Červen

 

 2014

 

 

Hlavní stránka

 

 


 

 

 

 


Popisovaná místa v PR Hruboskalsko jsou dostupná na trasách turistických značek. Netřeba vstupovat mimo cesty.


 

Citát na uvítanou:

"Ano, existují v různých krajinách místa, v nichž dochází

ke sňatku nebe a země, nebe a pekla. A právě tam, v pásmu

za běžnou slyšitelností, jsou oslovováni ti, jejichž ucho

není vně, ale uvnitř."

                                                  - D. Ž. Bor

Posvátná místa u turistických stezek

Kolem jistého esotericky uspořádaného pramene tiše postává kroužek mladých lidí s dlaněmi obrácenými do větví stromů. Mladí lidé jsou soustředěni, pramínek zurčí, a nic by nerušilo  spojení s mnohými jinými světy, kdyby kolem pořád někdo nechodil.

"Tady je to samej turista, to nemá cenu," odváží se jeden z mladých lidí. "Měli jsme zůstat ve stanu, a potom jít na pivo."

"Nekafrej a pokračuj."

Větve stromů ševelí, pramínek zurčí,  mladí lidé stojí v nehybném soustředění, zatímco za jejich zády prochází rodinka s kočárkem, asfaltkou se blíží horda rozjásaných cyklistů, a nahoře na zámku začíná ryčný odpolední koncert.


Pokud by  duchovně zaměřený návštěvník zatoužil po chvilce klidné meditace v lesním koutě s pověstí místa posvátného, ať křesťanského, pohanského, nebo esoterického, tady najde nabídku opravdu bohatou. Lidé zvyklí meditovat a citliví na genius loci se mohou spolehnout, že touto nabídkou budou nadšeni. Pro seznámení s posvátnými místy postačí čtyři taková zastavení na trasách čtyř turistických značek, Hruboskalsko protínajících - značky červené, modré, zelené a žluté.

Sedm postav z různých stromů v magickém kruhu pod Hlavaticí je místo k meditaci nejvíce známé. Je to symbolická magická brána do jiných světů, a zároveň i duchovní brána do Českého ráje. Dřevo jednotlivých postav je spojeno s nebeskými objekty. Jasan patří Slunci, třešeň Měsíci, dub Marsu, jilm Merkuru, javor Jupiteru, bříza Venuši a buk Saturnu. Magický kruh řezbářských výtvorů je velice působivý, přítomnost skály Hlavatice a rozhled do okolí násobí prožitky z toho místa, a pod vlivem všech těch pocitů uznáme, že tady sídlí něco duchovně mimořádného. Do kruhu raději nevstupujeme. Necháme jeho síly i s černým kamenným středem na pokoji. Člověk nikdy neví. Ve svahu pod magickým kruhem se nachází unikátní labyrint, a kolem další pozoruhodnosti vytvořené ze dřeva. Posedět tady na lavičce a vnímat sílu kvetoucí přírody v období letního slunovratu (pokud lavičku zrovna neobsadí řvoucí školní výlet) je zážitek, který za chvíli zdržení na cestě po červené turistické značce opravdu stojí.

Další místo vhodné k přemýšlivému zastavení, tentokrát křesťanského rázu, je na modré značce v dolní části Kopicovy galerie. Vojtěch Kopic nechal z pískovcových stěn vystoupit postavám světců, je tu sv. Václav, sv. Anežka a další, ale nechce se věřit, že jako zbožný člověk si ve své skalní galerii nepostavil pro soukromou modlitbu nějaký přírodní svatostánek. Takové utajené místo tu je, v příjemném stinném koutku u dolní cesty. Vstupním motivem je barevný medailon s obrazem Panny Marie, nad ním v šikmé stěně se nachází bohatě zdobené slunce. Donutí poutníka, stojícího pod stěnou, zdvihnout hlavu k nebi. V Kopicově galerii není žádný reliéf připomínající ukřižování Ježíše Krista, možná si autor na to netroufal. Proto znázornil v souladu s křesťanskou symbolikou Ježíše jako slunce hledící k nebi. I na Václavově praporci o kus dál není symbol kříže, ale slunce. Tohle skalní zákoutí v Kopicově galerii má zvláštní mystický náboj.

Kaplička na Radči v kruhu lesů a roklí na zelené značce bývala zastavením na slavných a oblíbených poutích o svátku sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně. Proto je ve štítu kapličky i jeho socha. Uvnitř kapličky je obraz sv. Huberta, patrona myslivců. Svatému Hubertovi se připisuje výrok: „Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset projít branou zavržení. Uvaž tedy čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!" Zbožní poutníci přicházeli na Radeč roklí "V jehelném uše". U kapličky je místo "promodlené", což mu dodává zvláštní duchovní význam. Dříve zde stávala zemědělská víska Radeč, a zůstaly po ní už jen neznatelné památky, cesty zaryté do skal, nebo téměř zmizelé půdorysy chalup. Kdo rád přemítá o časech minulých, o kořenech rodů, a stopách dávno zemřelých lidí, tady je na správném místě. Jen je třeba respektovat muflony, jejichž stádečko se nejraději potuluje právě v okolí Radče, a připomínat si v té souvislosti, že muflon před člověkem neuteče. Nemá proč.

