar jakoby vypadl z tovární reklamy nebo budovatelského plakátu. Až na jednu maličkost - v levé horní části je ozubené kolo přerušené jakousi spojkou nebo spíš kladívkem. Právě kladívko nás odvádí od symbolu strojírenství do světa jiných symbolů, a sice ke svobodným zednářům. Není to možnost nepřijatelná - do lázní přijížděli šlechtici, umělci a významné osobnosti společenského života, a v časech první republiky bylo zednářství otázkou společenského postavení. Pokud stěnky u Krokodýla opravdu tvořívaly jakousi "společenskou kroniku", můžeme odpovědět i na otázku, jak se zednářský symbol ocitl zrovna u obyčejné cesty pod Čertovou rukou.

Ze symbolů svobodných zednářů vybereme pro naši rytinu kruhový řetěz členů, který má právě podobu ozubeného kola. Kladívko spojuje řetěz a znázorňuje člena předsedajícího. Písmena VO mohou znamenat Velký Orient, k němuž se váže i rok 1930 - v roce 1931 vznikl Velký Orient Čsl. Podrobnosti o této události a příslušných symbolech se můžeme dočíst v knihách, které se zednářstvím zabývají, a dobrým zdrojem informací je i časopis "Svobodný zednář" (vycházel  v letech 1925 - 1938). Např. obsahuje i zmínku o tom, že svobodní zednáři pečovali o své zdraví a často pobývali v lázních. Pokud přijmeme příběh o do skal zanesené památce na ustanovení Velkého Orientu Čsl. v r.1930, zařadíme si krokodýlské ozubené kolo mezi hruboskalské stopy po svobodných zednářích, ať už z dob Valdštejnů nebo těch novějších. A že jich ve skalním městě není málo...

Ozubené kolo je zřejmě nejvýše položená rytina ve skalkách Krokodýla. Bez žebříku nebo snad namáhavějšího výstupu není přístupná, proto ji nepřekrývají obvyklé čmáranice, jako u jiných vzácných krokodýlských rytin. Přesto se v lišejníku a vinou povětří ztrácí, a za pár let se i přes dokonalé kamenické provedení vytratí docela.

 

Na obrázku pořízeném před deseti lety je rytina při určitém

 světle a za horkého léta, kdy seschl lišejník, ještě dobře patrná.

 

Dnes ji ani pozorné oči neodhalí snadno.

 

 Pramen Josefův bez dřevěné knihy

 

Směle můžeme tvrdit, že pramen Josefův dostal nejhezčí pomník ze všech sedmihorských pramenů, i když jeho kamenný půvab pokazila ztráta vršku s tvarovaným jehlánkem. Zatímco vedlejší prameny "Barbora" a "Antonín" získaly název podle místních osobností, pramen "Josef" se pro své jméno musel vydat do Chorvatska. Nahlédneme-li totiž do Prylova průvodce z r.1891, dočteme se, že pramen "Josef" byl pojmenován na počest barona Josipa Šokčeviče, chorvatského bána v letech 1860-1867. Možná  proto pomník působí tak romanticky, a v kompletní empírové podobě byl jako obelisk připomínající vítězné panovnické skutky... I když se nedá říct, že vládnutí pana barona skončilo po sedmi letech úspěšně, přes usilovnou snahu co nejvíce Chorvatsku prospět.

Ilustrace pochází z průvodce "Z Českého ráje" V.Durycha, autor A.Nejedlý, rok 1886.

Jak je vidět na obrázku, vedle pomníku stála pěkná lavička. Dnes je tady lavička rovněž, ale nastálo obsazena osobou ze dřeva, s plnovousem a v teplé kápi (to aby mu pod sněhem nebyla zima). Je-li to pohádkový skřítek, lesní bytost, toulavý poustevník, nebo snad poslední hruboskalský tramp, to si každý může určit podle vlastní nálady. Pravda je, že když se chodcům vynoří za zatáčkou jeho obrysy, hlavně za soumraku, leckterý se vyděsí. Ale není to jen nehybná sehnutá postava, která straší návštěvníky. Dříve to byla hlavně dřevěná kniha, kterou četl na svých kolenou. V knize bylo napsáno:

„Ve vodě pramenných stružek a potůčků žije malý korýš, blešivec potoční. Jmenuje se blešivec, protože svými trhavými pohyby připomíná blechu. Jeho přítomnost znamená čistou vodu. Voda z takového pramene je s největší pravděpodobností pitná.“

Text byl doplněn velkým podrobným vyobrazením popsaného korýše, se všemi nožičkami a tykadýlky. Korýšův popis a obrázek dlouho bavily (a také poučovaly) turisty na Pramenné cestě, a je škoda, že po nějaké době zůstala dřevěná postava bez knihy. Snad někomu vadila její zlomyslnost, když mnoho návštěvníků se nejdříve napilo z pramene, a teprve potom si šli přečíst, jaké roztomilé zvířátko jim právě krauluje v žaludku. Slabší povahy to nesly těžce, ty silnější s humorem.

Pomník Josefova pramene má ještě jednu zajímavost - v medailonu vavřínového věnce je text rozdělen ozdobnou linkou do dvou částí. V horní je nápis PRAMEN JOSEFŮV, ale dolní text je záměrně vymazán. Bylo tam jistě víc, než jen letopočet, možná plné jméno chorvatského barona. Mohlo by se spekulovat o důvodech, proč se od 19.století na původ názvu pramene zapomnělo, a proč je přinejlepším  připisován jinému Josefovi...

 

 

 

Ze staré cesty domova mého

dnes dávný pozdrav

na mne dých´,

vůně jablka rozkrojeného,

jímž vlhce voní první sníh.

 

Vy, dětské smysly, blízké země,

jak lačný čenich zvířete,

jak páchlo to kdys přetajemně

v té staré cestě vyjeté!

 

J.C.Kolman

 

(z básně "Stará cesta")

1943

 


 

 

Výroční cena příležitostných pískovcových kresličů

 

ŠKRABAL 2017

 

1. místo

 

I když nominovaných škrabů na titul Škrabal 2017 bylo hojně, nakonec zvítězil lenoch, který využil starého dosti hezkého srdce (snad zač. 20.stol.) pod Blatníkem a přidělal jen MS2017.

 

2. místo

 

Na druhém místě se ocitl neumělý hexagram, který u Krokodýla skoro zasáhl do vzácné rytiny FJT. Otázkou je, jaké poslání má tento symbol právě na této stěnce. Možná, že by vesmír uvítal, kdyby mu autor poslal vzkaz stvořený jen z větviček u cesty.

 

3. místo

 

Třetí místo obsadil čilý Honzík, který se opakovaně nemohl nabažit rýpání písmene H, kterým jeho jméno a příjmení začíná.

 


 

 

Hruboskalský značkovník

 

Turistické trasy se mohou chlubit nově malovanými značkami. Jsou pěkně vidět zdálky, což jistě každý poutník ocení. Značená síť je tady náročná, tak se mohlo stát, že  zelené značce došla v Údolíčkách barva. Ale je pomoženo, zelenou značku každý může poznat podle bílého písmene "Z".

 

 

Citát na rozloučenou: 

Jeden hošík se na Pramenné cestě bavil tím, že obíhal prameny a z každého se pořádně napil. Takto si počínal i u pramene Josefova. Když se napil dosyta, šel se s tatínkem podívat, cože to je napsáno v dřevěné knize. Po seznámení s podobou blešivce pobledl, a k úleku všech přítomných  jeho žaludek spontánně vrátil vodu z pramene zpátky do přírody.

                              

 

Hlavní stránka