Březen

 

 2017

 

Hlavní stránka

 

 

 

 


Popisovaná místa v PR Hruboskalsko jsou dostupná na trasách turistických značek. Netřeba vstupovat mimo cesty.


 

 

Citát na uvítanou:

"Názvy skal se tradují od dob prvních návštěv turistů na přelomu

 18. a 19. století. Názvům je společné, že se snaží ve skalních

útvarech vystihnout konkrétní podoby a výjevy."

                                                         - průvodce Teplickými skalami

Kde je třetí Kočičí hlava?

 

Jeden ze stařičkých tištěných návodů k hruboskalským výletům obsahuje postesknutí, že skalní město má tři pískovcové věže, kterým lid dal pro charakteristický oblý vrchol název Kočičí hlava. A prý kdo se má na výletě vyznat kde se  nachází, když třikráte může být u Kočičí hlavy a pokaždé jinde. Postesknutí obsahuje i dobrou radu, že nejlépe by bylo ponechat tento název jedné věži a pro další dvě vyhledat pojmenování jiné, aby v Kočičích hlavách bylo konečně jasno.

O třech hruboskalských Kočičích hlavách se zmiňují i cestopisné kresby V.Durycha z r. 1886 (dvě z těchto skalních věží jsou v knize dokonce vyobrazeny ilustrátorem A.Nejedlým):

"V té věci jest vůbec nesnadno držeti se názvu určitého. Tak ku př. někteří nazývají "kočičí skálu" - skalou "umrlčí" a jiní docela vynašli v hruboskalském skalním městě tři partie, jimž "kočičí hlava" předezděli, jak toho důkazem jsou fotografie, p. Velebínem Šlechtou mi darované. Názvy skal vůbec jsou zvoleny ve všech spisech na neurčito a žádnému cestovateli nemůže se zazlívati, nepřidrží-li se psaného a utvoří-li nový název dle vlastní své fantasie."

Poslední věta z úryvku je podnětná i pro dnešní dobu, kdy se turistický svět přidržuje moderního horolezeckého označení skal a poněkud zapomíná na možná zajímavější romantické vnímání skalního města z časů dávno minulých. Ale zpět ke Kočkám - víme, že Kočičí hlava ze Sahary byla i přes svou věrnou podobu sedící domácí kočky přejmenována na Lebku, a název Kočičí hlava tak oficiálně zůstal skalní věži u Valdštejna. Po třetí Kočičí hlavě z 19.století se slehla zem. Jediným vodítkem k jejímu objevení je předpoklad, že se jedná o samostatně stojící věž s velice zakulaceným vrcholem. Jenomže takových věží je ve Skaláku povícero...

 

 

Už se zdálo, že tajemství třetí Kočičí hlavy nebude nikdy odhaleno, když se objevila jistá kreslená hruboskalská pohlednice z počátku 20.století. Je na ní nápisem Kočičí hlava označena útlá vysoká osamocená věž obklopená skalními masívy, která se nepodobá oběma svým kočičím družkám. Stojí nad údolím naproti skalnímu hřebenu, připomínajícímu silnici z Hrubé skály na Valdštejn (červená značka). Ačkoli je okolí skály nakresleno jen velmi volně, přesto je  až nápadně podrobně zachycen tvar této Kočičí hlavy a to včetně výrazně zúžené spodní část věže s malou útlou skalkou u paty. A pokud začneme po takové věži pátrat, brzy rozpoznáme podobu dnešní Taktovky, z čehož vyplývá, že pouze s nepatrným zaváháním můžeme zahlásat do světa - třetí Kočičí hlava, o které se zmiňuje stařičký výletnický průvodce a zároveň i V.Durych, je Taktovka! Vlastně si to myslíme bez zaváhání.

 

Kočičí hlava u Valdštejna na pohlednici z 19. století

(na horním obrázku A . Nejedlého je Kočičí hlava - Lebka viděná  z Mariánské vyhlídky)

 

Je zvláštní, že názvy všech tří hruboskalských Kočičích hlav byly známé ještě před pojmenováním Kapely (nazývané původně "skalní město") a ještě před pojmenováním Kapelníka (byl prostě osamoceně stojící skálou). Dále všechny tři Kočičí hlavy postávají poblíž odboček nebo křižovatek prastarých pozapomenutých stezek a jsou u nich nápadně viditelné. Je tedy možné pěstovat domněnku, že v dávných časech Kočičí hlavy sloužily putujícím jako rozcestníky?

