Píšeme povídky

 

Seznamte se - pan Autorský (zákon)

Pustíme-li se do tvořivého psaní a počítáme-li se vstupem na literární tržiště, je nutné si uvědomit, že psaní knih je řemeslo jako každé jiné.

Především je ošetřeno zákonem, jak se pro každou tvořivou činnost sluší. Jedná se o zákon 121/2000 Sb.

Ve starších dobách byl "Autorský zákon" jednoduchý. Psaní knih, malířství, sochařství a fotografování. Dnes je přeplněn dalšími činnostmi, a to ho činí tragicky nepřehledným a hlavně nesrozumitelným.

Začátečníky zmátne "Autorský zákon" tím, že se tváří, jakoby pojednával o všem, co se týká psaní textu. Co není v tomto zákoně uvedeno, je dovoleno. Tak to většina autorů chápe, ale je to mylný názor.

Autorský zákon pouze chrání autorské právo.

Důležité je ustanovení, že autorské právo vzniká už při tvorbě díla (třeba když máte povídku načmáranou v sešitě). Nemusí se čekat až na okamžik, kdy se kniha pošle do nakladatelství.

Zákon nám poskytuje i vysvětlení z hlediska předání povídky čtenářům:

- dílo je zveřejněno prvním zpřístupněním veřejnosti

- dílo je vydáno zahájením rozšiřování rozmnoženin

Toužíte používat pseudonym? Jen tak pro parádu, abychom měli hezčí, záhadnější a přitažlivější jméno než to vlastní? Zákon na pseudonym pamatuje, ale za tu námahu s ochranou pravého jména to  nestojí.

Pokud se někdo chystá vydat knihu přes nakladatelství, měl si pro svůj prospěch nastudovat ustanovení o nedotknutelnosti díla.

Kdo si rád vylepšuje povídky přebíráním "kousků" od jiného autora, měl by se zabývat částí zákona věnované citacím.

Jestli se domníváme, že znalost "Autorského zákona" je zbytečná, vezměme si z něho  alespoň tuhle informaci: myšlenka díla, námět a podobně, nejsou nijak zákonem chráněny!

Jednou jistá autorka, nezkušená začátečnice, vyprávěla jiné autorce obsah povídky, kterou měla právě rozepsanou. Ta  zajásala, že se jí příběh líbí, a že takovou povídku napíše taky. Ještě ji vylepší o vlastní nápady a zařadí do povídkové knihy, kterou zrovna připravovala pro nakladatele. Pošetilá začátečnická autorka si vzpomněla, že v tomto případě autorské právo mlčí, a že proti téměř krádeži námětu nemůže nic namítat. Nechlubte se svými nápady! Klávesnice jiného autora může být rychlejší než vaše...

 

 

Zpět na hlavní stranu