Hlavní

stránka

 

 

 

Únor 2021

 

 

 

 

Trapsavecký deníček

je rubrika autorského

magazínu pro trampy,

tuláky a lesní víly

RODOCAPSA

provozuje a píše

Jaroslava Kavče Šálková

humorné povídky,

detektivní příběhy

s Olivou Foglovou,

kreslené vtipy,

rady pro začínající povídkáře

a jiné

 

 

Canc na uvítanou:

 

A takhle ráno se probudíš, hlava ti vyleze ze spacáku

a ospale se rozhlíží. Do uší i do zubů ti leze seno a snaží

se dostat všude, kde máš jen trochu místa. Vylezeš ven,

všechno to ze sebe vyklepeš i s noční ospalostí, najdeš

boty a ve svitu té trošky světla, co prosakuje mezi trámky

mrkneš, jak je dnes vlastně venku.

 

                                               - Houla, Obrana lidu 1971        

 

       Miniseminář jednoho porotce

 

Termín k odeslání povídek a básní do letošní trapsavecké soutěže se nám přibližuje rychlostí rytmu beguine. Možná by se na cestu do mailové schránky hodilo pár poznámek o loňském 46. ročníku ...

- poezie nebo próza na cizí téma

V propozicích se praví, že "soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání po zemi, skalách i vodě". Možná tato široká paleta témat svádí autory k tomu, aby přispívali netrampskými příběhy. Není nutné přemýšlet, co je trampské a co není, za desetiletí se ustálilo, že trampský text je takový, který trampové pochopí a přijmou za svůj. Příběhy "Jak jsme s dědečkem jeli lanovkou na Sněžku" nebo "Na táboře jsme si užili s trampolínou" si nejspíš přízeň trampských čtenářů nezískají. Problém je v tom, že cizích témat se v ročníku objevilo téměř dvacet, což není málo (názvy příběhů jsou smyšlené).

- zvláštní kategorie říkanek a písňových textů?

 Od časů "Ráčka klepetáčka" se v každém ročníku objevují básničky, které je možné pro jejich až příliš rytmické veršování a jednoduchost nazývat říkankami. Loni se jich v příspěvcích objevilo třináct, což ukazuje, že by stálo zato takovou zvláštní kategorii zavést. Říkanky leckdy potěší a rozveselí, ale valný užitek z nich není. Zajímavé je, že se v poezii objevily i texty písní, což připomnělo první ročník Trapsavce v roce 1971 - tehdy poezie zahrnovala i písně, a Zlatého Trapsavce získal právě Joe Jégr za text písně "Ontario".

- putování odněkud někam

Mezi trampskými povídkami se stále častěji objevují náměty, připomínající "road movie", kdy hlavní hrdina (případně skupina postav) putuje po krajině tři čtyři stránky, než se dobere svého cíle. Jiné poselství kromě popisu turistických zastávek a rozličných jednoduchých příhod s sebou takový text obvykle nenese (např. "Dnes jsme navštívili rozhlednu, v noci nám myši rozkousaly sušenky, a zítra vyrazíme na Bouzov" - ukázka je smyšlená). Přítomnost takových příspěvků při srovnání s "dějovými" povídkami může být přínosem, pokud by se putovacímu popisu věnovala větší psavecká péče, a především se text přizpůsobil povídkovým pravidlům (to je zápletka a pointa).

Na www.trapsavec.cz Hafran spustil počítadlo došlých příspěvků. Únorový termín není daleko, a trampské múzy by se měly začít snažit...

 

 

 

Canc na rozloučenou:

"Občas mám opravdu vyloženě potřebu psát,

protože toho mám v sobě už moc."

                 - z blogu mladičké literátky

 

Hlavní stránka