Jen malý příklad - jestliže se  vydáme třeba z Doubravice od jedné Kočičí hlavy ke druhé a posléze i ke třetí, dojdeme do Turnova starými pěšinami přes skalní město přímo a rychle. Myšlenka rozcestníků navádí k další domněnce, že tři Kočičí hlavy mohly být i orientačním znamením pro výstavbu tajné podzemní chodby z Hrubice do Turnova.

Kdybychom veškeré domněnky zavrhli pro až příliš velký výkvět fantazie, nevadí.  K obdivu tří Kočičích hlav postačí jen jejich krásný tvar a nezdolná vznešenost, s jakou se zvedají nad hlavy žasnoucích navštěvníků...

 

 

Šustrovi na Sahaře (Ingeborg přežila)

 

V článku "Přetížený balvan ze Sahary" je zmínka o jistém německém ženském jméně, snad Ulrike, které vyškrábáno zhruba před čtyřiceti lety do balvanu uprostřed Sahary bylo největší rytinou, jaká se kdy na balvanu objevila. A jen prosté vyškrábání tuto rytinu neochránilo před zvětráváním a zánikem. Ale podle nedávno získané fotografie to nebyla Ulrike, kdo před lety bíle zářil po celé Sahře, ale celá rodina Schusterů - Ingeborg, Gűnter a Claudia. Proč si německá rodina dala práci s vyškrabováním a proč je příjmeni Schuster zhotoveno švabachem, zatímco křestní jména jednoduchým písmem, zůstává záhadou.

Podle sousedního letopočtu (stejné vyškrábané světlosti písku) vznikla rytina před rokem 1979. Do těchto dnů zůstalo na balvanu patrné jen zakončení jména Ingeborg, a při větší představivosti je v dobrém světle vidět i zakulacené švabachovité S.

Rytina Šustrových pomalu zaniká, ale otázky zůstávají. Co to bylo za rodinu a odkud přišli ? Jsou všichni stále naživu? Proč se zvěčnili zrovna na Sahaře? Byli to horolezci, nebo rekreanti? Má jejich počin historickou souvislost, horolezeckou nebo šlechtickou? Patřil jim kdysi nějaký majetek v okolí? Je to důležitý vzkaz někomu kdo pochopí, nebo se rodina Šustrova na dovolené v Čechách nudila a šla si zarýpat do skály? Kdo ví, kde hledat odpovědi...

 

 

Citát na rozloučenou:

 

 

Měsíc, ten tulák na nebi,

 

s úsměvem hledí dolů,

tuláci dva my nocí jdem

a bavíme se spolu.

 

O starém kašlavém mlynáři,

a hezké jeho dceři,

ta o lásce zpívá, věrnosti,

když krajem už se šeří.

 

A měsíc jde a vypráví:

nad mlýnem stál jsem včera,

do noci dlouho toužívá

tam mlynářova dcera.

 

báseň K.Babánka z roku 1902

 


 

 

V březnu 2017 ukončilo Nakladatelství Rodocapsa svou činnost. Během šesti let se podařilo vydat celkem 12 titulů,

i s oblíbenou brožurkou popisující detaily červené značky

z Hrubé Skály na Valdštejn.

Všechny tituly jsou rozebrané včetně dotisků.

 

 

Z Hrubé Skály

na Valdštejn

Podrobný průvodce hlavní stezkou hruboskalským skalním městem obsahuje přírodní zajímavosti, turistické informace, upoutávky na zastavení na  význačných historických místech a u stánků s občerstvením.


Citát na rozloučenou: 

                                            "Já jsem vám chtěl něco říct, ale zjistil jsem,

                                             že na tomhle výletě nemám vůbec žádné slovo."

                                                             - otec rodiny u stánku na Hrubici

 

Hlavní stránka