Bylinná

Jak poustevníci z Kladských hor

Bylinné vařím esence

V mém mozku bliká semafor

V lednu i koncem července

Doprovázím se na šalmaj

Když trhám v Dálce z lípy květ

Pak pro vůni si vařím čaj

Nechci - já nechci zrezivět

Jaromír Juan Hlavatý

 

 


Popisovaná místa v PR Hruboskalsko jsou dostupná na trasách turistických značek. Netřeba vstupovat mimo cesty.


 

 Citát na uvítanou: " Každý fulgurit je jedinečný, je svědkem neopakovatelné události. Jsou na skalách jako staré jizvy, jako svědectví, co skála zažila, jako její paměť. Vnímavému pozorovateli přírody nemohou být lhostejné; nejen proto, že je to geologická zajímavost." - J.Moravec "Skály tetované bleskem"

Hlavní stránka

 

 
 

 

Cesty blesků

Minule jsme se zmínili o smutném výročí tragédie na Větrníku, způsobené bleskem. Dnes si trochu bouřky na Hrubici vystopujeme. Víte, co je to fulgurit?Lezci, kteří zdolávají vrcholy pískovcových věží jistě vědí o hruboskalských fulguritech svoje, ale my, co jsme turistickými značkami přišpendleni jen na určité trasy se ke stopám  blesků nedostaneme. Na vyhlídkách nejsou a pokud někde jsou, skrývají se pod jehličím. Ale přece se i turisté na Hruboskalsku mohou pokochat stopou blesku v pískovci!


Fulgurity jsou útvary v pískovci způsobené úderem blesku. Úder vytvoří jakousi hvězdicovou prasklinu, v jejímž středu je roztavené sklo. Nálezy fulguritů jsou vzácné. Je možné je získat i z internetových obchodů s kameny. Přisuzuje se jim schopnost umožnit vidění tzv. "třetím okem",  uvědomit si vlastní sílu, napojit se na nadzemskou energii ...


Skalní rytiny

V rádiu se objevila zpráva, že v létě se budou studenti  v Českém ráji zabývat pátráním po skalních rytinách a různých starých krajinných prvcích, jako jsou cesty nebo lomky, které jsou  dokladem o lidských aktivitách ve skalních oblastech.

Škoda jen, že pro tyto účely je hruboskalský pískovec příliš "sypký" a cenné starobylé rytiny v něm dlouho nevydrží. Například nejstarší dobře čitelný vytesaný letopočet ve Skaláku je z roku 1819 a zřejmě se týká vytyčování hranic pozemků. Žádná velká sláva.

Ale zato co do množství všech těch rytin, nápisů, obrazců a značek Hruboskalsko jistě nad jinými místy v Českém ráji  vede!

Jen pro ilustraci, na obrázku nahoře je rytinka kameníka, která se na různých místech ve Skaláku vyskytuje. Je to velké písmeno W a menší G. Tentokrát je připojen letopočet 1761.

Rytinka je zajímavá tím, že v rohu je "vyťuknuto" a "podtrženo" 17 důlků. Zřejmě znamenají dny nebo hodiny, po které kameník na díle pracoval a za něž hodlal od vrchnosti požadovat mzdu ...

 


Hruboskalský značkovník

Na nepřehledném místě u hlavního tahu na Jičín poblíž nádraží Karlovice-Sedmihorky je umístěna tahle modrá turistická značka.  V pěkné symbióze na sloupku žije značka turistická i značka dopravní.

Inspirace značkovníku podle www.alpenstock.us

 


Kdo se vydá na Kalvárii poblíž hradu Valdštejn obvykle se na skalním ostrohu věnuje krásné vyhlídce na kozákovský hřeben. Pokud si ovšem pozorně prohlédne kříže z pískovcových kvádrů, které sem byly jako součást poutní cesty umístěny v 18.století, může si prohlédnout pěkný velký fulgurit v jednom z křížů.

Fulgurit na Kalvárii je o to zajímavější, že rozběsněný blesk do kříže praštil šikmo nebo vodorovně.  Na kříži je  vidět, že došlo nadvakrát k odlomení vršku, takže úder blesku musel být skutečně silný. Jádro hvězdice je vydrolené - mělo by tam být roztavené sklo, ale to si někdo vydloubal nebo se časem vydrolilo samo ...

Původně byl na prostředním velkém a zdobnějším kříži připevněn reliéf postavy Ježíše, a to na straně směrem k lesu. Ještě jsou tu patrné otvory po upevnění reliéfu. Můžeme se tedy domnívat, že bleskem byl sražen kříž, na němž zemřel lotr po levici, tedy ten opravdový lotr! Třeba to něco znamená ...

 

Citát na rozloučenou:  "Energii, která vyzařuje z těchto kamenů, nejlépe ucítíme, pokud sevřeme Fulgurit mezi palce a ukazováčky obou rukou a přitiskneme na tělo ve vertikální poloze před srdeční čakrou ." - návod k použití

 

Hlavní stránka