Na žluté značce vedoucí od Adamova lože přes Mariánskou vyhlídku a uměle vytvořenou skalní soutěsku Krokodýl k Valdštejnu se těžko hledá  klidné místečko k meditaci. Ale pokud není příliš silný rekreační "provoz", nabízí se lavička  mezi Krokodýlem a rybníkem Smíchouzovým. Je to místo pod bílou stěnou Jenovefy, a je odtud pohled do pukliny její uměle vytvořené jeskyňky s reliéfem ukřižovaného Krista téměř v životní velikosti (jeskyňka je nepřístupná, hrozí nebezpečí zřícení stropu). Na stromě poblíž lavičky v dobách rozkvětu sedmihorských lázní za dr. Šlechty visel obrázek sv. Jenovefy, podle níž byla skalní věž nazvána. Lavička u cesty je jakýmsi centrem tohoto zvláštního místa, kde se spojují tradice křesťanské, symbolizované Jenovefou uprostřed, a pohanské, které ji obklopují z obou stran - zprava Čertova ruka, o jejímž kultovním původu se nepochybuje, a zleva nenápadná věž Praděd s tisíciletou snad šamanskou historií. A když podle impozantní zářící stěny Jenovefy poletují mladí dravci - může být místo, přinášející ještě nádhernější duchovní zážitek?

Hruboskalsko skrývá další posvátná místa mimo rušné turistické cesty, ale ta už vyžadují zájem zanícenější. Je to například znovu objevené místo "U Obrázku", začátek roklinky za Smíchouzovým rybníčkem, podivné souskalí u pěšiny nad Doubravicí, a podobně.

 

 Mohl to být Fráňa Šrámek?

Když ostré jarní východní slunce prorazí mezi holými stromy až k balvanům v napadaném loňském listí, dokáže odhalit cenné skalní rytiny, které v jiném ročním období a denním čase jsou ukryté do stínu a pokrývek zeleného mechu (jako například "Tančící zbojník" v Zámecké rokli. Jednu takovou záhadnou rytinu nese i nenápadný trojúhelníkový balvan v zatáčce poblíž pelešanského parkoviště. Vlastně jich nese víc, dokonce byl při stavbě silnice přitesáván, ale ty ostatní jsou už příliš nezřetelné. Kromě jedné v rámečku, která by mohla být kamenickou značkou nebo značením katastru. Při zapojení velké dávky fantazie by se mohlo jednat o výletnickou rytinu, monogram V. H. a datum 22.10.1919, ale uvedená fantazijní dávka by musela být koňská. Ale zmiňovaná záhadná rytina, u které by se mohlo rozbušit srdce každého lovce tajemství, je na balvanu nízko při zemi, a vypadá takto:

 

 

Jedná se o verš, podepsaný iniciálami F. Š., bez zřetelného letopočtu. Mohl by autorem rytiny být Fráňa Šrámek, nebo některý z jeho obdivovatelů?  Text verše není příliš čitelný, jsou přes něj nataženy škrábance novějších písmen, ale zřetelně je vidět:

ZDE BYL

 ŽIL  - H (OST?)

F. Š.

Na patos u Šrámkových veršů jsme zvyklí, byl to přece on, kdo dostal trest šesti dnů v policejním vězení, když při demonstraci anarchistických studentů v roce 1905 zvolal na četníka "Zhyň, otroku, zhyň, pse!". Můžeme tedy předpokládat, že při výletech, které Fráňa Šrámek podnikal po Českém ráji, dostal se i na Hruboskalsko, a hlavně do hospody na Valdštejně. To by odpovídalo sdělení, že tady Šrámek "byl", s důrazem, že zde i "žil". Kdyby výlet byl nudný, asi by takový patos použit nebyl.

V létě se balvan dostane do stínu stromů a rytina se ztratí. Je tedy nutné počkat na další jaro, až se z pískovce a mechu opět vynoří. Ostatně Fráňa Šrámek měl jaro rád...

 

 

 

Když kvete vřes

 

Když kvete vřes, tu víme,

že v číši už jen zbývá

poslední jiskra. Dopíjíme

a přes rameno se nám dívá stín.

 

Pak zmodrá les a večer sivý

do stydnoucích luk mlhy valí,

tu ironicky starostlivý,

nám ramena svým pláštěm

halí stín.

 

Fráňa Šrámek

 


 

 

Hruboskalský značkovník

 

Lesnická plechová značka poblíž Smíchouzova rybníka je takovou malou připomínkou, jak neúprosně plyne čas. Za pár let ji rez zničí celou, zůstanou snad jen hřebíky.

 


 

 

Citát na rozloučenou: 

"Milý hochu!…

O mne si nepřipouštěj žádných starostí: stýskavé sentimentálnosti už dávno pochcípaly – zbyla jen krásně napjatá tetiva. Psáti nebudu Ti nic – není potřeba. A Milča? Teď, když mi vzali „hvězdičky“, nepřestane mne mít ráda? Vy mi ale pište – ovšem jen „způsobné“ věci. Tuším, že 10. X. končí mi trest. Do té doby – no nic

 Fráňa"

                       - z dopisu Fráni Šrámka z vězení

 

Hlavní stránka